Poster – Si të mbushni fletën e votimit

Në materialet informuese më poshtë mund të mësoni metodën e saktë për të mbushur fletën e votimit.

VIDEO SPOTE
Video Spot - Periudha e Votimit Përmes Postës
POSTERË, FLETUSHKË, GAZETË DHE BILLBORDË
Posteri -Periudha e Votimit Përmes Postës
GIFF
GIF