CEC Decisions

*attached documents are in Albanian Language

14/10/2021 – Vendimi nr 2695 për emerimine UD ZLKZ Dragash

14/10/2021 – Vendimi nr 2694 për Autorizimin e KKZ

14/10/2021 – Vendimi nr 2693 për anetaret e KVV-ve

14/10/2021 – Vendimi nr 2692 për perberjen e ekipeve mobile

07/10/2021 – Vendimi nr 2626 për akreditim të grupit të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2625 për akreditim të grupit të vëzhguesve Klan Kosova – KK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2624 për akreditim të grupit të vëzhguesve Inicijativa Bosnjackog Jedinstva – IBJ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2623 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa Qytetare për Ndryshim – IQN për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2622 për akreditim të grupit të vëzhguesve Lëvizja Vetëvendosje – LVV për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2621 për akreditim të grupit të vëzhguesve TV LLAPI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2620 për akreditim të grupit të vëzhguesve Radio Televizioni Fontana – RTV FONTANA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2619 për akreditim të grupit të vëzhguesve Top Channel për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2618 për akreditim të grupit të vëzhguesve Anadolu Agency – AA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2617 për akreditim të grupit të vëzhguesve Royal Norwegian Embassy – RNE për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2616 për akreditim të grupit të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2615 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Turkish Embassy për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2614 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Kosova Demokratik Turk Partisi për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2613 për akreditim të grupit të vëzhguesve të European Union special Representative për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2612 për akreditim të grupit të vëzhguesve Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2611 për akreditim të grupit të vëzhguesve Turkish Consulate General Prizren për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2610 për akreditim të grupit të vëzhguesve RFERL in Kosovo – RFERL INC për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2609 për akreditim të grupit të vëzhguesve IndeksOnline – INDEKS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2608 për akreditim të grupit të vëzhguesve Radio Televizioni i Kosovës – RTK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2607 për akreditim të grupit të vëzhguesve Centar Manjinske Zajednice – CMZ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2604 për akreditim të grupit të vëzhguesve NISMA Socialdemokrate – NISMA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2603 për akreditim të grupit të vëzhguesve TV Most për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2602 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Kurier Mediahouse për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2601 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio Televizioni Dukagjini për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2600 për akreditim të grupit të vëzhguesve të British Embassy për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2599 për akreditim të grupit të vëzhguesve të RTV PULS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2598 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Grupi KOHA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2597 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Komisioni Qendror i Zgjedjeve i Republikës së Shqipërisë për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2596 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Institucioni i Avokatit të Popullit për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2595 për akreditim të grupit të vëzhguesve të U.S. Embassy për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2594 për akreditim të grupit të vëzhguesve të ATV për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2593 për akreditim të grupit të vëzhguesve të ENEMO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2592 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Front Online për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – Vendimi nr 2591 për akreditim të grupit të vëzhguesve të TV Gracanica për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

07/10/2021 – VVendimi nr 2590 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – AAK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

