CEC Decisions

*attached documents are in Albanian Language

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1863-2021 për çertifikim te SP I.Q. Lista Guxo

23/07/2021 – Vendimi  Nr. 1862-2021 për çertifikim te SP I.Q. Bashke per Istogun

16/07/2021 – Vendimi  Nr. 1834-2021 për Logon dhe Slloganin

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1824-2021 për Besar Maqedonci në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1823-2021 për Fatbardha Grabanicai në komitetin e Auditimit

15/07/2021 – Vendimi  Nr. 1822-2021 për zv ne K.Komunal Junik

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1790-2021 për vizitat te ZLKZ ne Komuna

09/07/2021 – Vendimi  Nr. 1788-2021 për plotesimin e KKZ-ve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1769-2021 për udhëzim administrativ per verifikim te Aplikacioneve

08/07/2021 – Vendimi  Nr. 1762-2021 për formular për aplikim te votuesve

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1758-2021 per emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novobërd z. Radovan Deniq

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1757-2021 për emerimine anetarit te K Auditimit

07/07/2021 – Vendimi  Nr. 1756-2021 për shfuqizimin e vendimit nr 42-2021

30/06/2021 – Vendimi  Nr. 1719-2021 për emertimin e anetareve e KKZ-ve

04/03/2021- Vendimi nr.865 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri z.Agim Krasniqi

04/03/2021- Vendimi nr.864 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z.Fitim Shala

04/03/2021- Vendimi nr.863 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime z.Arbenita Halimi

04/03/2021- Vendimi nr.862 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deqan z.Ismet Çakaj

04/03/2021- Vendimi nr.861 – 2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novoberde z.Lirim Gashi

04/03/2021- Vendimi nr.860 – 2021 për shpalljene rezulatateve perfundimetare

02/03/2021- Vendimi nr.845 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

25/02/2021- Vendimi nr.819 – 2021 për miratimine rekomandimit te QNR-së

22/02/2021- Vendimi nr.791 – 2021 për regjistrimin e Partisë Politike Pokret za Zupu i Dijasporu

22/02/2021- Vendimi nr.790 – 2021 për rinumerim

18/02/2021- Vendimi nr.738 – 2021 për vezhgues ne QNR

18/02/2021- Vendimi nr.737 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.736 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

18/02/2021- Vendimi nr.735 – 2021 për miratimin e rekomanduar nga QNR-ja

08/02/2021- Vendimi nr.522 – 2021 për bartjen e votuesve nga Qendra nr.2059-a

08/02/2021- Vendimi nr.521 – 2021 për emerimin e KVV-ve

05/02/2021- Vendimi nr.478 – 2021 për plotësim te KVV-ve

04/02/2021- Vendimi nr.460 – 2021 për Miratimin e Tingullit, Llogos. Slloganit dhe Dizainit për Fushatën e Informimit Publik

03/02/2021- Vendimi nr.440 – 2021 për emerimin e KVV-ve

03/02/2021- Vendimi nr.439 – 2021 për dizajnin e vules se fletevotimeve

03/02/2021- Vendimi nr.438 – 2021 për caktimine nr te fletevotimeve

02/02/2021- Vendimi nr.422 – 2021 për miratimin e Fletevotimit dhe Broshures

02/02/2021- Vendimi nr.421 – 2021 për certifikimin e listes perfundimetare te votuesve

02/02/2021- Vendimi nr.420 – 2021 për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim

02/02/2021- Vendimi nr.419 – 2021 për përfshirjen e Votuesve të aprovuar

30/01/2021- Vendimi nr.357 – 2021 për miratimin e raportit financiar të KQZ-së

30/01/2021- Vendimi nr.356 – 2021 për miratimin e Auditorit të brendshëm të

29/01/2021- Vendimi nr.334 – 2021 për bartje e votuesve në qender 2133B

29/01/2021- Vendimi nr.333 – 2021 për zëvendësimin dhe Plotësimin e KKZ-së

22/01/2021- Vendimi nr.244 – 2021 per moscertifikimin e kandidatëve të SP Levizja Vetevendosje

22/01/2021- Vendimi nr.243 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.242 – 2021 per moscertifikimin e SP NISMA dhe kandidatëve të saj

22/01/2021- Vendimi nr.241 – 2021 për moscertifikimin e kandidatëve të subjektit politik PAI

22/01/2021- Vendimi nr.240 – 2021 për moscertifikimin e kandiatëve të subjektit politik AA

22/01/2021- Vendimi nr.239 – 2021 për certifikimin e subjektit politik AAK

22/01/2021- Vendimi nr.238 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LPRK

22/01/2021- Vendimi nr.236 – 2021 për certifikimin e subjektit politik KNRP me 5 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr.233 – 2021 për certifikimin e subjektit politik Partia Balliste dhe listës së kandidatëve

