Si të plotësohet fletëvotimi?

Në materialet informuese në vijim mund të mësoni mënyrën e saktë të plotësimit të fletëvotimeve.

VIDEOSPOTET
Si të plotësohet fletëvotimi
GIF
Si të plotësohet fletëvotimi
POSTERA
Poster - Si të plotësohet fletëvotimi