Vendimet e KQZ-së

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1863-2021 për çertifikim te SP I.Q. Lista Guxo

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1862-2021 për çertifikim te SP I.Q. Bashke per Istogun

16/07/2021 – Vendimi  Nr. 1834-2021 për Logon dhe Slloganin

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1824-2021 për Besar Maqedonci në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1823-2021 për Fatbardha Grabanicai në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1822-2021 për zv ne K.Komunal Junik

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1790-2021 për vizitat te ZLKZ ne Komuna

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1788-2021 për plotesimin e KKZ-ve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1769-2021 për udhëzim administrativ per verifikim te Aplikacioneve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1762-2021 për formular për aplikim te votuesve

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1758-2021 per emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novobërd z. Radovan Deniq

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1757-2021 për emerimine anetarit te K Auditimit

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1756-2021 për shfuqizimin e vendimit nr 42-2021

30/06/2021 – Vendimi  Nr. 1719-2021 për emertimin e anetareve e KKZ-ve

25/06/2021 – Vendimi  Nr. 1688-2021 per publikimin e Dosjes se Informimit Publik per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves te mbajtura me 14 shkurt 2021

19/06/2021 – Vendimi  Nr. 1666-2021 per kufizimin e shpenzimeve te fushates per Zgjedhjet Lokale

19/06/2021 – Vendimi  Nr. 1665-2021 per shqiptimin e gjobes per Nisma Socialdemokrate

17/06/2021 – Vendimi  Nr. 1661-2021 për miratimin e planit operacional

17/06/2021 – Vendimi  Nr. 1660-2021 për regjistrimin e partise politike Partia Demokratike e Diasporës

17/06/2021 – Vendimi  Nr. 1659-2021 për shtyerjen e afatit për mbajtjen e kuvendit zgjedhor për AKR

03/06/2021 – Vendimi  Nr. 1637-2021 për miratimin e planit të punës të KQZ-së për vitin 2021

03/06/2021 – Vendimi  Nr. 1615-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Fehmi Sylejmani

03/06/2021 – Vendimi  Nr. 1614-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Dragash z. Masar Nebija

03/06/2021 – Vendimi  Nr. 1613-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Klinë z. Ardian Marniku

26/05/2021 – Vendimi  Nr. 1577-2021 për regjistrimin e partise politike Iniciativa Balli

26/05/2021 – Vendimi  Nr. 1577-2021 për regjistrimin e partise politike Kosova Adalet Turk Partisi

26/05/2021 – Vendimi  Nr. 1576-2021 për regjistrimin e partise politike Bosnjacka Stranka

16/04/2021- Vendimi nr. 1141 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë znj. Vjollca Rizani

16/04/2021- Vendimi nr. 1140 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Ferizaj z. Flamur Istrefi

16/04/2021- Vendimi nr. 1139 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Astrit Bujupaj

16/04/2021- Vendimi nr. 1137 – 2021 per refondimin e pargeses se certifikimimit per AAK, RI , SDU dhe LPRK

16/04/2021- Vendimi nr. 1136 – 2021 per transferin ne Buxhet te Kosoves te pagesave te certifikimit qe nuk i refundohen subjekteve politike

07/04/2021- Vendimi nr. 1086 – 2021 për cregjistrim të partisë politike Partia Demokratike e Diaspores

07/04/2021- Vendimi nr. 1085 – 2021 për cregjistrim të partisë politike Alternativa Demokratike e Kosovës

07/04/2021- Vendimi nr. 1084 – 2021 për shqipim të gjobës për subjektin politik Srpski Demokratski Savez-SDS

07/04/2021- Vendimi nr. 1083 – 2021 Rekomandim per kandidatin e radhes per deputet te Kuvendit te Republikes se Kosoves

07/04/2021- Vendimi nr. 1081 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Han të Elezit z. Habib Thaqi

07/04/2021- Vendimi nr. 1080 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren znj. Sabina Dana

29/03/2021- Vendimi nr. 1052 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Viti znj. Lindita Demelezi

29/03/2021- Vendimi nr. 1051 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Viti z. Bajram Sokoli

24/03/2021- Vendimi nr. 1018 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan znj. Arbresha Berisha

24/03/2021- Vendimi nr. 1017 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Ferizaj z. Vehbi Emini

24/03/2021- Vendimi nr. 1016 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë znj. Shkëndije Zenelaj

24/03/2021- Vendimi nr. 1014 – 2021 për ndalesen e borxhit te subjekteve politike ndaj Panelit Zgjedhor për Parashtresa dhe Ankesa 

18/03/2021- Vendimi nr. 987 – 2021 për çregjistrim të partisë politike Nova Partija Kosova-NPK

18/03/2021- Vendimi nr. 986 – 2021 për çregjistrim të partisë politike Napredna Snaga Kosova

18/03/2021- Vendimi nr. 985 – 2021 për publikimin e Dosjes së Informimit Publik Zgjedhjet në Podujevë dhe Mitrovicë të Veriut

18/03/2021- Vendimi nr. 984 – 2021 për Regjistrimin e Partise Politike Partia Republikane per Ndryshime

18/03/2021- Vendimi nr. 983 – 2021 për Caktimin e Lartësisë së Mjeteve nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve Politike per 2021

18/03/2021- Vendimi nr. 982 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Rahovec z. Kajtaz Berisha

18/03/2021- Vendimi nr. 981 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Ferizaj z. Ridvan Nebihu

13/03/2021- Vendimi nr. 950- 2021 për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosoves 2021

08/03/2021- Vendimi nr.904- 2021 për Miratimin e Rinumerimit te Fletevotimeve sipas Vendimeve te PZAP-se per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves 2021

08/03/2021- Vendimi nr.903- 2021 për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve per Rinumerim te Fletevotimeve per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves 2021

04/03/2021- Vendimi nr.865 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z.Agim Krasniqi

04/03/2021- Vendimi nr.864 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z.Fitim Shala

04/03/2021- Vendimi nr.863 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime z.Arbenita Halimi

04/03/2021- Vendimi nr.862 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deqan z.Ismet Çakaj

04/03/2021- Vendimi nr.861 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novoberde z.Lirim Gashi

04/03/2021- Vendimi nr.860 – 2021 për shpalljene rezulatateve perfundimetare

02/03/2021- Vendimi nr.845 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

25/02/2021- Vendimi nr.819 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

22/02/2021- Vendimi nr.791 – 2021 për regjistrimin e Partisë Politike Pokret za Zupu i Dijasporu

22/02/2021- Vendimi nr.790 – 2021 për rinumerim

18/02/2021- Vendimi nr.738 – 2021 për vezhgues ne QNR

18/02/2021- Vendimi nr.737 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.736 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.735 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

