Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2004 2018-09-24T08:02:53+00:00

ZGJEDHJET PËR KUVEND TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2004

Data e zgjedhjeve: 23 tetor 2004
Numri i votuesve të regjistruar: 1,412,680
Pjesëmarrja në zgjedhje: 699,519 votues (49.52%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

POSTERA
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2004

Lista e Kandidatëve për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2004

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2004