Mbledhjet e KQZ-së    2020 & 2019

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 46-2020    29/10/2020     11:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 45-2020    27/10/2020     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 44-2020    24/10/2020     10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 43-2020    23/10/2020     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 42-2020    21/10/2020     15:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 41-2020    20/10/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 40-2020    07/10/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 39-2020    24/09/2020     14:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 38-2020    22/09/2020     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 37-2020    04/09/2020     10:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 35-2020    12/08/2020     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 34-2020    29/07/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 33-2020    08/07/2020     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 32-2020    06/07/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 31-2020    03/07/2020     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 30-2020    25/06/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 29-2020    18/06/2020     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 28-2020    16/06/2020     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 27-2020    10/06/2020     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 26-2020    08/06/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 25-2020    28/05/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 24-2020    12/05/2020     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 23-2020    08/05/2020     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 22-2020    04/05/2020     12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 21-2020    10/04/2020     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 20-2020    24/03/2020     11:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 19-2020    00/03/2020     00:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 18-2020    14/03/2020     10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 17-2020    13/03/2020     10:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 16-2020    11/03/2020     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 15-2020    06/03/2020     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 14-2020    02/03/2020     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 13-2020    28/02/2020     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 12-2020    22/02/2020     12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 11-2020    21/02/2020     14:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 10-2020    20/02/2020     15:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 09-2020    18/02/2020     16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 08-2020    14/02/2020     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2020    11/02/2020     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 06-2020    08/02/2020     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 05-2020    07/02/2020     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 04-2020    07/02/2020     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 03-2020    16/01/2020     13:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 02-2020    15/01/2020     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 01-2020    13/01/2020     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 63-2019    24/12/2019     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 34-2019    16/09/2019     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 31-2019    04/09/2019     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 30-2019    02/09/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 29-2019    29/08/2019     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 28-2019    27/08/2019     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 26-2019    08/08/2019     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 25-2019    18/07/2019     11:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 21-2019    07/06/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 19-2019    27/05/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 18-2019    23/05/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 17-2019    21/05/2019     09:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 16-2019    15/05/2019     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 15-2019    13/05/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 14-2019    08/05/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 13-2019    06/05/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 12-2019    03/05/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 11-2019    30/04/2019     09:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 09-2019    23/04/2019     10:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 08-2019    19/04/2019     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2019    16/04/2019     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 06-2019    15/04/2019     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 05-2019    12/04/2019     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 04-2019    11/04/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 03-2019    10/04/2019     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 02-2019    08/04/2019     18:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 01-2019    28/03/2019     11:00