08/02/2021- Vendimi nr.522 – 2021 për bartjen e votuesve nga Qendra nr.2059-a

08/02/2021- Vendimi nr.521 – 2021 për emerimin e KVV-ve

05/02/2021- Vendimi nr.478 – 2021 për plotësim te KVV-ve

04/02/2021- Vendimi nr.460 – 2021 për Miratimin e Tingullit, Llogos. Slloganit dhe Dizainit për Fushatën e Informimit Publik

03/02/2021- Vendimi nr.440 – 2021 për emerimin e KVV-ve

03/02/2021- Vendimi nr.439 – 2021 për dizajnin e vules se fletevotimeve

03/02/2021- Vendimi nr.438 – 2021 për caktimine nr te fletevotimeve

02/02/2021- Vendimi nr.422 – 2021 për miratimin e Fletevotimit dhe Broshures

02/02/2021- Vendimi nr.421 – 2021 për certifikimin e listes perfundimetare te votuesve

02/02/2021- Vendimi nr.420 – 2021 për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim

02/02/2021- Vendimi nr.419 – 2021 për përfshirjen e Votuesve të aprovuar

30/01/2021- Vendimi nr.357 – 2021 për miratimin e raportit financiar të KQZ-së

30/01/2021- Vendimi nr.356 – 2021 për miratimin e Auditorit të brendshëm të

29/01/2021- Vendimi nr.334 – 2021 për bartje e votuesve në qender 2133B

29/01/2021- Vendimi nr.333 – 2021 për zëvendësimin dhe Plotësimin e KKZ-së

22/01/2021- Vendimi nr.244 – 2021 per moscertifikimin e kandidatëve të SP Levizja Vetevendosje

22/01/2021- Vendimi nr.243 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.242 – 2021 per moscertifikimin e SP NISMA dhe kandidatëve të saj

22/01/2021- Vendimi nr.241 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PAI

22/01/2021- Vendimi nr.240 – 2021 për moscertifikimin e kandiatëve të subjektit politik AA

22/01/2021- Vendimi nr.239 – 2021 për certifikimin e subjektit politik AAK

22/01/2021- Vendimi nr.238 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LPRK

22/01/2021- Vendimi nr.236 – 2021 për certifikimin e subjektit politik KNRP me 5 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr.233 – 2021 për certifikimin e subjektit politik Partia Balliste dhe listës së kandidatëve

22/01/2021- Vendimi nr.231 – 2021 për certifikimin e subjektit politik dhe kandidatëve të subjektit politik Romani Iniciyativa

22/01/2021- Vendimi nr.229 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PLE

22/01/2021- Vendimi nr.226 – 2021 për certifikimin e subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.224 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PRBK

22/01/2021- Vendimi nr.222 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik KDTP

22/01/2021- Vendimi nr.221 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDK

22/01/2021- Vendimi nr.219 – 2021 për certifikimin e subhjektit politik FJALA me 25 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 218 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik IRDK

22/01/2021- Vendimi nr. 217 – 2021 për certifikimin e subjektit politik YTHP me 12 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 216 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LpB me 35 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 215 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik LDK

22/01/2021- Vendimi nr. 212-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Vim Info Doo

22/01/2021- Vendimi nr. 211-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të TV MOST DOO (TV MOST)

22/01/2021- Vendimi nr. 210-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio Kontakt Plus (Kontakt Plus)

22/01/2021- Vendimi nr. 209-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të GERMIN

22/01/2021- Vendimi nr. 208-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio KM

22/01/2021- Vendimi nr. 207-2021 për akreditim të një vëzhguesi të Organizaccion Movimiento Ciudadano – OMCD

22/01/2021- Vendimi nr. 206-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Demokracia për Zhvillim (D4D)

22/01/2021- Vendimi nr. 205-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Sadri Murtezaj

19/01/2021- Vendimi nr. 176-2021 për miratimin e doracakut

19/01/2021- Vendimi nr. 175-2021 për zv e plotesimin e KKZ-ve

18/01/2021- Vendimi nr 174-2021 mbi Caktimin e Lartësisë së Mjeteve nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve Politike për muajin janar dhe shkurt të vitit 2021​

15/01/2021- Vendimi nr. 104-2021 që emerohen anetaret e KKZ, per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosoves, që do të mbahen me 14.02.2021

15/01/2021- Vendimi nr. 103-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bajram Ajeti

15/01/2021- Vendimi nr. 102-2021 për ndryshimin dhe Plotesimin nr 13-2021

13/01/2021- Vendimi nr. 73-2021 për miratimin e Qendrave të Votimit

13/01/2021- Vendimi nr. 72-2021 për miratimin e udhezimit

13/01/2021- Vendimi nr. 71-2021 për miratimin planit operacional per sigurin

12/01/2021- Vendimi nr. 65-2021 për specifika te formulareve zgjedhor

12/01/2021- Vendimi nr. 64-2021 për shtypje të fletevotimeve

12/01/2021- Vendimi nr. 63-2021 për UV Sprej

12/01/2021- Vendimi nr. 62-2021 për Plane Prokurirmit

12/01/2021- Vendimi nr. 61-2021 për lista pefundimetare të votuesve

12/01/2021- Vendimi nr. 60-2021 për specifika per vula dhe jastek

12/01/2021- Vendimi nr. 59-2021 për verifikimin e Aplikacioneve për regjistrim për votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 43-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Ragip Fetahu

11/01/2021- Vendimi nr. 42-2021 për verifikimin e apliakacioneve

11/01/2021- Vendimi nr. 41-2021 për Aplikim dhe Votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 40-2021 për tekstin e aplikimit për regjistrim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 39-2021 për miratimin e 11 pyetjeve më të shpeshta

11/01/2021- Vendimi nr. 38-2021 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2021

09/01/2021- Vendimi nr. 32-2021 per miratimin e analizes te QV

09/01/2021- Vendimi nr. 31-2021 per miratimin e planit te veprimit per vezhgues te BE

09/01/2021- Vendimi nr. 30-2021 per miratimin e D.Pensioneve

09/01/2021- Vendimi nr. 29-2021 per sfidat e trajnimit

09/01/2021- Vendimi nr. 28-2021 per Keshillin e Informimit Publik

09/01/2021- Vendimi nr. 26-2021 per IP

08/01/2021- Vendimi nr. 25-2021 per miratimin e formulareve per votim jashte Kosoves

08/01/2021- Vendimi nr. 24-2021 per Largimin e Votuesve nga Lista Votuese

07/01/2021- Vendimi nr. 11-2021 për caktirnin e afateve te aktiviteteve zgjedhore per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