22/01/2021- Vendimi nr.231 – 2021 për certifikimin e subjektit politik dhe kandidatëve të subjektit politik Romani Iniciyativa

22/01/2021- Vendimi nr.229 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PLE

22/01/2021- Vendimi nr.226 – 2021 për certifikimin e subjektit politik PDAK

22/01/2021- Vendimi nr.224 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PRBK

22/01/2021- Vendimi nr.222 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik KDTP

22/01/2021- Vendimi nr.221 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik PDK

22/01/2021- Vendimi nr.219 – 2021 për certifikimin e subhjektit politik FJALA me 25 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 218 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik IRDK

22/01/2021- Vendimi nr. 217 – 2021 për certifikimin e subjektit politik YTHP me 12 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 216 – 2021 për certifikimin e subjektit politik LpB me 35 kandidatë në Listë

22/01/2021- Vendimi nr. 215 – 2021 për certifikimin e kandidatëve të subjektit politik LDK

22/01/2021- Vendimi nr. 212-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Vim Info Doo

22/01/2021- Vendimi nr. 211-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të TV MOST DOO (TV MOST)

22/01/2021- Vendimi nr. 210-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio Kontakt Plus (Kontakt Plus)

22/01/2021- Vendimi nr. 209-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të GERMIN

22/01/2021- Vendimi nr. 208-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Radio KM

22/01/2021- Vendimi nr. 207-2021 për akreditim të një vëzhguesi të Organizaccion Movimiento Ciudadano – OMCD

22/01/2021- Vendimi nr. 206-2021 për akreditim të grupit të vëzhguesve të Demokracia për Zhvillim (D4D)

22/01/2021- Vendimi nr. 205-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Sadri Murtezaj

19/01/2021- Vendimi nr. 176-2021 për miratimin e doracakut

19/01/2021- Vendimi nr. 175-2021 për zv e plotesimin e KKZ-ve

18/01/2021- Vendimi nr 174-2021 mbi Caktimin e Lartësisë së Mjeteve nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve Politike për muajin janar dhe shkurt të vitit 2021​

15/01/2021- Vendimi nr.104-2021 që emerohen anetaret e KKZ, per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen me 14.02.2021

15/01/2021- Vendimi nr. 103-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bajram Ajeti

15/01/2021- Vendimi nr. 102-2021 për ndryshimin dhe Plotesimin nr 13-2021

13/01/2021- Vendimi nr. 73-2021 për miratimin e Qendrave të Votimit

13/01/2021- Vendimi nr. 72-2021 për miratimin e udhezimit

13/01/2021- Vendimi nr. 71-2021 për miratimin planit operacional per sigurin

13/01/2021- Vendimi nr. 73-2021 për miratimin e Qendrave të Votimit

12/01/2021- Vendimi nr. 65-2021 për specifika te formulareve zgjedhor

12/01/2021- Vendimi nr. 64-2021 për shtypje të fletevotimeve

12/01/2021- Vendimi nr. 63-2021 për UV Sprej

12/01/2021- Vendimi nr. 62-2021 për Plane Prokurirmit

12/01/2021- Vendimi nr. 61-2021 për lista pefundimetare të votuesve

12/01/2021- Vendimi nr. 60-2021 për specifika per vula dhe jastek

12/01/2021- Vendimi nr. 59-2021 për verifikimin e Aplikacioneve për regjistrim për votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 43-2021 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Ragip Fetahu

11/01/2021- Vendimi nr. 42-2021 për verifikimin e apliakacioneve

11/01/2021- Vendimi nr. 41-2021 për Aplikim dhe Votim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 40-2021 për tekstin e aplikimit për regjistrim jashtë Kosovës

11/01/2021- Vendimi nr. 39-2021 për miratimin e 11 pyetjeve më të shpeshta

11/01/2021- Vendimi nr. 38-2021 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2021

09/01/2021- Vendimi nr. 32-2021 per miratimin e analizes te QV

09/01/2021- Vendimi nr. 31-2021 per miratimin e planit te veprimit per vezhgues te BE

09/01/2021- Vendimi nr. 30-2021 per miratimin e D.Pensioneve

09/01/2021- Vendimi nr. 29-2021 per sfidat e trajnimit

09/01/2021- Vendimi nr. 28-2021 per Keshillin e Informimit Publik

09/01/2021- Vendimi nr. 26-2021 per IP

08/01/2021- Vendimi nr. 25-2021 per miratimin e formulareve per votim jashte Kosoves

08/01/2021- Vendimi nr. 24-2021 per Largimin e Votuesve nga Lista Votuese

07/01/2021- Vendimi nr. 11-2021 për caktirnin e afateve te aktiviteteve zgjedhore per zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