04/10/2021 – Vendimi nr 2524 për emerimin e KVV

02/10/2021 – Vendimi nr 2520 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Al Jazeera Balkans për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2519 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Kosova (RTK Radio) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2518 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Televizija Herc (RTV Herc) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2517 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Televizija Herc ( Radio Herc) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2516 për akreditimin e grupit të vëzhguesve FWF City Radio për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2515 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Albanian Post (AP) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2514 për akreditimin e grupit të vëzhguesve RTK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2513 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Radio Kontakt Plus për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2512 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Demokracia com për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2511 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Al.Kosovapress për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2510 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Associated Press (AP) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2509 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2508 për akreditimin e grupit të vëzhguesve LDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2507 për akreditimin e grupit të vëzhguesve ACDC për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2506 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CMZ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2505 për akreditimin e grupit të vëzhguesve DD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2504 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CSAY për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2503 për akreditimin e grupit të vëzhguesve OPA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2502 për akreditimin e grupit të vëzhguesve AKADEMIA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2501 për akreditimin e grupit të vëzhguesve İlyas Bayraktar për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2500 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Jugoslav Jovanovic për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2499 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Agim Gjeli për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2498 për akreditimin e grupit të vëzhguesve QPA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2497 për akreditimin e grupit të vëzhguesve QKBN-KCIC për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2496 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lulzim Bexheti për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2495 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Rufki Suma për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2494 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PAF për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2493 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Today Towards Future për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2492 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CSIG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2491 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2490 për akreditimin e grupit të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2489 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Srpska Lista për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2488 për akreditimin e grupit të vëzhguesve NDS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2487 për akreditimin e grupit të vëzhguesve RVK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2486 për akreditimin e grupit të vëzhguesve​ IQO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2485 për akreditimin e grupit të vëzhguesve RDF për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2484 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Hajrush Stublla për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2483 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Rise&Shine për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2482 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Let’s Learn për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2481 për akreditimin e grupit të vëzhguesve LRB për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2480 për akreditimin e grupit të vëzhguesve QKO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2479 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lista e Pavarur Bekim Jashari për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2478 për akreditimin e grupit të vëzhguesve GIBI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2477 për akreditimin e grupit të vëzhguesve KATP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2476 për akreditimin e grupit të vëzhguesve OBKD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2475 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PDAK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2474 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2473 për akreditimin e grupit të vëzhguesve LB për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2472 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Iniciativa e re Demokratike e Kosoves (IRDK) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2471 për akreditimin e grupit të vëzhguesve SDU për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2470 për akreditimin e grupit të vëzhguesve NAŠA Inicijativa për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2469 për akreditimin e grupit të vëzhguesve YTHP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2468 per akreditimin e grupit te vezhguesve Lajmi.net për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2467 për akreditimin e grupit të vëzhguesve VAKAT për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2466 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PSD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2465 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Kosova Sot Online për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2464 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PAI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2463 për akreditimin e grupit të vëzhguesve PSHDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2462 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lista Ndryshe (LN ) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2461 për akreditimin e grupit të vëzhguesve IQK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2460 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Narodno Jedinstvo (NJ) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2459 për akreditimin e grupit të vëzhguesve FeD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2458 për akreditimin e grupit të vëzhguesve IBI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2457 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Lista e Ashkalive (LA) për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2456 për akreditimin e grupit të vëzhguesve GpD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2455 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Telegrafi për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2454 për akreditimin e grupit të vëzhguesve CMTP-CPTP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/10/2021 – Vendimi nr 2453 për akreditimin e grupit të vëzhguesve NE MUNDEMI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

04/10/2021 – Vendimi nr 2524 për emerimin e KVV

29/09/2021 – Vendimi nr 2434 për zëvendësimin e anëtarit të komisionit komunal të zgjedhjeve në komunën e Gllogocit

29/09/2021 – Vendimi nr 2433 për ndryshimin e Qendrës së votimit 1912 në komunën e Prishtineës për zgjedhjet Lokale te 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2418 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Prijateljstvo Bez Gracanica NVO PBG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2417 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Kosova Democratic Institute KDI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2416 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Syri i Vizionit SIV për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2415 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Kosova Info për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2414 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2413 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Jedinstvena Goranska Partija JGP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2412 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Unioni i Blakçorve UB për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2411 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Zëri për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2410 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të D4D për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2409 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Nisma Socialdemokrate NISMA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2408 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Lidhja Demokratike e Kosovës LDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2407 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Iniciativa Qytetare GI Sloboda Strpce GISS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2406 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Aleanca Kosova e Re AKR për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

27/09/2021 – Vendimi nr 2405 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Partia Demokratike e Kosovës PDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

22/09/2021 – Vendimi nr 2357 për miratimin e Doracakut

20/09/2021 – Vendimi nr 2347 për akreditimin e grupit të vëzhguesve Iniciativa për Fushë Kosovë Egjiptian – Ashkali – IFKEA për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2346 për akreditim të grupit të vëzhguesve Internews Kosova për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2345 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa Qytetare për Obiliq – IQO për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2344 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa Qytetare Progresi për Skenderaj IQP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2343 për akreditim të grupit të vëzhguesve Jedinstvena Goranska Partija – JGP për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2342 për akreditim të vëzhguesve Kosova Democratic Institute – KDI për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2341 për akreditim të grupit të vëzhguesve Lista e Pavarur Bekim Jashari për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2340 për akreditim të grupit të vëzhguesve Nova Demokratska Stranka – NDS për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2339 për akreditim të grupit të vëzhguesve Partia e Drejtësisë – PD për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2338 për akreditim të grupit të vëzhguesve Partia Demokratike e Kosovës – PDK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2337 për akreditim të grupit të vëzhguesve Radio KM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2336 për akreditim të grupit të vëzhguesve Reformimi Demokratik për Ferizajn – RDF për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2335 për akreditim të grupit të vëzhguesve RTK 2 për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2334 për akreditim të grupit të vëzhguesve Roma Versitas Kosovo – RVK për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2333 për akreditim të grupit të vëzhguesve Srpska Lista për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2332 për akreditim të vëzhguesve EU EOM për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2331 për akreditim të grupit të vëzhguesve Youth Association for Human Rights – YAHR për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2330 për akreditim të grupit të vëzhguesve të kandidatit të pavarur Hajrush Stublla për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2329 për akreditim të grupit të vëzhguesve Center for Social Inclusion Gracanica – CSIG për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2328 për akreditim të grupit të vëzhguesve Iniciativa qytetare Demokratët për Drenasin për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2327 për akreditim të grupit të vëzhguesve GERMIN për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2326 për akreditim të grupit të vëzhguesve Balkan Investigative Reporting Network – BIRN për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2325 për akreditim të vëzhguesve Arbresh.Info për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2324 për për akreditim të grupit të vëzhguesve Aleanca Kosova e Re – AKR për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