28/12/2020-Vendimi nr. 1412-2020 për miratimin e planit vjetor të auditorit të brendshëm të KQZ-së për vitin 2021

28/12/2020-Vendimi nr. 1411-2020 për miratimin e raportit të auditimit

28/12/2020-Vendimi nr. 1410-2020 për miratimin e Planit Strategjik të Auditorit të Brendshëm të KQZ-së për vitin 2021 – 2023

28/12/2020-Vendimi nr. 1409-2020 për miratimin e raportit te shpenzimeve te drivateve

28/12/2020-Vendimi nr. 1408-2020 per miratimin e H&A e FV te pavlefshme nga Zgjedhjet e parakoshme per KK te vitit 2019

28/12/2020-Vendimi nr. 1407-2020 për miratimin e raportit të vlerësimit të pasurisë jofinanciare të KQZ-së

21/12/2020-Vendimi nr. 1364-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bahri Blakqori

10/12/2020-Vendimi nr. 1349-2020 për asgjesimine materialit zgjedhore, te datës 06 Tetor

10/12/2020-Vendimi nr. 1348-2020 për asgjesimine materialit zgjedhor sipas aktgjykimeve

21/12/2020-Vendimi nr. 1347-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Blerim Hysenaj

10/12/2020-Vendimi nr. 1345-2020 për regjistrimin e Partisë Politike Nasa Inicijativa

21/12/2020-Vendimi nr. 1344-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Kasib Bashota

21/12/2020- Vendimi nr. 1343-2020 analiza per te gjeturat nga vendimet e PZAP-se lidhur me Ankesat per percaktimin e Vlefshmerise/Pavlefshmerise se Fletevotimeve

21/12/2020- Vendimi nr. 1342-2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendit zgjedhor për Partinë Demokratike të Ashkanlive të Kosovës​

10/12/2020- Vendimi nr. 1345-2020 për regjistrimin e Partisë Politike Naša Inicijativa – Naša

04/12/2020- Vendimi nr. 1309-2020 për Certifikimin e Rezultateve Perfundimtare te Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

04/12/2020- Vendimi nr. 1308-2020 për Certifikimin e Rezultateve Perfundimtare te Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujevës

03/12/2020- Vendimi nr. 1300-2020 për Shpallien e Rezultateve Perfundimtare te Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

28/11/2020- Vendimi nr. 1251-2020 per Kufizimin e Numerit te Vezhguesve ne Vendvotim per Diten e Zgjedhjeve te Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

27/11/2020- Vendimi nr. 1245-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Obiliq z. Lulzim Bllaca

27/11/2020- Vendimi nr. 1244-2020 për votimin me kusht në Podujevë

25/11/2020- Vendimi nr. 1236 – 2020 Per Miratimin e Formularit te Perputhjes se te Dhenave dhe Rezultateve Preliminare

25/11/2020- Vendimi nr. 1235 – 2020 Per Raportin e Daljes se Votuesve ne Zgjedhje dhe Rezultatet Preliminare

25/11/2020- Vendimi nr. 1234 – 2020 Per Emerimin e Menaxhereve te Qendrave te Votimit per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

25/11/2020- Vendimi nr. 1233 – 2020 Per Emerimin e Menaxhereve te Qendrave te Votimit per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves

25/11/2020- Vendimi nr. 1231 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “RTK 2”

25/11/2020- Vendimi nr. 1230 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “EKONOMIA ONLINE”

25/11/2020- Vendimi nr. 1229 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “KOHA VISION”

25/11/2020- Vendimi nr. 1228 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “LËVIZJA VETËVENDOSJE!”

25/11/2020- Vendimi nr. 1227 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “N1”

25/11/2020- Vendimi nr. 1226 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “EURONEWS ALBANIA”

25/11/2020- Vendimi nr. 1225 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “Associated Press”

25/11/2020- Vendimi nr. 1224 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “KANAL 10”

25/11/2020- Vendimi nr. 1222 – 2020 për Miratimin e Udhezimit Administrativ Nr.04/2020 per Monitorimin e Procesit Zgjedhor ne Diten e Zgjedhjeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut qe do te Mbahen me 29 Nentor 2020 dhe Raundin e dyte.

23/11/2020- Vendimi nr. 1208 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “RADIO KOSOVA”

23/11/2020- Vendimi nr. 1207 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “AL JAZEERA BALKAN”

23/11/2020- Vendimi nr. 1206 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të OJQ vendore “ADVOCACY CENTER FOR DEMOCRATIC CULTURE”

23/11/2020- Vendimi nr. 1205 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS”

23/11/2020- Vendimi nr. 1204 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS”

23/11/2020- Vendimi nr. 1203 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “LËVIZJA VETËVENDOSJE!”

23/11/2020- Vendimi nr. 1202 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të “LËVIZJA VETËVENDOSJE!”

23/11/2020- Vendimi nr. 1201 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të OJQ vendore “LIDHJA RINORE BLUE”

20/11/2020- Vendimi nr. 1192 – 2020 per Emerimin e Ekipeve Mobile per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

20/11/2020- Vendimi nr. 1191 – 2020 Per Miratimin e Emerimeve te Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1184 – 2020 Per Certifikimin e Listes Perfundimtare te Votuesve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1183 – 2020 Per Caktimin e Numrit te Fletevotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar oe Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1182 – 2020 Per Rritjen e Numrit te Votuesve ne Vendvotime per Zgiedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar Komune e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1181 – 2020 Per Miratimin e Anetareve Rezerve te Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1180 – 2020 Per Miratimin e Vules per Vendvotim per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves dhe Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1179 – 2020 Per Emerimin e Ekipeve Mobile per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1178 – 2020 Per Emerimin e Perberjes se Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Mitrovices se Veriut

19/11/2020- Vendimi nr. 1177 – 2020 per Emerimin e Ri-konfirmimeve te Keshillave te Vendvotimeve per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves

19/11/2020- Vendimi nr. 1176 – 2020 per emerimin e Ekipeve Mobile per Zgjedhjet e Jashtezakonshme per Kryetar ne Komunen e Podujeves

19/11/2020- Vendimi nr. 1174 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “RADIO KM”

19/11/2020- Vendimi nr. 1173 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “TV MOST”

19/11/2020- Vendimi nr. 1172 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias “VIM INFO DOO”

19/11/2020- Vendimi nr. 1171 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të OJQ vendore “Instituti D4D”

17/11/2020- Vendimi nr. 1159 – 2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Lëvizja për Bashkim

17/11/2020- Vendimi nr. 1158-2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Balli Kombëtar