20/09/2019- Decision 1141/2019 on the accreditation of observers EUEOM – Gr 1

19/04/2019- Vendim për ndryshimin e vendimit të KQZ-së, për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore

12/04/2019- Decision on approval of activities of Public Information for Extraordinary Municipal Mayor Elections for municipalities: North Mitrovica, , Zubin Potok, Leposaviq and Zveçan

12/04/2019- Decision on limitation of expenses of electoral campaign Extraordinary Municipal Mayor Elections for municipalities: North Mitrovica, Zubin Potok, Leposaviq and Zveçan

12/04/2019- Decision on rejection of the request from Speaker of the Municipal Assembly in Junik, for replacement of the Municipal Assembly member Mr. Lulzim Gacaferi, political entity Vetëvendosje Movement.

10/04/2019- Decision on approval of operational plan for Extraordinary Municipal Mayor Elections for municipalities: North Mitrovica, Leposaviq, Zubin Potok and Zvecan

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Viti Mr. Ramadan Deliu

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prizren Ms. Elisa Karadži

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prizren Mr. Getoar Besimi

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly North Mitrovica Mr. Igor Rajćić

10/04/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Decan Mr. Ilir Ferizaj

08/04/2019- Decision on setting the deadlines for election activities based on Election Regulation no. 15/2013 for Extraordinary Elections in Municipalities Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan and North Mitrovica-19 May 2019

28/03/2019- Decision on allotment of the means from the fund for support of political entities for 2019

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Renan Imami

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prishtine Mr. Arbër Vokrri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gllogoc Mr. Gentrit Gërguri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Istog Mr. Riza Dreshaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Istog Mr. Labinot Aliaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly North Mitrovica Mr. Dušan Milutinovič

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Xhevat Demiri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Rijad Elezi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Istog Mr. Ruzhdi Metaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjilan Mr. Isa Agushi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Lipjan Mr. Arif Miftari

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prizren Mr. Islam Ukaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjakove Mr. Rrok Luli

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Ms. Drita Haxhijaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Peje Ms. Gyltene Zeka

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Podujeve Mr. Bunjamin Hoti

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Prishtine Mr. Hafiz Krasniqi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Suhareke Mr. Lirim Qatani

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Novoberde Mr. Zymer Zymeri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Suhareke Mr. Jahi Zeqiri

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Rahovec Ms. Shqipe Tara-Sokoli

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Lipjan Ms. Fatime Krasniqi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Zubin Potok Mr. Jahir Kamberi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Skenderaj Ms. Dorata Ndreshaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Rahovec Mr. Fehmi Hoxha

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gjakove Mr. Xhavit Alijaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Viti. Ms. Zejnepe Osmani

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Vushtrri Mr. Hajriz Mustafa

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Rahovec Ms. Rukije Krasniqi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Vushtrri Mr. Fitim Halili

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Viti Ms. Taibe Ibrahimi

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly South Mitrovica Mr. Remzi Rrahmani

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly South Mitrovica Mr. Nysret Cubreli

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Gllogoc Ms. Florentina Kukaj

28/03/2019- Decision on appointment of the member of Municipal Assembly South Mitrovica Mr. Ilmi Shabani

23/03/2018– Decision on registration of political party “Lëvizja për Drejtesi-LD”

23/03/2018– Decision on repealing the decision for suspension of the political party “Partia Republikane e Kosoves-PRK”

23/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal AssemblyLipjan z. Naim Stullca

02/03/2018– Decision on refund of the certification payment

02/03/2018– Decision on suspension from Political Parties registry of “Partia Republikane e Kosoves-PRK”

02/03/2018– Decision on imposing a fine on the Political Party “Stranka Demokratske Akcije-SDA”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Balli Kombetar i Kosoves-BKK”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia e Ballit-PB”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia Liberale e Kosoves-PLK”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia e Forte-PF”

02/03/2018– Decision on suspension of the Political Party “Partia Demokratike e Unitetit-PDU”

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Kamenice Mr. Bekim Fazliu

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly Kamenice Ms. Drenusha Fetiu

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in North Mitrovica Ms. Danijela Vujčič

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Shtime Mr. Milot Deliu

02/03/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Shtime Ms. Fatmire Ferati

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Podujeve Mr. Afrim Shabani

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Peje Mr. Nemrir Berisha

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Peje Mr. Avni Shala

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Obiliq Mr. Slaviša Spasič

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Malisheve Mr. Genc Shurdhaj

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly  in Kamenice Mr. Isah Hoda

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Gjilan Mr. Shemsedin Elemri

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Deçan Mr. Milazim Mushkolaj

15/02/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Istog Mr. Selajdin Bytyqi

