ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2021

Data e zgjedhjeve: 14 Shkurt 2021
Numri i votuesve të regjistruar: 
Pjesëmarrja në zgjedhje: