Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese

Nëse informatat tuaja apo të ndonjë personi që njihni nuk janë të sakta, ju mund të kundërshtoni apo konfirmoni listën votuese. Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës mund të bëhet brenda afateve të caktuara

24 Gusht – 07 Shtator 2021

Ketu publikohet lista e votuseve jashte vendit gjate procesit zgjedhor

VIDEO SPOTET
Video Spot - Kundërshtimi dhe Konfirmimi i Listës Votuese
GIF
GIF - Periudha e kundërshtimit dhe konfirmimt të listës votuese