17/11/2020- Vendimi nr. 1157-2020 për dhënie të afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Napredna Snaga Kosova

17/11/2020- Vendimi nr. 1156-2020 për dhënien e afatit shtesë për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore të partive politike – Nisma Socialdemokrate

17/11/2020- Vendimi nr. 1154-2020 për miratimin e udhëzimit administrativ nr. 03/2020 për masat mbrojtëse për parandalimin e infektimit me COVID-19 për votuesit dhe stafin zgjedhor në ditën e zgjedhjeve

17/11/2020- Vendimi nr. 1153-2020 për miratimin e afatit të identifikimit dhe konfirmimit për votuesit të cilët për shkak të testit COVID-19, të cilët janë në karantinë shtëpiake dhe votueve të cilëve iu është caktuar masa e vetëizolimit

17/11/2020- Vendimi nr. 1152-2020 për miratimin e udhëzimit administrativ nr. 02/2020 për publikimin dhe përditësimin e dokumenteve dhe informatave në UEB faqen e KQZ-së

17/11/2020- Vendimi nr. 1151-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z. Ilir Krasniqi

17/11/2020- Vendimi nr. 1149 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës

10/11/2020- Vendimi nr. 1088 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të Internews Kosova

10/11/2020- Vendimi nr. 1087 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të BIRN

10/11/2020- Vendimi nr.1086 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të Kosovapress

10/11/2020- Vendimi nr. 1085 – 2020 për akreditim të grupit shtesë të vëzhguesve të RTV Dukagjini

10/11/2020- Vendimi nr. 1084 – 2020 për akreditim të vëzhguesve të Medias ATV

10/11/2020- Udhëzuesi nr. 1083 – 2020 për Shortin për Renditje të Subjekteve Politike të Certifikuara në Fletëvotimin për Zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Mitrovicës së Veriut

03/11/2020- Vendim Nr. 1042-2020 për certifikim të subjektit politik PDK dhe kandidatit për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z. Florent Azemi

03/11/2020- Vendim Nr. 1041-2020 për certifikim të Kandidatit të Pavarur për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z. Dušan Milunović

03/11/2020- Vendim Nr. 1040-2020 për certifikim të subjektit politik Lëvizja Vetevendosje! dhe kandidatit për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z.Erden Atiq

03/11/2020- Vendim Nr. 1039-2020 për certifikim të subjektit politik Srpska Lista dhe kandidatit për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut z.Milan Radojevic

29/10/2020- Vendim Nr. 1006-2020 për regjistrimin e Partisë Politike Yenilikçi Türk Hareket Partisi – YTHP

27/10/2020- Vendim Nr. 986-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Antigona Istogu

27/10/2020- Vendim Nr. 985-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z. Ismet Hajrizi

27/10/2020- Vendim Nr. 980-2020 për asgjesim te materialit zgjedhjeve 2007-2009

27/10/2020- Vendimi Nr. 978-2020 për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në komunën Mitovicën e Veriut

24/10/2020- Vendimi Nr. 963-2020 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në komunën Mitovicën e Veriut

24/10/2020- Vendimi Nr. 962-2020 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në komunën Podujevës

21/10/2020- Vendimi Nr. 935-2020 për Refuzimin e kerkeses se Partise Socialdemokrate

21/10/2020- Vendim nr 934-2020 për publikimin e Raporteve Vjetore Financiare të Paaudituara të Partive Politike për vitin 2019

21/10/2020- Vendimi nr. 933-2020 per refuzim te regjistrimit te partise politike Yenilikçi Türk Hareket Partisi

21/10/2020- Vendimi nr. 932-2020 për miratimin e planit operacional

21/10/2020- Vendimi nr. 931-2020 për angazhimin e stafit jo permanent për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 930-2020 për miratimin e planit të buxhetit për kompensimin e orëve shtesë jashtë orarit të rregullt të punës për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 929-2020 për miratimin e planit të buxhetit dhe buxhetit shtesë për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 928-2020 për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

21/10/2020- Vendimi nr. 927-2020 për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në Podujevë

07/10/2020- Vendimi nr. 863-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Gëzim Qurdina

07/10/2020- Vendimi nr. 862-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Ismet Bardhoshi

04/09/2020- Vendimi nr. 770-2020 për Emërimin e Kryeshefit Ekzekutiv të Sekretariatit të KQZ-së

12/08/2020- Vendimi nr. 736-2020 për miratimin e memorandumit të bashkëpunimit në mes të KQZ-së, PK-së, PSH-së, PZAP-së, KGjK, KPM

12/08/2020- Vendimi nr. 735-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Muhamet Selmani

12/08/2020- Vendimi nr. 734-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kaçanik znj. Rabije Sallahi

12/08/2020- Vendimi nr. 733-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Shaban Bajoku

12/08/2020- Vendimi nr. 732-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Junik z. Blerim Gacaferri

04/08/2020- Vendimi nr. 707-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Granit Shala

04/08/2020- Vendimi nr. 706-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Junik z. Flurim Shala

04/08/2020- Vendimi nr. 705-2020 për emërimin e anëtarës së Kuvendit Komunal në Malishevë znj. Donjetë Shijaku

06/07/2020- Vendimi nr. 642-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Naxhije Xhema

15/06/2020- Vendimi nr. 579-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Klinë z. Lirim Gashi

15/06/2020- Vendimi nr. 578-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Bekim Morina

15/06/2020- Vendimi nr. 577-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Kreshnik Smajlaj

10/06/2020- Vendimi nr. 556-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Lëvizja për Drejtësi

10/06/2020- Vendimi nr. 555-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Evropska Stranka Demokratske Akcije Kosova

10/06/2020- Vendimi nr. 554-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Samostalna Liberalna Stranka

10/06/2020- Vendimi nr. 552-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Partia Euroatlantike e Kosovës

08/06/2020- Vendimi nr. 530-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Suharekë znj. Bardha Gashi

28/05/2020- Vendimi nr. 508-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Klinë znj. Shukrije Shala

24/03/2020- Vendimi nr. 413-2020 për miratimin e Planit të Prokurimit 2020

24/03/2020- Vendimi nr. 412-2020 mbi caktimin e Lartësisë së Mjeteve të Fondit 2020

24/03/2020- Vendimi nr. 411-2020 per mbajtjen e mbledhjeve të KQZ-së nëpermjet komunikimit elektronik

11/03/2020- Vendimi nr. 360-2020 për miratimin e procedurës për Raportimin e Pjesëmarrjes në Zgjedhje dhe Rezultatet Preliminare për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 359-2020 për miratimin e anëtarëve të KVV-ve për Ekipet Mobile për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 358-2020 për miratimin e planit operacional për Ditën e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 362-2020 për raportim në Ditën e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 363-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Prizren znj. Serdan Kervan

