Kontakto me KQZ-në

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Rr. Migjeni. nr. 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

   +383 (0) 211 337

  infokqz@kqz-ks.org

Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv

  +383 (0) 38 211 337

  enisa.basha@kqz-ks.org

Zëdhënësi i KQZ-së

  +383 (0) 38 211 033

  valmir.elezi@kqz-ks.org

Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

  +383 (0) 38 200 81 010

  yll.buleshkaj@kqz-ks.org

Divizioni për Shërbimin e Votuesve

  0 800 55 555 

  

Divizioni për Edukimin dhe Informimin e Votuesve

  +383 (0) 38 212 440

  azemine.beqiri@kqz-ks.org

Adresat e Zyrtarëve Komunal të Zgjedhjeve