Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Sastanci CIK-a 2020-09-24T13:15:20+00:00

Sastanci CIK-a   2020 & 2019

Sastanak CIK-a  Br. 38-2020   22/09/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 35-2020   12/08/2020     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 34-2020   29/07/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 33-2020   08/07/2020     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 32-2020   06/07/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 31-2020   03/07/2020     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 30-2020   25/06/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 29-2020   18/06/2020     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 28-2020   16/06/2020     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 27-2020   10/06/2020     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 26-2020   08/06/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 25-2020   28/05/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 24-2020   12/05/2020     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 23-2020   08/05/2020     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 22-2020   04/05/2020     12:00

Sastanak CIK-a  Br. 21-2020   10/04/2020     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 20-2020   24/03/2020     11:30

Sastanak CIK-a  Br. 19-2020   00/03/2020     00:00

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 18-2020   14/03/2020     10:30

Sastanak CIK-a  Br. 17-2020   13/03/2020     10:30

Sastanak CIK-a  Br. 16-2020   11/03/2020     14:30

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 15-2020   06/03/2020     14:30

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 14-2020   02/03/2020     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 13-2020   28/02/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 12-2020   22/02/2020     12:00

Sastanak CIK-a  Br. 11-2020   21/02/2020     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 10-2020   20/02/2020     15:30

Sastanak CIK-a  Br. 09-2020   18/02/2020     16:00

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 08-2020   14/02/2020     10:00

Sastanak CIK-a  Br. 07-2020   11/02/2020     14:30

Sastanak CIK-a  Br. 06-2020   08/02/2020     14:30

Sastanak CIK-a  Br. 05-2020   07/02/2020     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 04-2020   07/02/2020     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 03-2020   16/01/2020     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 02-2020   15/01/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 01-2020   13/01/2020     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 31-2019   04/09/2019     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 30-2019   02/09/2019     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 29-2019    29/08/2019     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 28-2019    27/08/2019     11:30

Sastanak CIK-a  Br. 26-2019    08/08/2019     10:00

Sastanak CIK-a  Br. 25-2019    18/07/2019     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 21-2019    07/06/2019     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 19-2019    27/05/2019     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 18-2019    23/05/2019     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 17-2019    21/05/2019     09:00

Sastanak CIK-a  Br. 16-2019    15/05/2019     10:00

Sastanak CIK-a  Br. 15-2019    13/05/2019     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 14-2019    08/05/2019     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 13-2019    06/05/2019     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 12-2019    03/05/2019     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 11-2019    30/04/2019     09:00

Sastanak CIK-a  Br. 09-2019    23/04/2019     10:00

Sastanak CIK-a  Br. 08-2019    19/04/2019     11:30

Sastanak CIK-a  Br. 07-2019    16/04/2019     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 06-2019    15/04/2019     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 05-2019    12/04/2019     11:30

Sastanak CIK-a  Br. 04-2019    11/04/2019     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 03-2019    10/04/2019     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 02-2019    08/04/2019     18:00

Sastanak CIK-a  Br. 01-2019    28/03/2019     11:00