02/03/2020- Vendimi nr. 299-2020 për certifikimin e listës përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 298-2020 për akreditimin e grupit të dytë të vëzhguesve të Ambasadës Amerikane

02/03/2020- Vendimi nr. 297-2020 për caktimin e numrit të fletëvotimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 296-2020 për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 295-2020 për miratimin e dizajnit dhe përmbajtjes së fletëvotimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

28/02/2020- Vendimi nr. 283-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gjilan znj. Afërdita Balaj Ajdini

28/02/2020- Vendimi nr. 282-2020 për miratimin e udhëzuesit për Procedurat e Pranimit dhe Dorëzimit të materialeve zgjedhore në ditë e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

28/02/2020- Vendimi nr. 281-2020 për miratimin e “Tingullit, Logos, Slloganit dhe Dizajnit” për fushatën e Informimit Publik

21/02/2020- Vendimi nr. 240-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë znj. Nazlie Bala

21/02/2020- Vendimi nr. 239-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Naim Hoxha

21/02/2020- Vendimi nr. 238-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Ferizaj z. Enver Bajrami

21/02/2020- Vendimi nr. 237-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z. Shkelqim Haxhnikaj

20/02/2020- Vendimi nr. 207-2020 për përbërjen e Këshillave të Vendvotimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

18/02/2020- Vendimi nr. 182-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Liridon Dula

14/02/2020- Vendimi nr. 161-2020 – Udhëzim për Komisionin Komunal të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votuesve në Vendvotim për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

14/02/2020- Vendimi nr. 159-2020 për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/02/2020- Vendimi nr. 143-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Pajtim Balaj

11/02/2020- Vendimi nr. 142-2020 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 124-2020 për miratimin e planit operacional për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 121-2020 për caktimin e afateve zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 120-2020 për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së

08/02/2020- Vendimi nr. 119-2020 për formimin e Këshillit Mbikëqyrës për Informim Publik për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

07/02/2020- Vendimi nr. 111-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vushtrri znj. Suzana Syla

07/02/2020- Vendimi nr. 110-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Podujevë znj. Mimoza Stublla Abdullahu

13/01/2020- Vendimi nr. 28-2020 për regjistrimin e partisë poltike Socialdemokratska Unija – SDU

13/01/2020- Vendimi nr. 27-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gjilan znj. Krenare Latifi Kqiku

13/01/2020- Vendimi nr. 26-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Mustafa Rexhepi

13/01/2020- Vendimi nr. 25-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Përparim Bajraktari

13/01/2020- Vendimi nr. 24-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Xhyzide Rrustemi

13/01/2020- Vendimi nr. 23-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Brahim Curri

13/01/2020- Vendimi nr. 22-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Ardian Kotorri

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Muharrem Elezkurtaj

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Marija Bogosavljevic

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Sali Golaj

24/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Pajtim Hodolli

24/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë z. Mensur Graiçevci

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Nova Bosnjacka Snaga

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Nova Snaga

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia e të Gjelbërve të Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Liberale e Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Nacional Demokratike Shqiptare

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Republikane e Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Srpska Narodna Partija Kosova

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Socijaldemokratska Stranka Gora

04/12/2019- Vendim për zëvendësime të anëtarëve të Kuvendeve Komunale

27/11/2019- Vendim për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

12/11/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Klinë z. Arben Limanaj

12/11/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Pejë z. Mentor Bajri

07/11/2019- Vendimi për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 6 Tetorit 2019

31/10/2019- Vendimi për vazhdim të vlefshmërisë për distinktivët e vëzhguesve të akredituar që të mund të vazhdojnë të vëzhgojnë punën e Qendrës për Numërim dhe Rezultate – QNR

31/10/2019- Vendim për plotësim të vendimit 195/2019 mbi caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2019

10/10/2019- Vendimi nr 1445/2019 për rritje të numrit të vëzhguesve në QNR

02/10/2019- Vendimi nr 1336/2019 për zv Ferdane Beqiri

20/09/2019- Vendimi nr 1141/2019 për Akreditim të Vëzhguesve EUEOM – Gr 1

20/09/2019- Vendimi nr 1137/2019 për ZV Arbnor Salihu

20/09/2019- Vendimi nr 1135/2019 për emerimine Ardian Raci KKZ

20/09/2019- Vendimi nr 1125/2019 për dizajnin, përmbajtejn dhe formatin e fletvotimeve

20/09/2019- Vendimi nr 1124/2019 për përmbajtjen e dizajnit të broshurave të S.P dhe Kandidatëve

19/09/2019- Vendimi nr 1106/2019 për akreditim_KosSev

19/09/2019- Vendimi nr 1105/2019 për akreditim Centar za Mir i Toleranciju – Gr 1

18/09/2019- Vendimi nr 1089/2019 miratohet rekomandimi i zyrës për de-qertifikim

18/09/2019- Vendimi nr 1088/2019 për rritjen e nr të votuesve

18/09/2019- Vendimi nr 1087/2019 për plotësim ndryshimin e vendimeve për përbërjen e këshillave

17/09/2019- Vendimi nr 1076/2019 për akreditim të medias Graqanica online

17/09/2019- Vendimi nr 1074/2019 për akreditim të medias Arberesh info

17/09/2019- Vendimi nr 1073/2019 për akreditim të ORG Joqeveritare Syri i Vizionit

17/09/2019- Vendimi nr 1071/2019 për akreditim te D4D

17/09/2019- Vendimi nr 1066/2019 për zv Njomza Demaj

17/09/2019- Vendimi nr 1065/2019 për zv Qemal Krasniqi

10/09/2019- Vendimi nr 1005/2019 për qertifikimin e Koalicionit Vakat

10/09/2019- Vendimi nr 1004/2019 për qertifikimin e S.P PDK

10/09/2019- Vendimi nr 1003/2019 për qertifikimin e S.P LDK

10/09/2019- Vendimi nr 1002/2019 për qertifikimin e S.P AAK-PSD

10/09/2019- Vendimi nr 1000/2019 për Akreditim të Vëzhguesve KDI – Gr 1

09/09/2019- Vendimi nr 990/2019 ESMIR KASI

09/09/2019- Vendimi nr 989/2019 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA-SLS

09/09/2019- Vendimi nr 987/2019 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA

09/09/2019- Vendimi nr 986/2019 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS

09/09/2019- Vendimi nr 985/2019 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA – PKS