20/09/2021 – Vendimi nr 2323 për perberjen e KVV-ve

20/09/2021 – Vendimi nr 2322 për votim me Nevoja të Veqanta

20/09/2021 – Vendimi nr 2320 për prani Dorezim te materialit në Ditën e Zgjedhjeve

20/09/2021 – Vendimi nr 2319 për Plotesimin e KVV-ve

15/09/2021 – Vendimi nr 2297 për Numrin e Fletvotime dhe Broshura

14/09/2021 – Vendimi nr 2290 për akreditim të grupit të vëzhguesve të GracanicaOnline.info për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

14/09/2021 – Vendimi nr 2289 për certifikimin e kandidatit të Srpska Lista Vladan Bogdanovic për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

14/09/2021 – Vendimi nr 2288 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Kandidatit të Pavarur Hajrush Stublla për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2279 për listen perfundimetare te Votueseve për Zgjedjet Lokale2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2278 për miratimin e aplikacioneve për regjistimper votim jashte Kosovës

13/09/2021 – Vendimi nr 2277 për ndarjen paketimin e Fletvotimeve për Votuesit ne institucione

13/09/2021 – Vendimi nr 2276 për decertifikimin e kandidatit të Srpska Lista, Zarko Dejanovic për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2275 për certifikimin e kandidatit të Partisë Balliste, Drena Podrimçakupër Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2274 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të OJQ-së vendore D+ për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2273 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të Iniciativës qytetare Bashkë për Shtërpcën, për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

13/09/2021 – Vendimi nr 2272 për kreditimin e grupit të vëzhguesve të kandidatit të pavarur Isa Elezaj, për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

09/09/2021 – Vendimi nr 2253 për rritjen e nr te votuesve

09/09/2021 – Vendimi nr 2250 për zëvendësimin e antarit te KKZ-së në Gllogoc

03/09/2021 – Vendimi nr 2220 për decertifikimin e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës Sokol Bashota dhe Enver Berisha

03/09/2021 – Vendimi nr 2219 për certifikimin e kandidatëve të Lëvizjes Vetëvendosje

03/09/2021 – Vendimi nr 2218 për certifikimin e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës

03/09/2021 – Vendimi nr 2217 për akreditimin e grupit të vëzhguesve të medias vendore Vim Info Doo

03/09/2021 – Udhëzuesi nr 2216 për shortin për renditje të subjekteve politike të certifikuara në Fletëvotim për Zgjedhjet Lokale për Republikën e Kosovës që do të mbahen më 17 tetor 2021

02/09/2021 – Vendimi nr 2206 për regjistrimin e Partisë Politike Lëvizja Forca e Diasporës me akronim FeD, me kryetar z. Mehmet Manovi

28/08/2021 – Vendimi nr 2159 për mos certifikimin e kandidatit të iniciativës qytetare Iniciativa Erdem për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2158 për certifikimin e kandidatit të pavarur Hamdi Malaj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2157 për certifikimin e kandidatit të pavarur Selajdin Bytyçi për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2156 për mos certifikimin e kandidatëve Abedin Dani, Latif Zeka dhe Gazmend Zabelaj të iniciativës qytetare Iniciativa Qyetatre për Skeneraj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2150 për certifikimin e partisë politike Partia URA për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2149 për certifikimin e partisë politike LpB për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2148 për certifikimin e partisë politike PDAK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2147 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Forca e diasporës për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2146 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Demokratët për Drenasin për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2145 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Shqiptarët e Bashkuar për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2144 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Reformimi Demokratik për Ferizajn për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2143 për mos certifikimin e kandidatit Nehat Mustafa të iniciativës qytetare Reformimi Demokratik për Ferizajn për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2142 për certifikimin e Iniciativës Iniciativa Erdem për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2141 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Iniciativa Qytetare për Skenderaj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2140 për certifikimin e Iniciativës Iniciativa Qytetare Progresi për Skenderaj e diasporës për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2139 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Iniciativa Qytetare për Kllokot për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2138 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Narodno Jedinstvo për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2137 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Mitrovica për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2136 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Lista Ndryshe për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2135 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Lista e Pavarur Bekim Jashari për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2134 për certifikimin e Iniciativës Qytetare GI Srpski Opstanak për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2133 për mos certifikimin e kandidatit Aleksandar Arsenijivic të iniciativës qytetare GI Srpski Opstanak për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2132 për certifikimin e Iniciativës Qytetare FIniciativa e Therandës për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2131 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Srpska Narodna Sloga për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2130 për certifikimin e Iniciativës Qytetare Narodna Sloga për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2129 për certifikimin e kandidatit të pavarur Gani Veselaj për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2128 për certifikimin e kandidatit të pavarur Shukri Luta për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2126 për certifikimin e partisë politike KDTP për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2125 për mos certifikimin e kandidatit Fazli Rashiti të partisë politike OBKD për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2124 për certifikimin e partisë politike LVV për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2123 për certifikimin e partisë politike PAI për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2122 për mos certifikimin e kandidatëve të partisë politike AAK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2121 për certifikimin e partisë politike OBKD për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2120 për certifikimin e partisë politike PD për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2119 për certifikimin e partisë politike SRPSKA LISTA për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2118 për certifikimin e partisë politike NISMA për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2117 për certifikimin e partisë politike AKR për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2116 për certifikimin e partisë politike LDK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2115 për certifikimin e partisë politike AAK për Zgjedhjet Lokale 2021

28/08/2021 – Vendimi nr 2114 për certifikimin e partisë politike PDK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2094 për certifikimin e kandidatit të pavarur ILYAS BAYRAKTAR për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2093 për certifikimin e kandidatit të pavarur JETON SALIHU për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2092 për certifikimin e kandidatit të pavarur RUFKI SUMA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2091 për certifikimin e kandidatit të pavarur PATRIOT RUDARI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2090 për certifikimin e kandidatit të pavarur MILAZIM LUSHAJ për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2089 për certifikimin e kandidatit të pavarur LULZIM BEXHETI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2088 për certifikimin e kandidatit të pavarur JUGOSLAV JOVANOVIC për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2087 për certifikimin e kandidatit të pavarur SLADJANA PANTOVIC për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2086 për certifikimin e kandidatit të pavarur SMAJL MUSTAFA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2085 për kandidatin e pavarur FATMIR HASANI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2084 për kandidatin e pavarur XHAVIT MURATI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2083 për certifikimin e iniciativës qytetare LISTA GUXO për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2082 për certifikimin e iniciativës qytetare NE MUNDEMI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2081 për certifikimin e iniciativës qytetare BASHKË PËR ISTOGUN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2080 për certifikimin e iniciativës qytetare IQ PËR OBILIQ për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2079 për certifikimin e iniciativës qytetare BASHKË PËR SHTËRPCEN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2078 për certifikimin e kandidatëve të iniciativës qytetare IQ PËR MOGILLËN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2077 për certifikimin e iniciativës qytetare GISS për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2076 për certifikimin e iniciativës qytetare UNIONI I BLAKCORVE për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2075 për certifikimin e iniciativës qytetare GIBI për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2074 për certifikimin e iniciativës qytetare GREEN PËR DRENASIN për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2073 për certifikimin e iniciativës qytetare GIZP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2072 për certifikimin e iniciativës qytetare ALEANCA SHQIPTARE për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2071 për certifikimin e iniciativës qytetare LPRK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2070 për certifikimin e iniciativës qytetare IFKEA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2069 për certifikimin e iniciativës qytetare IBJ për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2068 për certifikimin e iniciativës qytetare Lista e Ashkalive për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2067 për certifikimin e iniciativës qytetare INICIATIVA QYTETARE PËR NDRYSHIM për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2066 për certifikimin e iniciativës qytetare BOSNJAKA INICIJATIVA PEC për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2065 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike NDS për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2064 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike BKK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2063 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike SDU për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2062 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PDU për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2061 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike KATP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2060 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike YTHP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2059 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike FJALA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2058 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike GIG për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2057 për certifikimin e kandidatëve të KOALICIONIT VAKAT për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2056 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike IRDK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2055 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike LQV për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2054 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PSD për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2053 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PG për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2052 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike JGP për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2051 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PSHDK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2050 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PLE për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2049 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PB për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2048 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike NASA INICIJATIVA për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2047 për certifikimin e kandidatëve të partisë politike PREBK për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2046 për certifikimin e kandidatit të pavarur Branimir Stojanovic për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021 – Vendimi nr 2045 për certifikimin e kandidatit të pavarur GANI NEZIRI për Zgjedhjet Lokale 2021

24/08/2021 – Vendimi  Nr. 2008-2021 për miratimin e Udhezimit Administrativ ,nr 03/2021 per Stafin Teknik per Qendrat e Votimit

24/08/2021 – Vendimi  Nr. 2005-2021 për mareveshje me KQZ Shqiperi

24/08/2021 – Vendimi  Nr. 2004-2021 për rekomnadimin nr 42021-08-241

23/08/2021 – Vendimi  Nr. 2002-2021 për zëvendësimin e antarit te KKZ-së në Fushë Kosovë

