Regjistrimi për votim përmes postës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju mundëson qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit të votojnë përmes postës në zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale që mbahen në Kosovë. Për të shfrytëzuar mundësine e votimit përmes postës, ju fillimisht duhet të aplikoni për tu regjistruar për këtë shërbim. Procedurat e regjistrimit mund t’i gjeni në linkun në vijim, apo në materialet promovuese më poshtë:

30 Tetor – 7 Nentor 2020

VIDEO SPOTET
Video Spot - Njoftim për regjistrim përmes postës
POSTER
Poster - Njoftim për regjistrim përmes postës
GIF
GIF - Njoftim për regjistrim përmes postës