Ndërrimi i qendrës së votimit

Nëse dëshironi të ndryshoni qendrën tuaj të votimit ju mund të bëni këtë në mënyrë elektronike duke vendosur të dhënat tuaja në platformën në vijim dhe duke bashkangjitur një kopje të dokumentit valid të identifikimit të Kosovës , apo duke shkuar në zyre të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve. 

20 Korrik – 07 Shtator 2021

VIDEOSPOTE
Videospot - Ndërrimi i qendrës së votimit
POSTER
Poster - Ndërrimi i qendrës së votimit
GIF
GIF - Ndërrimi i qendrës së votimit