Poster – Si të mbushni fletën e votimit

Në materialet informuese më poshtë mund të mësoni metodën e saktë për të mbushur fletën e votimit.

VIDEO SPOTEVI
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
KQZ njofton të gjithë qytetarët për masat që duhet t’i zbatoni në ditën e zgjedhjeve 2021
Mënyra e votimit të votuesve të infektuar me COVID-19 dhe ata në vetëizolim 2021
GIFF
Poster - Si të mbushni fletën e votimit
POSTERË, FLETUSHKË, GAZETË DHE BILLBORDË
Poster - Si të mbushni fletën e votimit
Posteri për mënyrën e votimit me masat mbrojtëse nga COVID-19