23/08/2021 – Vendimi  Nr. 2001-2021 për zëvendësimin e antarit te KKZ-së në Ranillug

23/08/2021 – Vendimi  Nr. 1996-2021 për on accreditation of observers of NDI for Local Elections 2021

18/08/2021 – Vendimi  Nr. 1980-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë ZNJ.Habiba Busevac

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1948-2021 për rekomandimin e pranimit te dokumenteve te indentifikimti ,leternjoftimit me afat te skaduar te Republikes se Kosoves

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1947-2021 për sistemimin dhe procedimine materialeve zgj gjate paketimit

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1938-2021 për Miratimin e Statutit të Komitetit të Auditimit të Brendshëm

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1937-2021 për mirtimin e Planit të punës të Komitetit të Auditimit të KQZ-së

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1935-2021 për të drejtën e votës , së personave të cilët kan hequr dorë ,nga shtetësia e Republikës së Kosovës

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1933-2021 për perberjen e Keshillave te KQZ-se

12/08/2021 – Vendimi  Nr. 1931-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë ZNJ.Adelina Rexhepi

04/08/2021 – Vendimi  Nr. 1903-2021 për certifikimin e Kandidatit te Pavarur Kastriot Bushi

04/08/2021 – Vendimi  Nr. 1902-2021 për certifikimin e Kandidatit te Pavarur Agim Gjeli

04/08/2021 – Vendimi  Nr. 1901-2021 for the replacement of the KQZ member Aneta in the Municipality of Klina

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1863-2021 për çertifikim te SP I.Q. Lista Guxo

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1862-2021 për çertifikim te SP I.Q. Bashke per Istogun

16/07/2021 – Vendimi  Nr. 1834-2021 për Logon dhe Slloganin

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1824-2021 për Besar Maqedonci në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1823-2021 për Fatbardha Grabanicai në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1822-2021 për zv ne K.Komunal Junik

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1790-2021 për vizitat te ZLKZ ne Komuna

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1788-2021 për plotesimin e KKZ-ve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1769-2021 për udhëzim administrativ per verifikim te Aplikacioneve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1762-2021 për formular për aplikim te votuesve

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1758-2021 per emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novobërd z. Radovan Deniq

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1757-2021 për emerimine anetarit te K Auditimit

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1756-2021 për shfuqizimin e vendimit nr 42-2021

30/06/2021 – Vendimi  Nr. 1719-2021 për emertimin e anetareve e KKZ-ve

04/03/2021- Vendimi nr.865 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z.Agim Krasniqi

04/03/2021- Vendimi nr.864 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z.Fitim Shala

04/03/2021- Vendimi nr.863 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime z.Arbenita Halimi

04/03/2021- Vendimi nr.862 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deqan z.Ismet Çakaj

04/03/2021- Vendimi nr.861 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novoberde z.Lirim Gashi

04/03/2021- Vendimi nr.860 – 2021 për shpalljene rezulatateve perfundimetare

02/03/2021- Vendimi nr.845 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

25/02/2021- Vendimi nr.819 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

22/02/2021- Vendimi nr.791 – 2021 për regjistrimin e Partisë Politike Pokret za Zupu i Dijasporu

22/02/2021- Vendimi nr.790 – 2021 për rinumerim

18/02/2021- Vendimi nr.738 – 2021 për vezhgues ne QNR

18/02/2021- Vendimi nr.737 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.736 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.735 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

08/02/2021- Vendimi nr.522 – 2021 për bartjen e votuesve nga Qendra nr.2059-a

08/02/2021- Vendimi nr.521 – 2021 për emerimin e KVV-ve

05/02/2021- Vendimi nr.478 – 2021 për plotësim te KVV-ve

04/02/2021- Vendimi nr.460 – 2021 për Miratimin e Tingullit, Llogos. Slloganit dhe Dizainit për Fushatën e Informimit Publik

03/02/2021- Vendimi nr.440 – 2021 për emerimin e KVV-ve

03/02/2021- Vendimi nr.439 – 2021 për dizajnin e vules se fletevotimeve

03/02/2021- Vendimi nr.438 – 2021 për caktimine nr te fletevotimeve

02/02/2021- Vendimi nr.422 – 2021 për miratimin e Fletevotimit dhe Broshures

02/02/2021- Vendimi nr.421 – 2021 për certifikimin e listes perfundimetare te votuesve

02/02/2021- Vendimi nr.420 – 2021 për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim

02/02/2021- Vendimi nr.419 – 2021 për përfshirjen e Votuesve të aprovuar

30/01/2021- Vendimi nr.357 – 2021 për miratimin e raportit financiar të KQZ-së

30/01/2021- Vendimi nr.356 – 2021 për miratimin e Auditorit të brendshëm të

29/01/2021- Vendimi nr.334 – 2021 për bartje e votuesve në qender 2133B

29/01/2021- Vendimi nr.333 – 2021 për zëvendësimin dhe Plotësimin e KKZ-së

22/01/2021- Vendimi nr.244 – 2021 per moscertifikimin e kandidatëve të SP Levizja Vetevendosje

22/01/2021- Vendimi nr.243 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.242 – 2021 per moscertifikimin e SP NISMA dhe kandidatëve të saj

22/01/2021- Vendimi nr.241 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PAI

22/01/2021- Vendimi nr.240 – 2021 për moscertifikimin e kandiatëve të subjektit politik AA

22/01/2021- Vendimi nr.239 – 2021 për certifikimin e subjektit politik AAK

22/01/2021- Vendimi nr.238 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LPRK

22/01/2021- Vendimi nr.236 – 2021 për certifikimin e subjektit politik KNRP me 5 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr.233 – 2021 për certifikimin e subjektit politik Partia Balliste dhe listës së kandidatëve

22/01/2021- Vendimi nr.231 – 2021 për certifikimin e subjektit politik dhe kandidatëve të subjektit politik Romani Iniciyativa

22/01/2021- Vendimi nr.229 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PLE

22/01/2021- Vendimi nr.226 – 2021 për certifikimin e subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.224 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PRBK

22/01/2021- Vendimi nr.222 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik KDTP

22/01/2021- Vendimi nr.221 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDK

22/01/2021- Vendimi nr.219 – 2021 për certifikimin e subhjektit politik FJALA me 25 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 218 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik IRDK

22/01/2021- Vendimi nr. 217 – 2021 për certifikimin e subjektit politik YTHP me 12 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 216 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LpB me 35 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 215 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik LDK

22/01/2021- Vendimi nr. 212-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Vim Info Doo

22/01/2021- Vendimi nr. 211-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të TV MOST DOO (TV MOST)

22/01/2021- Vendimi nr. 210-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio Kontakt Plus (Kontakt Plus)

22/01/2021- Vendimi nr. 209-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të GERMIN

22/01/2021- Vendimi nr. 208-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio KM

22/01/2021- Vendimi nr. 207-2021 për akreditim të një vëzhguesi të Organizaccion Movimiento Ciudadano – OMCD

22/01/2021- Vendimi nr. 206-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Demokracia për Zhvillim (D4D)

22/01/2021- Vendimi nr. 205-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Sadri Murtezaj

19/01/2021- Vendimi nr. 176-2021 për miratimin e doracakut

19/01/2021- Vendimi nr. 175-2021 për zv e plotesimin e KKZ-ve

18/01/2021- Vendimi nr 174-2021 mbi Caktimin e Lartësisë së Mjeteve nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve Politike për muajin janar dhe shkurt të vitit 2021​

15/01/2021- Vendimi nr.104-2021 që emerohen anetaret e KKZ, per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen me 14.02.2021

15/01/2021- Vendimi nr. 103-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bajram Ajeti

15/01/2021- Vendimi nr. 102-2021 për ndryshimin dhe Plotesimin nr 13-2021

13/01/2021- Vendimi nr. 73-2021 për miratimin e Qendrave të Votimit

13/01/2021- Vendimi nr. 72-2021 për miratimin e udhezimit

13/01/2021- Vendimi nr. 71-2021 për miratimin planit operacional per sigurin

13/01/2021- Vendimi nr. 73-2021 për miratimin e Qendrave të Votimit

12/01/2021- Vendimi nr. 65-2021 për specifika te formulareve zgjedhor

12/01/2021- Vendimi nr. 64-2021 për shtypje të fletevotimeve

12/01/2021- Vendimi nr. 63-2021 për UV Sprej

12/01/2021- Vendimi nr. 62-2021 për Plane Prokurirmit

12/01/2021- Vendimi nr. 61-2021 për lista pefundimetare të votuesve

12/01/2021- Vendimi nr. 60-2021 për specifika per vula dhe jastek

12/01/2021- Vendimi nr. 59-2021 për verifikimin e Aplikacioneve për regjistrim për votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 43-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Ragip Fetahu

11/01/2021- Vendimi nr. 42-2021 për verifikimin e apliakacioneve

11/01/2021- Vendimi nr. 41-2021 për Aplikim dhe Votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 40-2021 për tekstin e aplikimit për regjistrim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 39-2021 për miratimin e 11 pyetjeve më të shpeshta

11/01/2021- Vendimi nr. 38-2021 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2021

