Raportet Financiare të Fushatave Zgjedhore të Audituara

Pas çdo palë zgjedhje, subjektet politike që garojnë në zgjedhje duhet të dorëzojnë raportin financiar të fushatës (45 ditë) pas ditës së zgjedhjeve. Raportet financiare të fushatës auditohen nga auditori i pavarur, dhe pas auditimit publikohen në ueb faqe. Në vijim mund të gjeni raportet financiare të fushatave për subjektet politike të cilat janë audituar, në bazë të zgjedhjeve që kanë marrë pjesë.

  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko  
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko  
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Shkarko Shkarko
4 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Shkarko  
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko  
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko  
7 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko Shkarko
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko  
9 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko Shkarko
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko  
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko Shkarko
12 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko  
13 PREBK Partia Rome e Bashkuar Shkarko  
14 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko  
15 Srpska Lista Srpska Lista  Shkarko  
16 Vakat Koalicija Vakat Shkarko Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko  
2 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Shkarko Shkarko
3 KZA Koalicija Za Gora Shkarko  
4 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko  
5 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko Shkarko
6 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko Shkarko
7 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko Shkarko
8 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko  
9 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko Shkarko
10 PDS Progresivno Demokratska Stranka Shkarko  
11 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko  
12 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko  
13 Srpska Lista Srpska Lista Shkarko  
14 Vakat Koalicija Vakat Shkarko Shkarko
15 VV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko
3 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
3 SRPSKA  SRPSKA LISTA – GISL Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Shkarko
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Shkarko
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Shkarko
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
19 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
20 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
21 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Shkarko
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko
23 VV VETËVENDOSJE Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko
17 VV VETËVENDOSJE Shkarko