Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Pocetna 2020-07-06T08:56:03+00:00
Saopštenje sa sastanka CIK-a

Saopštenje sa sastanka CIK-a

Priština, 10 jun 2020 –Centralna izborna komisija održala je svoj redovni sastanak kojim je predsedavala predsednica CIK-a Valdete Daka. Na ovom sastanku, Centralna izborna komisija usvojila je preporuku za Predsednika Republike Kosovo u vezi sa narednim kandidatima za poslanike Skupštine Republike Kosovo koji će zameniti dosadašnje poslanike, prema spiskovima relevantnih političkih subjekata. Iz političkog subjekta Lidhja Demokratike e Kosovës preporučuje se da:  ...
CIK je usvojio Srednjoročni okvir rashoda CIK-a

CIK je usvojio Srednjoročni okvir rashoda CIK-a

10. aprila 2020. godine, Centralna izborna komisija Republike Kosovo, u skladu sa Poslovnikom CIK-a i Odlukom br. 411-2020 za održavanje sastanaka CIK-a putem elektronske komunikacije sazvani su sastanak broj 7 Odbora za budžet i finansije i sastanak CIK-a broj 21 koji su održani putem elektronske komunikacije. Na ovim sastancima razmotren je i usvojen Srednjoročni okvir rashoda CIK-a za godine 2021-2023.  ...
Podsetnik– Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača i medija

Podsetnik– Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača i medija

Centralna izborna komisija čeka prijave za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za Predsednika Oprštine koji će se održati ove nedelje.   -          Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i nevladinih organizacija je do 10. marta 2020. Sve informacije o aplikaciji možete pronaći ovde: http://www.kqz-ks.org/Sr/sherbime-per-subjektet-politike/akreditimi-i-vezhguesve-te-subjekteve-politike/ -          Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju međunarodnih posmatrača i medija je 12. mart. Sve detaljne informacije o aplikaciji  ...
CIK je održao obuku za članove Biračkih odbora u Podujevu

CIK je održao obuku za članove Biračkih odbora u Podujevu

U cilju realizacije planova prema operativnom planu za organizaciju vanrednih izbora za predsednika opštine Podujevo, Centralna izborna komisija održala je obuku za članove Biračkih odbora koji će biti angažovani na dan izbora 15. Marta 2020. godine. Ovaj poseban program obuke obuhvatio je sve aspekte izbornog procesa sa kojima se suočava i koje treba da sprovede svaki član Biračkog odbora. Trening se  ...
CIK je usvojio dizajn i sadržaj glasačkog listića za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Podujevu

CIK je usvojio dizajn i sadržaj glasačkog listića za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Podujevu

Priština, 02 mart 2020 – Centralna Iozborna Komisija je održala svoj sastanak na kojem su donete nekoliko odluka u okviru priprema Vanrednih Izbora zaPredsednika Opštine u Podujevu, koji će se održati  15 marta 2020 godine. Na ovom sastanku Centralna Izborna Komisija je donela odluku  za usvajanje dizajna i sadržaja glasačkih listića za Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu. http://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/03/18_200_Fletevotimi_Podujev%C3%AB_Kryetar.pdf Na sledećoj  ...

Usluige za Birače

Usluge za Političke Subjekte

Usluge za NVO-e i Medije

Najnovije objave

Ažuriranje Registra Političkih Partija

23/06/2020 – Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija, ažurirala je Registar Političkih Partija.

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

21/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 06.03.2020.

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

14/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 16.02.2020.

Pročitajte više

Pronađite vaš birački centar

Više

Glasanje putem pošte – Spisak birača van Kosova

Više

E-Lekcije

Više

Odluke CIK-a

Više

Najčešća pitanja

Više

Priručnik o Zaštiti Uzbunjivača

Više

Informisanje i Edukacija za Izbore

Više

Dogadjaji CIK

06/07/2020

13:30

Sastanak CIK-a Br. 32-2020

03/07/2020

14:00

Sastanak CIK-a Br. 31-2020

25/06/2020

13:30

Sastanak CIK-a Br. 30-2020

Pročitajte više

Molimo vas da se registrujete ovde da biste se upoznali sa najnovijim vestima

Subscribe