Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Kundërshtimi dhe Konfirmimi i Listës Votuese 2018-05-27T23:10:32+00:00

Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese

Nëse informatat tuaja apo të ndonjë personi që njihni nuk janë të sakta, ju mund të kundërshtoni apo konfirmoni listën votuese. Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës mund të bëhet brenda afateve të caktuara

29 Gusht – 12 Shtator 2017

Ketu publikohet lista e votuseve jashte vendit gjate procesit zgjedhor

POSTER
Posteri për kundërshtim dhe konfirmim të listës votuese