09/01/2021- Vendimi nr. 32-2021 per miratimin e analizes te QV

09/01/2021- Vendimi nr. 31-2021 per miratimin e planit te veprimit per vezhgues te BE

09/01/2021- Vendimi nr. 30-2021 per miratimin e D.Pensioneve

09/01/2021- Vendimi nr. 29-2021 per sfidat e trajnimit

09/01/2021- Vendimi nr. 28-2021 per Keshillin e Informimit Publik

09/01/2021- Vendimi nr. 26-2021 per IP

08/01/2021- Vendimi nr. 25-2021 per miratimin e formulareve per votim jashte Kosoves

08/01/2021- Vendimi nr. 24-2021 per Largimin e Votuesve nga Lista Votuese

07/01/2021- Vendimi nr. 11-2021 për caktirnin e afateve te aktiviteteve zgjedhore per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

20/09/2019- Decision 1141/2019 on the accreditation of observers EUEOM – Gr 1

19/04/2019- Vendim për ndryshimin e vendimit të KQZ-së, për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore

12/04/2019- Decision on approval of activities of Public Information for Extraordinary Municipal Mayor Elections for municipalities: North Mitrovica, , Zubin Potok, Leposaviq and Zveçan

12/04/2019- Decision on limitation of expenses of electoral campaign Extraordinary Municipal Mayor Elections for municipalities: North Mitrovica, Zubin Potok, Leposaviq and Zveçan

12/04/2019- Decision on rejection of the request from Speaker of the Municipal Assembly in Junik, for replacement of the Municipal Assembly member Mr. Lulzim Gacaferi, political entity Vetëvendosje Movement.

10/04/2019- Decision on approval of operational plan for Extraordinary Municipal Mayor Elections for municipalities: North Mitrovica, Leposaviq, Zubin Potok and Zvecan

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Viti Mr. Ramadan Deliu

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prizren Ms. Elisa Karadži

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prizren Mr. Getoar Besimi

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly North Mitrovica Mr. Igor Rajćić

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Decan Mr. Ilir Ferizaj

08/04/2019- Decision on setting the deadlines for election activities based on Election Regulation no. 15/2013 for Extraordinary Elections in Municipalities Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan and North Mitrovica-19 May 2019

28/03/2019- Decision on allotment of the means from the fund for support of political entities for 2019

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Renan Imami

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prishtine Mr. Arbër Vokrri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gllogoc Mr. Gentrit Gërguri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Istog Mr. Riza Dreshaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Istog Mr. Labinot Aliaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly North Mitrovica Mr. Dušan Milutinovič

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Xhevat Demiri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Rijad Elezi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Istog Mr. Ruzhdi Metaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Isa Agushi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Lipjan Mr. Arif Miftari

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prizren Mr. Islam Ukaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjakove Mr. Rrok Luli

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Ms. Drita Haxhijaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Peje Ms. Gyltene Zeka

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Podujeve Mr. Bunjamin Hoti

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prishtine Mr. Hafiz Krasniqi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Suhareke Mr. Lirim Qatani

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Novoberde Mr. Zymer Zymeri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Suhareke Mr. Jahi Zeqiri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Rahovec Ms. Shqipe Tara-Sokoli

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Lipjan Ms. Fatime Krasniqi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Zubin Potok Mr. Jahir Kamberi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Skenderaj Ms. Dorata Ndreshaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Rahovec Mr. Fehmi Hoxha

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjakove Mr. Xhavit Alijaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Viti. Ms. Zejnepe Osmani

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Vushtrri Mr. Hajriz Mustafa

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Rahovec Ms. Rukije Krasniqi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Vushtrri Mr. Fitim Halili

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Viti Ms. Taibe Ibrahimi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly South Mitrovica Mr. Remzi Rrahmani

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly South Mitrovica Mr. Nysret Cubreli

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gllogoc Ms. Florentina Kukaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly South Mitrovica Mr. Ilmi Shabani

23/03/2018– Decision on registration of political party “Lëvizja për Drejtesi-LD”

23/03/2018– Decision on repealing the decision for suspension of the political party “Partia Republikane e Kosoves-PRK”

23/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal AssemblyLipjan z. Naim Stullca

02/03/2018– Decision on refund of the certification payment

02/03/2018– Decision on suspension from Political Parties registry of “Partia Republikane e Kosoves-PRK”

02/03/2018– Decision on imposing a fine on the Political Party “Stranka Demokratske Akcije-SDA”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Balli Kombetar i Kosoves-BKK”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia e Ballit-PB”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia Liberale e Kosoves-PLK”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia e Forte-PF”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia Demokratike e Unitetit-PDU”

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Kamenice Mr. Bekim Fazliu

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Kamenice Ms. Drenusha Fetiu

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in North Mitrovica Ms. Danijela Vujčič

