Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Regjistrimi për Votim Përmes Postës 2019-10-02T11:37:46+00:00

Regjistrimi për votim përmes postës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju mundëson qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit të votojnë përmes postës në zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale që mbahen në Kosovë. Për të shfrytëzuar mundësine e votimit përmes postës, ju fillimisht duhet të aplikoni për tu regjistruar për këtë shërbim. Procedurat e regjistrimit mund t’i gjeni në linkun në vijim, apo në materialet promovuese më poshtë:

Deri më 23 Gusht 2017

POSTER