Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Vesti 2018-05-27T23:10:53+00:00

Vesti

Obaveštenje u vezi sa isplatom preostalog dela osoblja angažovanog u izbornom procesu 2017 godine

Centralna izborna komisija obaveštava da su izvršene isplate i preostalog dela za osoblje angažovano u prošlogodišnjem izbornom procesu. Sredstva su prebačena na aktivne račune 647 lica, koja su bila angažovana na izborima kao: komisioneri, osoblje za izveštavanje o preliminarnim rezultatima (K-Vote ); i u Centru za prebrojavanje i rezultate. S [...]

07/12/2018|

Diskutuje se o pristupu izborima osoba sa ograničenim sposobnostima

Poboljšanje pristupa za osobe sa ograničenim sposobnostima tokom izbornog procesa bio je kamen temeljac prvog sastanka konsultativne grupe za izborni pristup. Na ovom prvom sastanku prisustvovali su predstavnici različitih institucija Kosova, političkih subjekata i predstavnika organizacija koje se bave osobama sa ograničenim sposobnostima. Ova grupa, čiji deo predstavljaju predstavnici organizacija [...]

27/11/2018|

Održan je prvi sastanak Konsultativne grupe za ravnopravnost polova

Danas je održan prvi sastanak Konsultativne grupe za ravnopravnost polova, u čijem su sastavu predstavnici Centralne izborne komisije, i predstavnici političkih subjekata i civilnog društva. Na ovom sastanku, predsednica CIK-a, Valdete Daka govorila je o važnosti unapređenja rodne ravnopravnosti u izbornim procesima i spremnosti CIK-a da da svoj doprinos u [...]

26/11/2018|

CIK analizira uslovne glasove

Analiziranje uslovnog glasanja i određivanje birača u Biračkim Centrima u kojima su glasali uslovno na Lokalnim izborima 2017, bila je tema radionice koju je podržala Misija OEBS-a na Kosovu i koja je održana u utorak. Na ovoj radionici prezentovani su nalazi iz analize uslovnih glasova skoro svih opština Republike Kosovo. [...]

13/11/2018|

Održan je sastanak konsultativne grupe: CIK – Civilno društvo

Danas je održan prvi sastanak konsultativne grupe koju čine slu]benici Centralne Izborne Komisije i predstavnici civilnog društva. Svrha ovog sastanka bila je rasprava o javnom informisanju i edukaciju birača. Ova grupa ima za cilj da koordinira napore kako bi bolje informisala i edukovala birače u predstojećim izbornim procesima. Na ovom [...]

05/11/2018|

Međuinstitucionalna saradnja – od ključnog značaja za jačanje izbornih procesa

Predsednica Centralne Izborne Komisije, Valdete Daka i Glavni Izvršni Službenik Sekretarijata CIK-a, Enis Halimi prisustvovali su na radnom sastanku koji je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu na temu "Lekcije stečene od strane pravosudni organi i Organi Upravljanja Izbori za izbore 2017 ". Na ovom radnom sastanku učestvovao je i Šef [...]

31/10/2018|

Daka na konferenciji o izazovima i regionalnim praksama u reformi izbornog sistema

Predsednica Centralne Izborne Komisije učestvovala je na regionalnoj konferenciji koju je organizovao Kosovski demokratski institut "Izazovi i regionalne prakse u reformi izbornog sistema". Ova jednodnevna konferencija okupila je predstavnike institucija, civilnog društva i medija iz zemlje i regiona kako bi razmenila iskustva na ovu temu. U uvodnom govoru, Predsenica Daka [...]

26/10/2018|

Obaveštenje o isplati jednog dela angažovanog osoblja u izbornom procesu prošle godine

Centralna Izborna Komisija obaveštava da je tokom ovih dana poslala Ministarstvu Finansija spisak za isplatu jednog dela osoblja angažovanog u izbornom procesu iz 2017 godine. Na osnovu budžetskih ograničenja i nemogućnosti izvršavanja svih isplata u ovom trenutku, obaveštavamo vas da su se isplaćivanja počela realizovati za 1, 126 osoba od [...]

23/07/2018|

Valdete Daka je imenovana za Predsednika CIK-a za drugi mandate

Priština, 27 april 2018. - Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaci, imenovao je Predsednika Centralne Izborne Komisije, Valdete Daka. Predsednik Thaci je doneo ovu odluku u prilog članu 84 (tačka 26) i članu 139 (stav 3) Ustava Republike Kosovo, član 61  (stavovi 1 i 2) Zakona br. 03 / L-073 o [...]

27/04/2018|

Registracija Političke Partije: “Lëvizja për Drejtësi”, otvoreno za javno razmatranje

Priština, 15 mart 2018 – “Lëvizja për Drejtësi”  kompletirala je zahtev za registraciju, koja je podnet u Kancelariji za Registraciju i Potvrđivanje  Političkih Partija u Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može pregledati dokumentaciju o registraciji. [...]

15/03/2018|