Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Pocetna 2018-06-16T14:10:21+00:00
Valdete Daka je imenovana za Predsednika CIK-a za drugi mandate

Valdete Daka je imenovana za Predsednika CIK-a za drugi mandate

Priština, 27 april 2018. - Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaci, imenovao je Predsednika Centralne Izborne Komisije, Valdete Daka. Predsednik Thaci je doneo ovu odluku u prilog članu 84 (tačka 26) i članu 139 (stav 3) Ustava Republike Kosovo, član 61  (stavovi 1 i 2) Zakona br. 03 / L-073 o Opštim izborima u Republici Kosovo (SL, br. 31, 15 jun 2008  ...
Registracija Političke Partije: “Lëvizja për Drejtësi”, otvoreno za javno razmatranje

Registracija Političke Partije: “Lëvizja për Drejtësi”, otvoreno za javno razmatranje

Priština, 15 mart 2018 – “Lëvizja për Drejtësi”  kompletirala je zahtev za registraciju, koja je podnet u Kancelariji za Registraciju i Potvrđivanje  Političkih Partija u Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može pregledati dokumentaciju o registraciji. Prema Pravilu CIK-a  br. 01/2013 o registraciji i radu političkih partija na  ...
Misija Evropske unije za posmatranje izbora  objavila je konačni izveštaj o lokalnim izborima 2017

Misija Evropske unije za posmatranje izbora objavila je konačni izveštaj o lokalnim izborima 2017

Misija  za posmatranje izbora (MPI) Evropske unije objavila je svoj konačni izvještaj  sa naslovom "Izbori za  predsednike opština i Izbori za skupštine opština na Kosovu - 22.  Oktobar 2017. " Izveštaj je dostupan na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom jeziku. Takođe, ovaj izveštaj je dostupan i na sajtu CIK-a: Izveštaj  ...
CIK je primio konačan izveštaj posmatrača EU za Lokalne Izbore 22 oktobra

CIK je primio konačan izveštaj posmatrača EU za Lokalne Izbore 22 oktobra

Priština, 12 februar 2018 - Predsednica CIK-a Valdete Daka održala je sastanak sa šefom Misije EU za Posmatranje izbora Alojzom Peterleom koji je bio u pratnji svojih saradnika. U ime CIK-a, predsednica Daka je primila konačni izveštaj "Izbori za Predsednike Opština i Skupštine Opština na Kosovu" Misije za Posmatranje Izbora.  ...
CIK je lansirao novu web-stranicu CIK-a

CIK je lansirao novu web-stranicu CIK-a

Centralna Izborna Komisija obeležila je šest puta zaredom Svetski Dan Izbora. Ovom prilikom, pokrenuta je nova internet stranica Centralne Izborne Komisije na svečanom događaju, čiji je cilj da se javnost lakše upozna sa informacijama vezanim za izbore. Na ovoj ceremoniji, gde su bili prisutni predstavnici različitih institucija i predstavnika civilnog društva, govorila je predsednica CIK-a Valdete Daka. Ona je rekla da "kroz  ...

Usluige za Birače

Usluge za Političke Subjekte

Usluge za NVO-e i Medije

Zadnje promene

Revidirani Godišnji Finansijski Izveštaji

13/06/2018 – Objavljeni su revidirani godišnji finansijski izveštaji političkih subjekata. Ovde su uključeni izveštaji za period 2009 – 2016.

Finansijski Izveštaji o Izbornoj Kampanji

13/06/2018 – Objavljeni su finansijski izveštaji izbornih kampanja političkih subjekata. Ovde su uključeni izveštaji za period 2009 – 2016.

Ažuriranje Registra Političkih Partija

01/06/2018 – Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija, ažurirala je Registar Političkih Partija.

Pročitajte više

Pristup za Invalide

Više

E-Lekcije

Više

Odluke CIK-a

Više

Najčešća pitanja

Više

Izveštaj o Kršenju Izborne Platforme

Više

Poslednji Izbori na Kosovu

Više

Informisanje i Edukacija za Izbore

Više

Dogadjaji CIK

23/03/2018

11:00

Sastanak CIK-a Br. 08-2018

12/03/2018

13:00

Sastanak CIK-a Br. 07-2018

09/03/2018

13:00

Sastanak CIK-a Br. 06-2018

Pročitajte više

Molimo vas da se registrujete ovde da biste se upoznali sa najnovijim vestima

Subscribe