09/09/2019- Vendimi nr 984/2019 POKRET ZA GORA – PG

09/09/2019- Vendimi nr 983/2019 STRANKA DEMKRATSKE AKCIJE – SDA

09/09/2019- Vendimi nr 982/2019 SLOBODA

09/09/2019- Vendimi nr 981/2019 SRPSKA LISTA

09/09/2019- Vendimi nr 980/2019 NISMA- AKR – PD

09/09/2019- Vendimi nr 979/2019 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – PREBK

09/09/2019- Vendimi nr 978/2019 FJALA

09/09/2019- Vendimi nr 977/2019 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS

09/09/2019- Vendimi nr 976/2019 KOSOVA DEMOKRATIK TURK PARTISI

09/09/2019- Vendimi nr 975/2019 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA – KNRP

09/09/2019- Vendimi nr 974/2019 LËVIZJA VETËVENDOSJE

09/09/2019- Vendimi nr 973/2019 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM- PAI

09/09/2019- Vendimi nr 972/2019 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJËVE TË KOSOVËS

09/09/2019- Vendimi nr 971/2019 PARTIA EUROATLANTIKE E KOSOVËS – PEK

09/09/2019- Vendimi nr 970/2019 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE – PLE

09/09/2019- Vendimi nr 966/2019 për zv në K.Komunal Gjilan

09/09/2019- Vendimi nr 965/2019 Udhezim për KKZ dhe KVV

09/09/2019- Vendimi nr 964/2019 për ndryshim dhe plotesimin për caktimin e afteve zgjedhore

05/09/2019- Vendimi nr 919/2019 për emërimin e KKZ-ve

04/09/2019- Vendimi nr 917/2019 shfuqizimin e mases se pezullimit per P.P

02/09/2019- Vendimi nr 901/2019 për publikim të Qendrave të Votimit

02/09/2019- Vendimi nr 900/2019 për zv e anetarit te KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

31/08/2019- Vendimi nr 869/2019 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike

31/08/2019- Vendimi nr 867/2019 për mos aprovim të kërkesës së partisë politike – Partija Kosovskih Srba

31/08/2019- Vendimi nr 868/2019 për pezullimin e partisë politike – Partija Kosovskih Srba nga regjistri i partive

31/08/2019- Vendimi nr 870/2019 për shqiptimin e gjobës partisë politike – Partija Kosovskih Srba

30/08/2019- Vendimi nr 863/2019 për zv Misin Berisha

28/08/2019- Vendim nr 827/2019 për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

27/08/2019- Vendim nr 824/2019 për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

27/08/2019- Vendim nr 828/2019 formohet këshilli mbikqyres për I.P

27/08/2019- Vendim nr 826/2019 për zgjatje të orarit

27/08/2019- Vendim nr 824/2019 për caktimin e afateve te aktiviteteve zgjedhore

26/08/2019- Vendimi nr 809/2019 për zv Drangan Periç

05/08/2019- Vendimi nr 919/2019 për emërimin e KKZ-ve

07/06/2019- Vendim për emërimin e Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv të Sekretariatit të KQZ-së

07/06/2019- Vendim për emërimin e Drejtorit të ZRPCC-së

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetare Komune – Zveçan

27/05/2019- Vendim për Certifkimin e Rezultateve Përfundimetare për Kryetar Komune – Zubin Potok

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetar Komune – Mitrovicë e Veriut

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetar Komune – Leposaviq

27/05/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë

23/05/2019- Vendim për shpalljen e rezultateve perfundimtare

10/05/2019- Vendim për shqiptimin e gjobës Partisë Politike-PDU

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-SNSD

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-Partia e Fortë

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-Partia e Ballit

08/05/2019- Vendim per miratimin e tingullit, llogos, slloganit dhe dizajnit

08/05/2019-  Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Lipjan z.Alban Salihu

19/04/2019- Vendim për ndryshimin e vendimit të KQZ-së, për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore

12/04/2019- Vendim për miratimin e aktiviteteve të Informimit Publik për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunat: Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

12/04/2019- Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në: Mitrovicë Veriore, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

12/04/2019- Vendim për refuzimin e kërkesës së Kryesuesit të Kuvendit Komunal në Junik, për zëvendësimin e anëtarit të Kuvendit Komunal z. Lulzim Gacaferi, subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje

10/04/2019- Vendim për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në komunat: Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Viti z. Ramadan Deliu

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Elisa Karadži

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Getoar Besimi

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicën e Veriut z. Igor Rajćić

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z. Ilir Ferizaj

08/04/2019- Vendim për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme në Komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut – 19 Maj 2019

28/03/2019- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2019

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Renan Imami

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Arbër Vokrri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Gentrit Gërguri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Riza Dreshaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Labinot Aliaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë e Veriut z. Dušan Milutinovič

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Xhevat Demiri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Rijad Elezi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Ruzhdi Metaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Isa Agushi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Arif Miftari

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Islam Ukaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Rrok Luli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Pejë znj. Drita Haxhijaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Pejë znj. Gyltene Zeka

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bunjamin Hoti

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Hafiz Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Lirim Qatani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novobërdë z. Zymer Zymeri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Jahi Zeqiri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Rahovec znj. Shqipe Tara-Sokoli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Lipjan znj. Fatime Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Zubin Potok z. Jahir Kamberi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Skenderaj znj. Dorata Ndreshaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Rahovec z. Fehmi Hoxha

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Xhavit Alijaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Viti. znj. Zejnepe Osmani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri. z. Hajriz Mustafa

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Rahovec. znj. Rukije Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vushtrri. z. Fitim Halili

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vitisë. znj. Taibe Ibrahimi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovica e Jugut. z. Remzi Rrahmani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovica e Jugut. z. Nysret Cubreli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gllogoc. znj. Florentina Kukaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë e Jugut z. Ilmi Shabani

23/03/2018– Vendim për regjistrimin e partisë poltike “Lëvizja për Drejtësi-LD”

23/03/2018– Vendim për shfuqizimin e vendimit për pezullim të partisë poltike “Partia Republikane e Kosovës-PRK”

23/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Naim Stullca

02/03/2018– Vendim për refundimin e pagesës së Certifikimit

02/03/2018– Vendim për pezullimin nga regjistri i Partive Politike “Partia Republikane e Kosovës-PRK”

02/03/2018– Vendim për shqiptimin e gjobës e Partisë Politike “Stranka Demokratske Akcije-SDA”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Balli Kombëtar i Kosovës-BKK”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia e Ballit-PB”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia Liberale e Kosovës-PLK”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia e Fortë-PF”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia Demokratike e Unitetit-PDU”