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Shtime Mr. Milot Deliu

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Shtime Ms. Fatmire Ferati

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Podujeve Mr. Afrim Shabani

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Peje Mr. Nemrir Berisha

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Peje Mr. Avni Shala

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Obiliq Mr. Slaviša Spasič

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Malisheve Mr. Genc Shurdhaj

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly  in Kamenice Mr. Isah Hoda

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Gjilan Mr. Shemsedin Elemri

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Deçan Mr. Milazim Mushkolaj

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Istog Mr. Selajdin Bytyqi

15/02/2018– Decision to change the name of the Political Party Nisma

15/02/2018– Decision to change the name of the Political Party Bosnjacka Stranka Demokratske Akcije Kosova

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Podujeve Mr. Benjamin Ejupi

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Prizren Mr. Karanfil Haxhillari

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Prizren Mr. Edis Aljili

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Gjilan Mr. Burim Berisha

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Mamushe Mr. Nehat Taçi

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Prishtine Mr. Bashkim Beha

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Zubin Potok Mr. Zenel Jakupi

23/01/2018– Decision on determining the amount of funds from the fund of support of political entities for the year 2018

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kline (Xhevxhet Berisha)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kline (Brahim Mehmetaj)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Istog (Hajrush Shoshi)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Sabrije Krasniqi)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Nuriman Kuka)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Sabedin Hasallar)

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party- Partia Konservatore e Kosoves-PK

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Isni Bushi)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (FATON SHABANI)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (BASRI MENXHIQI)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (AGIM BREGAJ)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Shtime (Reshat Mujota)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Obiliq (Labinot Mirena)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Obiliq (Armend Rushiti)

12/01/2018– Decision on repeal of the suspension

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Levizja Islame Bashkohu – LISBA

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Kosova Turk Adalet Partisi-KTAP

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Hrvatska Stranka Kosova-HSK

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Fronti Demokratik per Bashkim Kombetar-FDBK

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Centar Demokratske Unije-CDU

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Leposaviq (Ivanka Nedelkovic)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Ferizaj (Xhafer Berisha)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (Kushtrim Hyseni)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Rahovec (Afrim Dina)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – South Mitrovica (Fidane Hasani)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Rahovec (Artan Zenuni)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjakove (Faton Gutaj)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mamushe (Fuat Tac)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Ferizaj (Zymrije Haxhimusa)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kllokot (Ognjen Krcmarevic)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – South Mitrovica (Jeton Zeneli)

05/01/2018– Decision on determining the amount of funds from the fund of support of political entities for the year 2018

27/12/2017- Decision on Certification of final results of Revoting Elections for Municipal May Second Round in Istog

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine (Mimoza Sylejmani)

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine (Qendrim Sahiti)

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine (Milot Podvorica)

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Rahovec (Afrim Berisha)

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Lipjan

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Junik

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjakove

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Dragash

21/12/2017- Decision on announcement of final results of Revoting Elections for Municipal Mayor Second Round in Istog

20/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mitrovice e Jugut

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mitrovice e Veriut

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Lipjan

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Obiliq

14/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Mayor in Kllokot

14/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Viti

14/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prizren

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mamushe

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjilan

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjilan

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjilan

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Dragash

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Decan

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Peje

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Peje

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – South Mitrovica

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kacanik

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kacanik

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Ferizaj

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prishtine

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prizren

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kline

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Rahovec

11/12/2017- Decision on certification of final voters list for rerun of second round of elections for Municipal Mayor in Istog 17 december 2017

11/12/2017- Decision on determining the number of ballots per polling station for the rerun of Second Round of Election for Mayor in Istog

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Decan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Decan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Junik

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Kacanik

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Malisheve

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Ferizaj

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Podujeve

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly Lipjan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Skenderaj

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Zvecan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – North Mitrovica

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly Gracanice

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly Leposaviq

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Partesh

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Vushtrri

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Malisheve

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Suhareke

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Shtime

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Podujeve

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Obiliq

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in South Mitrovica

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kamenice

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kacanik

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjilan

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjilan

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjakove

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Obiliq

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Istog

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Junik

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kamenice

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gllogoc

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Novoberde

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Lipjan

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in South Mitrovica

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in South Mitrovica

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Fushe Kosove

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kline

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kacanik

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Dragash

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjakove

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Mamushe

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Malisheve

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Zvecan

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Zubin Potok

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gracanice

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Ranilug

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kllokot

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Viti

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Ferizaj

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Suhareke

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Shterpce

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Shtime

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Vushtrri

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Skenderaj

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prizren

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prishtine

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Podujeve

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Peje

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Rahovec

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Mitrovicen e Veriut

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Decan

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Hani Elezit