ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2021

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 17 tetor 2021
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 38
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 

Komuna Fletëvotimi  
Deçan Shkarko  
Gjakovë Shkarko  
Gllogoc Shkarko  
Gjilan Shkarko  
Dragash Shkarko  
Istog Shkarko  
Kaçanik Shkarko  
Klinë Shkarko  
Fushë Kosovë Shkarko  
Kamenicë Shkarko  
Mitrovicë e Jugut Shkarko  
Leposaviç Shkarko  
Lipjan Shkarko  
Novobërdë Shkarko  
Obiliq Shkarko  
Rahovec Shkarko  
Pejë Shkarko  
Podujevë Shkarko  
Prishtinë Shkarko  
Prizren Shkarko  
Skenderaj Shkarko  
Shtime Shkarko  
Shtërpcë Shkarko  
Suharekë Shkarko  
Ferizaj Shkarko  
Viti Shkarko  
Vushtrri Shkarko  
Zubin Potok Shkarko  
Zveçan Shkarko  
Malishevë Shkarko  
Junik Shkarko  
Mamushë Shkarko  
Hani i Elezit Shkarko  
Graçanicë Shkarko  
Ranillug Shkarko  
Partesh Shkarko  
Kllokot Shkarko  
Mitrovicë e Veriut Shkarko