Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Pocetna 2020-02-21T16:43:50+00:00
Ističe rok za podnošenje prijava za potvrđivanje političkih subjekata

Ističe rok za podnošenje prijava za potvrđivanje političkih subjekata

Priština, 17. Februar 2020. - Centralna izborna komisija obaveštava da je istekao rok za podnošenje  prijava za potvrđivanje političkih subjekata za učešće na izborima za predsednika opštine Podujevo,  koji će se održati 15. Marta 2020. godine. Spisak političkih subjekata sa kandidatima koji su se prijavili u ovom periodu (8. Februara - 17. Februara) (redosled u tabeli je prema vremenu podnošenja prijave):   POLITIČKI  ...
CIK ograničava troškove političkih subjekata za izbornu kampanju u Podujevu

CIK ograničava troškove političkih subjekata za izbornu kampanju u Podujevu

Priština, 11 februar2020 – Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je na osnovu redosleda predsedavao član CIK-a, g. Alim Rama. Na ovom sastanku CIK je doneo odluku da ograniči troškove izborne kampanje za političke subjekte koji će učestvovati na Vanrednim Izborima za Predsednika Opštine Podujevo.. Ovom odlukom Centralna Izborna Komisija utvrđuje gornju granicu troškova izborne kampanje za političke subjekte  ...
KQZ fillon përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme  për kryetar të komunës së Podujevës

KQZ fillon përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës

Prishtinë, 8 shkurt 2020 – Pas shpalljes të datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës, 15 mars 2020, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhje dhe mori disa vendime lidhur me procesin e përgatitjeve për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Në fillim të mbledhjes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim që të shkurtojë afatet kohore për organizimin e këtyre  ...
Saopštenje sa sastanka CIK-a

Saopštenje sa sastanka CIK-a

Centralna izborna komisija održala je svoj prvi sastanak nakon imenovanja novih članova od strane Predsednika Republike Kosovo, kojim je predsedavala predsednica CIK-a Valdete Daka. Na ovom sastanku, Centralna izborna komisija usvojila je preporuku za Predsednika Republike Kosovo u vezi sa narednim kandidatima za poslanike Skupštine Kosova koji će zameniti dosadašnje poslanike, na osnovu lista odgovarajućih političkih subjekata. Iz političkog subjekta VETEVENDOSJE/ SAMOOPREDELJENJE!  ...
Novi članovi CIK-a položili zakletvu

Novi članovi CIK-a položili zakletvu

Priština, 6. Februar 2020. - Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi imenovao je nove članove Centralne izborne komisije, na osnovu predloga parlamentarnih grupa i parlamentarnih političkih partija zajednica zastupljenih u Skupštini Kosova. Deset novoimenovanih članova CIK-a su: Sami Kurteshi, Alim Rama, Sami Hamiti, Arianit Elshani, Ibrahim Selmanaj, Nenad Rikalo, Eshref Vishi, Ćemailj Kurtiši, Rifat Krasnic i Artan Asllani. Novi članovi Centralne izborne komisije  ...

Usluige za Birače

Usluge za Političke Subjekte

Usluge za NVO-e i Medije

Najnovije objave

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

21/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 06.03.2020.

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

14/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 16.02.2020.

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

12/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 14.02.2020.

Pročitajte više

Pronađite vaš birački centar

Više

Glasanje putem pošte – Spisak birača van Kosova

Više

E-Lekcije

Više

Odluke CIK-a

Više

Najčešća pitanja

Više

Priručnik o Zaštiti Uzbunjivača

Više

Informisanje i Edukacija za Izbore

Više

Dogadjaji CIK

14/02/2020

10:00

Sastanak CIK-a Br. 08-2020

11/02/2020

14:30

Sastanak CIK-a Br. 07-2020

08/02/2020

14:30

Sastanak CIK-a Br. 06-2020

Pročitajte više

Molimo vas da se registrujete ovde da biste se upoznali sa najnovijim vestima

Subscribe