Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Pocetna 2020-05-22T13:08:21+00:00
CIK je usvojio Srednjoročni okvir rashoda CIK-a

CIK je usvojio Srednjoročni okvir rashoda CIK-a

10. aprila 2020. godine, Centralna izborna komisija Republike Kosovo, u skladu sa Poslovnikom CIK-a i Odlukom br. 411-2020 za održavanje sastanaka CIK-a putem elektronske komunikacije sazvani su sastanak broj 7 Odbora za budžet i finansije i sastanak CIK-a broj 21 koji su održani putem elektronske komunikacije. Na ovim sastancima razmotren je i usvojen Srednjoročni okvir rashoda CIK-a za godine 2021-2023.  ...
Podsetnik– Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača i medija

Podsetnik– Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača i medija

Centralna izborna komisija čeka prijave za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za Predsednika Oprštine koji će se održati ove nedelje.   -          Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i nevladinih organizacija je do 10. marta 2020. Sve informacije o aplikaciji možete pronaći ovde: http://www.kqz-ks.org/Sr/sherbime-per-subjektet-politike/akreditimi-i-vezhguesve-te-subjekteve-politike/ -          Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju međunarodnih posmatrača i medija je 12. mart. Sve detaljne informacije o aplikaciji  ...
CIK je održao obuku za članove Biračkih odbora u Podujevu

CIK je održao obuku za članove Biračkih odbora u Podujevu

U cilju realizacije planova prema operativnom planu za organizaciju vanrednih izbora za predsednika opštine Podujevo, Centralna izborna komisija održala je obuku za članove Biračkih odbora koji će biti angažovani na dan izbora 15. Marta 2020. godine. Ovaj poseban program obuke obuhvatio je sve aspekte izbornog procesa sa kojima se suočava i koje treba da sprovede svaki član Biračkog odbora. Trening se  ...
CIK je usvojio dizajn i sadržaj glasačkog listića za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Podujevu

CIK je usvojio dizajn i sadržaj glasačkog listića za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Podujevu

Priština, 02 mart 2020 – Centralna Iozborna Komisija je održala svoj sastanak na kojem su donete nekoliko odluka u okviru priprema Vanrednih Izbora zaPredsednika Opštine u Podujevu, koji će se održati  15 marta 2020 godine. Na ovom sastanku Centralna Izborna Komisija je donela odluku  za usvajanje dizajna i sadržaja glasačkih listića za Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu. http://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/03/18_200_Fletevotimi_Podujev%C3%AB_Kryetar.pdf Na sledećoj  ...
Održano žrebanje za redosled na glasačkom listiću kandidata koji se takmiče na vanrednim izborima za predsednika opštine u Podujevu

Održano žrebanje za redosled na glasačkom listiću kandidata koji se takmiče na vanrednim izborima za predsednika opštine u Podujevu

Priština, 02. Mart 2020. –Centralna izborna komisija organizovala je žrebanje za redosled kandidata i političkih subjekata na glasačkom listiću za vanredne izbore za predsednika opštine u Podujevu koji će se održati 15. Marta 2020. godine. Na ovom događaju, na kojem su bili prisutni predstavnici političkih subjekata, predsednica CIK-a Valdete Daka govorila je o pripremama koje vrši CIK u cilju organizovanja ovih  ...

Usluige za Birače

Usluge za Političke Subjekte

Usluge za NVO-e i Medije

Najnovije objave

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

21/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 06.03.2020.

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

14/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 16.02.2020.

Mogućnost zapošljavanja u CIK-a

12/02/2020 – Objavljena su slobodna radna mesta u CIK-u. Krajni rok za dostavljanje prijava je 14.02.2020.

Pročitajte više

Pronađite vaš birački centar

Više

Glasanje putem pošte – Spisak birača van Kosova

Više

E-Lekcije

Više

Odluke CIK-a

Više

Najčešća pitanja

Više

Priručnik o Zaštiti Uzbunjivača

Više

Informisanje i Edukacija za Izbore

Više

Dogadjaji CIK

12/05/2020

13:00

Sastanak CIK-a Br. 24-2020

08/05/2020

11:00

Sastanak CIK-a Br. 23-2020

04/05/2020

12:00

Sastanak CIK-a Br. 22-2020

Pročitajte više

Molimo vas da se registrujete ovde da biste se upoznali sa najnovijim vestima

Subscribe