Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Pocetna 2019-01-04T09:26:58+00:00
Obeležen je Svetski Dan Izbora

Obeležen je Svetski Dan Izbora

Danas, povodom obeležavanja Svetskog Dana Izbora, u različitim opštinama na Kosovu održani su sastanci sa studentima i forumima mladih. Ključna tema ovih sastanaka bila je: Značaj učešća mladih na izborima. Svetski Dan Izbora se obeležava u mnogim zemljama od 2005 godine, kada su svetski stručnjaci za izbore prisustvovali na Svetskoj Konferenciji sa izbornim zvaničnicima u Mađarskoj. Kroz ovu konferenciju poslali su poruku  ...
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA VAM ČESTITA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE I ŽELI SVE NAJBOLJE U 2019 GODINI!
Diskusija o poboljšanju  biračkog spiska

Diskusija o poboljšanju biračkog spiska

Poboljšanje biračkog spiska bila je glavna tema zajedničke radionice profesionalnih grupa od strane Centralne Izborne Komisije, Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Katastarske Agencije Kosova. Na ovoj radionici, koju je podržala Misija OEBS-a na Kosovu, razmatran je zajednički nacrt akcionog plana za period 2019 do 2020 godine u cilju poboljšanja biračkog spiska.  ...
Obaveštenje u vezi sa isplatom preostalog dela osoblja angažovanog u izbornom procesu 2017 godine

Obaveštenje u vezi sa isplatom preostalog dela osoblja angažovanog u izbornom procesu 2017 godine

Centralna izborna komisija obaveštava da su izvršene isplate i preostalog dela za osoblje angažovano u prošlogodišnjem izbornom procesu. Sredstva su prebačena na aktivne račune 647 lica, koja su bila angažovana na izborima kao: komisioneri, osoblje za izveštavanje o preliminarnim rezultatima (K-Vote ); i u Centru za prebrojavanje i rezultate. S obzirom na to da su Lokalni izbori održani krajem prošle godine, neke  ...
Diskutuje se o pristupu izborima osoba sa ograničenim sposobnostima

Diskutuje se o pristupu izborima osoba sa ograničenim sposobnostima

Poboljšanje pristupa za osobe sa ograničenim sposobnostima tokom izbornog procesa bio je kamen temeljac prvog sastanka konsultativne grupe za izborni pristup. Na ovom prvom sastanku prisustvovali su predstavnici različitih institucija Kosova, političkih subjekata i predstavnika organizacija koje se bave osobama sa ograničenim sposobnostima. Ova grupa, čiji deo predstavljaju predstavnici organizacija osoba sa ograničenin sposobnostima i kosovskih institucija, ima za cilj da promoviše  ...

Usluige za Birače

Usluge za Političke Subjekte

Usluge za NVO-e i Medije

Najnovije objave

Ažuriranje Registra Političkih Partija

28/12/2018 – Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija, ažurirala je Registar Političkih Partija.

Obaveštenje o uspešnom kandidatu

22/11/2018 – SCIK je objavio obaveštenje za uspešne kandidate za poziciju: Viši Opštinski Izborni Službenik u Dečanima i Glogovcu

Mugućnost Zapošljavanja

20/10/2018 – Produžen je konkurs za pet (5) slobodnih radnih mesta u SCIK-u za poziciju Viši opštinski izborni službenik u opštinama Glogovac, Dečani, Štrpce, Đakovica i Srbica.

Pročitajte više

Informacije o biračima sa ograničenim sposobnostima

Više

E-Lekcije

Više

Odluke CIK-a

Više

Najčešća pitanja

Više

Izveštaj o Kršenju Izborne Platforme

Više

Poslednji Izbori na Kosovu

Više

Informisanje i Edukacija za Izbore

Više

Dogadjaji CIK

23/03/2018

11:00

Sastanak CIK-a Br. 08-2018

12/03/2018

13:00

Sastanak CIK-a Br. 07-2018

09/03/2018

13:00

Sastanak CIK-a Br. 06-2018

Pročitajte više

Molimo vas da se registrujete ovde da biste se upoznali sa najnovijim vestima

Subscribe