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kamenicë z. Bekim Fazliu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kamenicë znj. Drenusha Fetiu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Danijela Vujčič

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime z. Milot Deliu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime znj. Fatmire Ferati

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Afrim Shabani

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejës z. Nezir Berisha

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Avni Shala

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Obiliq z. Slaviša Spasič

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Malishevë z. Genc Shurdhaj

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal  në Kamenicë z. Isah Hoda

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Shemsedin Elezi

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z.  Milazim Mushkolaj

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Selajdin Bytyqi

15/02/2018– Vendim për ndryshim të emrit të Partisë Politike Nisma

15/02/2018– Vendim për ndryshim të emrit të Partisë Politike Bosnjacka Stranka Demokratske Akcije Kosova

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Benjamin Ejupi

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Karanfil Haxhillari

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Edis Aljili

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Burim Berisha

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mamushë z. Nehat Taçi

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Bashkim Beha

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Zubin Potok z. Zenel Jakupi

23/01/2018- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2018

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Klinë (Xhevxhet Berisha)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Klinë (Brahim Mehmetaj)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anetares se Kuvendit Komunal – Istog (Hajrush Shoshi)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anetares se Kuvendit Komunal – Hani i Elezit (Sabrije Krasniqi)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anëtarit të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Nuriman Kuka )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Sabedin Hasallar )

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Partia Konservatore e Kosovës-PK

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Isni Bushi )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (FATON SHABANI)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (BASRI MENXHIQI)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (AGIM BREGAJ)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Shtime (Reshat Mujota)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Obiliq ( Labinot Mirena )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Obiliq (Armend Rushiti)

12/01/2018- Vendim për shfuqizimin e pezullimit

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Lëvizja Islame Bashkohu – LISBA

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike – Kosova Turk Adalet Partisi-KTAP

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Hrvatska Stranka Kosova-HSK

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Fronti Demokratik për Bashkim Kombëtar-FDBK

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike – Centar Demokratske Unije-CDU

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Leposaviq (Ivanka Nedelkovic)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj (Xhafer Berisha)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (Kushtrim Hyseni)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Rahovec (Afrim Dina)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mitrovicë e Jugut (Fidane Hasani)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Rahovec (Artan Zenuni)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë (Faton Gutaj)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mamushë (Fuat Tac)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj (Zymrije Haxhimusa)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Kllokot (Ognjen Krcmarevic)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mitrovicë e Jugut (Jeton Zeneli)

05/01/2018- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2018

27/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të rivotimit për Kryetar Komune
në Istog për Raundin e dytë

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Mimoza Sylejmani)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Qendrim Sahiti)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Milot Podvorica)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Rahovec (Afrim Berisha)

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Lipjan

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Junik

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjakove

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Dragash

21/12/2017- Vendim per shpalljen e rezultateve perfundimtare te Zgjedhjeve te Rivotimit per Kryetar Komune te Raundit te Dyte ne Istog

20/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Jugut

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Veriut

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Lipjan

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Obiliq

14/12/2017- Vendim per certifikimin e rezultateve perfundimtare te Zgjedhjeve Lokale 2017 per Kryetar Komune ne Kllokot

14/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Viti

14/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prizren

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mamushe

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Dragash

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Decan

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Peje

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Peje

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Jugut

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Kacanik

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Kacanik

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtine

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kline

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

11/12/2017- Vendim per certifikimin e listes perfundimtare te votuesve per perseritjen e raundit te dyte per zgjedhje per Kryetar Komune ne Istog 17 dhjetor 2017

11/12/2017- Vendim per caktimin e numrit te fletvotimeve per vendvotim per perseritjen e votimit, Raundin e dyte te Zgjedhjeve per Kryetar Komune ne Istog

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Decan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Decan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Junik

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Kacanik

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Malishevë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Podujevë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Lipjan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Skenderaj

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Zvecan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Mitrovicë e Veriut

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Gracanicë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Leposaviq

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Partesh

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Vushtrri

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Malishevë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Suhareke

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtime

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Podujeve

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Obiliq

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kamenicë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kacanik

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjilan

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjilan

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjakovë

07/12/2017- Vendim për shpallje të rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune të raundit të dytë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin Komunal në Vushtrri

07/12/2017- Vendim për përbërjën e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për përsëritjen e votimit për zgjedhjet e raundit të dytë për Kryetar Komune në Istog

07/12/2017- Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në raundin e dytë në Kllokot

04/12/2017- Vendim- caktimi i fushates per perseritjen e Raundit te Dyte

02/12/2017- Vendimi per riperseritjen per zgjedhjet e raundit te dyte per Kryetar Komune ne Istog

02/12/2017- Vendimi per Dizajninim, permbajtjen dhe formatin e fletevotimit per riperseritjen e zgjedhjeve per raundin e dyte per kryetar komune ne Istog

02/12/2017- Vendim per miratimin e Planit Operacional per perseritjen e votimit te Raundit te Dyte per Kryetar Komune ne Istog

02/12/2017- Vendim për miratimin e procedures per verifikimin dhe konfirmimin e votuesve jashte Kosoves per Zgjedhjet e perseritura per Raundin e dyte per Kryetar Komune ne Istog

29/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kuvendin Komunal 2017

29/11/2017- Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune të raundit të dytë

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Prizren

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Dragash

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Rahovec

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Prishtinë

08/11/2017- Vendim për përsëritjen e votimi në tri (3) qendrat e votimit në Komunën e Parteshit për Kryetar Komune

08/11/2017- Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për rivotim për Kryetar Komune në Partesh

08/11/2017- Vendim për përbërjën e anëtarëve të Këshillave të vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Raundit të Dytë për Kryetar Komune

08/11/2017- Vendim për dizajn të fletëvotimeve për Partesh

08/11/2017- Vendim për shpallje të rezultateve përfundimtare për Kuvende Komunale

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Obiliq

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Istog

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Junik

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kamenicë

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gllogoc

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Novobërdë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Lipjan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Fushë Kosovë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Klinë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kacanik

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Dragash

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjakovë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mamushë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Malishevë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Zvecan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Zubin Potok

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gracanice

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ranilug

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kllokot

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Viti

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Suharekë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtërpcë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtime

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Vushtrri

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Skenderaj

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtinë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Podujevë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Pejë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Decan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Han të Elezit

03/11/2017- Vendim për dizajnin, përmbajtjen dhe formatin e fletëvotimit për raundin e dytë të Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave 2017

03/11/2017- Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për vendvotim për raundin e dytë të Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave 2017

02/11/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve për rinumërimin e fletëvotimeve

27/10/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

27/10/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve për rinumërimin e rezultatëve