15/02/2018– Decision to change the name of the Political Party Nisma

15/02/2018– Decision to change the name of the Political Party Bosnjacka Stranka Demokratske Akcije Kosova

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Podujeve Mr. Benjamin Ejupi

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Prizren Mr. Karanfil Haxhillari

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Prizren Mr. Edis Aljili

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Gjilan Mr. Burim Berisha

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Mamushe Mr. Nehat Taçi

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Prishtine Mr. Bashkim Beha

31/01/2018– Decision on appointment of the member of Municipal Assembly in Zubin Potok Mr. Zenel Jakupi

23/01/2018– Decision on determining the amount of funds from the fund of support of political entities for the year 2018

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kline (Xhevxhet Berisha)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kline (Brahim Mehmetaj)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Istog (Hajrush Shoshi)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Sabrije Krasniqi)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Nuriman Kuka)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Sabedin Hasallar)

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party- Partia Konservatore e Kosoves-PK

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Hani i Elezit (Isni Bushi)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (FATON SHABANI)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (BASRI MENXHIQI)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (AGIM BREGAJ)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Shtime (Reshat Mujota)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Obiliq (Labinot Mirena)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Obiliq (Armend Rushiti)

12/01/2018– Decision on repeal of the suspension

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Levizja Islame Bashkohu – LISBA

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Kosova Turk Adalet Partisi-KTAP

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Hrvatska Stranka Kosova-HSK

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Fronti Demokratik per Bashkim Kombetar-FDBK

12/01/2018– Decision on the deregistration of the Political Party – Centar Demokratske Unije-CDU

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Leposaviq (Ivanka Nedelkovic)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Ferizaj (Xhafer Berisha)

12/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Vushtrri (Kushtrim Hyseni)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Rahovec (Afrim Dina)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – South Mitrovica (Fidane Hasani)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Rahovec (Artan Zenuni)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjakove (Faton Gutaj)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mamushe (Fuat Tac)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Ferizaj (Zymrije Haxhimusa)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kllokot (Ognjen Krcmarevic)

05/01/2018– Decision on replacing the member of Municipal Assembly – South Mitrovica (Jeton Zeneli)

05/01/2018– Decision on determining the amount of funds from the fund of support of political entities for the year 2018

27/12/2017- Decision on Certification of final results of Revoting Elections for Municipal May Second Round in Istog

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine (Mimoza Sylejmani)

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine (Qendrim Sahiti)

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine (Milot Podvorica)

27/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Rahovec (Afrim Berisha)

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Lipjan

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Junik

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjakove

21/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Dragash

21/12/2017- Decision on announcement of final results of Revoting Elections for Municipal Mayor Second Round in Istog

20/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mitrovice e Jugut

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mitrovice e Veriut

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Lipjan

18/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Obiliq

14/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Mayor in Kllokot

14/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Viti

14/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prizren

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Mamushe

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjilan

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjilan

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Prishtine

13/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Gjilan

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Dragash

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Decan

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Peje

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Peje

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – South Mitrovica

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kacanik

11/12/2017- Decision on replacing the member of Municipal Assembly – Kacanik

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Ferizaj

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prishtine

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prizren

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kline

11/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Rahovec

11/12/2017- Decision on certification of final voters list for rerun of second round of elections for Municipal Mayor in Istog 17 december 2017

11/12/2017- Decision on determining the number of ballots per polling station for the rerun of Second Round of Election for Mayor in Istog

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Decan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Decan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Junik

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Kacanik

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Malisheve

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Ferizaj

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Podujeve

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Gjakove

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly Lipjan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Skenderaj

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – Zvecan

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly – North Mitrovica

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly Gracanice

07/12/2017- Decision on replacing of members of the Municipal Assembly Leposaviq

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Partesh

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Vushtrri

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Malisheve

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Suhareke

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Shtime

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Podujeve

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Obiliq

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in South Mitrovica

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kamenice

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kacanik

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjilan

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjilan

07/12/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjakove

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Obiliq

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Istog

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Junik

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kamenice

06/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gllogoc

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Novoberde

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Lipjan

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in South Mitrovica

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in South Mitrovica

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Fushe Kosove

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kline

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kacanik

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Dragash

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gjakove

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Mamushe

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Malisheve

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Zvecan

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Zubin Potok

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Gracanice

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Ranilug

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Kllokot

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Viti

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Ferizaj

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Suhareke

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Shterpce

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Shtime

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Vushtrri

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Skenderaj

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prizren

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Prishtine

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Podujeve

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Peje

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Rahovec

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Mitrovicen e Veriut

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Decan

03/11/2017- Decision on Certification of Final Results of Local Elections 2017 for Municipal Mayor in Hani Elezit