Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Kontakt 2018-06-14T23:08:56+00:00

Kontakt sa CIK-a

Centralna Izborna Komisija

   Ul. Migjeni. br. 21, 10000 Priština, Republika Kosovo

   +383 (0) 211 337

  infokqz@kqz-ks.org

Kancelarija Glavni Izvršni Službenik

  +383 (0) 38 211 337

  enisa.basha@kqz-ks.org

Portparol CIK-a

  +383 (0) 38 211 033

  valmir.elezi@kqz-ks.org

Kancelariju za Registraciju Političkih Partija i Certifikaciju

  +383 (0) 38 211 995 

  valmira.selmani@kqz-ks.org

Odeljenje za Biračke Usluge

  0 800 55 555 

  besnik.buzhala@kqz-ks.org

Odeljenje za Obrazovanje i Informisanje Glasova

  +383 (0) 38 212 440

  azemine.beqiri@kqz-ks.org

Adrese Opštinskih Izbornih Službenika