19/10/2017- Vendim për miratimin e Planit të Konferencave për ditën e Zgjedhjeve Lokale të 22 tetorit 2017

19/10/2017- Vendim për miratimin e Udhëzimit për Raportimin e Shkeljeve Zgjedhore

19/10/2017- Vendim për zëvendësim në Kuvendin Komunal në Suharekë

19/10/2017- Vendim për zëvendësim në Kuvendin Komunal në Prishtinë

19/10/2017- Vendim për zëvendësimin e ish-anëtarit të KQZ-së në Këshillat KQZ-së

18/10/2017- Vendim per zevendesim Komunal Suharek

18/10/2017- Vendim per zevendesim Vjollca Rizani

18/10/2017- Vendim për zëvendësimin e ish-anëtarit të KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

10/10/2017- Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal të Vushtrisë

10/10/2017- Vendim mbi miratimin e rekomandimit të Këshillit Mbikqyrës të Strategjisë së Informimit Publik

29/09/2017- Vendim për emërimin e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet Lokale 2017

29/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Vushtrri

29/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Malishevë

29/09/2017- Vendim për miratimin e dizajnit të ballinës së ëebfaqes zyrtare të KQZ-së

29/09/2017- Vendim për përcaktimin e kryesuesve të vendvotimit për raundin e dytë (II) të Zgjedhjeve, për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Podujevë

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Skenderaj

25/09/2017- Vendim për miratimin e doracakut për procedurat e votimit dhe numërimit për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për certifikimin e listës përfundimtare të votuesve për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për Dizajnin, Përmbajtjen dhe Formatin e Fletëvotimeve për Zgjedhje Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për Caktimin e Numrit të Fletëvotimeve dhe Broshurave për Vendvotim për Zgjedhjet Lokale 2017

07/09/2017- Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal

07/09/2017- Vendim për miratimin e formularit të përputhjes së të dhënave dhe rezultateve (FPR) për zgjedhjet lokale 2017

08/08/2017- Vendim për miratimin e kërkesës së votuesve të lagjes Suhodoll i Poshtëm, Suhodoll i Epërm dhe Lagjes së Doktorëve për të votuar në komunën e Mitrovicës së Jugut

08/08/2017- Vendim për miratimin e planit të veprimit të KQZ-së për Adresimin e Rekomandimeve nga Misioni i Zgjedhjeve të BE-së për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/03/2017- për procedurat e rekrutimit, emërtimit dhe punës provuese të nënpunësve të SKQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/04/2017- për avancimin në karrierë dhe transferimin e nënpunësve në SKQZ

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/05/2017- për kodin e mirësjelljes për stafin e KQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/01/2017- për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës së SKQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/02/2017- për përshkrimin e detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës në SKQZ

07/08/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Selajdin Beqa) në Prishtinë

07/08/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Granit Geci) në Prishtinë

24/07/2017- Vendim për mbylljen e pesë qendrave të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

24/07/2017- Vendim per zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal

24/07/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

24/07/2017- Vendim për krijimin e qendrave të reja të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

22/07/2017- Vendim per caktimin e lartesise se mjeteve nga Fondi per mbeshtetjen e subjekteve politike per gjashte mujorin e II-te 2017

08/07/2017- Vendim per rishikimin e planit te punes se KQZ per vitin 2017

08/07/2017– Vendim për Miratimin e Rishikimit të Buxhetit të KQZ-së për Vitin 2017

08/07/2017– Vendim për Miratimin e Organogrami të Stafit Jo Permanent për Zgjedhjet Lokale 2017

08/07/2017– Vendim për miratimin e buxhetit

08/07/2017– Vendim për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme

08/07/2017– Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për gjashtë mujorin e 11-të 2017

06/07/2017– Vendim për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së

06/07/2017– Vendim rezultatin e QNR sipas vendimit të PZAP

07/2017– Vendim për Rinumërimin e Fletëvotimeve

06/07/2017– Vendim për zëvendësim të anëtares së Kuvendit Komunal Gjilan

06/07/2017– Vendim për ndërrimin e Kuvendin Komunal Prishtinë

03/07/2017– Vendim për rinumërimin e Fletëvotimeve

03/07/2017– Vendim per emërimin e KKZ -ve në Zgjedhjet Lokale_2017

30/06/2017– Vendim për Ndryshimin dhe Plotësimin e Vendimit per Planin Operacional për Zgjedhjet Lokale 2017

29/06/2017– Vendim për Shpalljen e Rezultateve Përfundimtare të Qendrës se Numërimit dhe Rezultateve të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

23/06/2017– Vendim për Miratimin e Planit Operacional për Zgjedhjet e Lokale 2017

23/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit te Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

23/06/2017– Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 2017

20/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve (QNR)

20/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve (QNR)

16/06/2017– Vendim për miratimin e Rakomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

10/06/2017– Vendim për Rritjen e Numrit të Vëzhguesve në QNR

10/06/2017– Vendim për Raportimin në Mënyrë Elektronike të Rezultateve Preliminare në Ditën e Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 11 Qershorit 2017

10/06/2017– Vendim për Miratimin e Planit Operacional për Ditën e Zgjedhjeve

09/06/2017– Vendim për ndalimin e përdorimit të mjeteve për fotografim (aparate, telefona etj) të votës gjatë procesit të votimit

09/06/2017– Vendim për miratimin e Udhëzuesit mbi Mënyrën e Ndarjes së Pozitave të Anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

06/06/2017– Vendim për akreditimin e mediave

03/06/2017– Vendim për Ndryshimin e Qendrave të Votimit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtimes, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Prishtinës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Kllokotit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Parteshit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Graçanicës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Mamushës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Junikut, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Malishevës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Vitisë, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Suharekës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Ferizajit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtërpcës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Hanit të Elezit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

01/06/2017– Vendim për akreditimin e mediave

01/06/2017– Vendim për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

01/06/2017– Vendim për Per Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në lstog/

30/05/2017– Vendim për Përmbaitjen, Dizajnin e Broshurave te Subiekteve Politike dhe Kandidateve per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves 2017

30/05/2017– Vendim për Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit mes KQZ dhe MASHT

30/05/2017– Vendim për Miratimin e Udhëzimit për Anëtarët e Këshillave të Vendvotimit

30/05/2017– Vendim për miratimin e Udhëzimit për Menaxherët e Qendrave të Votimit

29/05/2017– Udhëzim për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votueseve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

26/05/2017– Vendim për Ndryshimin e Vendimit to KQZ-së Nr/ 436/2017– për Caktimin e Afateve Zgjedhore sipas Rregullës nr 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe të Parakohshme

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Viti

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Prizren

24/05/2017– Vendim për zëvendesi