Periudha e aplikimit të subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komunë në Mitrovicën e Veriut

Periudha e aplikimit të subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komunë në Mitrovicën e Veriut

Prishtinë, 27 tetor 2020 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se ka filluar periudha e aplikimit për certifikim të subjekteve politike (partitë politike; iniciativat qytetare; koalicionet; dhe kandidatët e pavarur) që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komunë në Mitrovicën e Veriut. Ky afat përfundon më 30 tetor, në orën 18:00. Të gjitha informacionet e detajuara për  ...
CEC limits the expenditures of political entities for the electoral campaign in Podujeva

CEC limits the expenditures of political entities for the electoral campaign in Podujeva

Prishtiaë, 11 February 2020 – The Central Election Commission held a meeting chaired by a member of the CEC, mr. Alim Rama. At this meeting, the CEC issued a decision to limit the election campaign spending for political entities that will participate in the extraordinary elections for the mayor of Podujeva. Through this decision, the Central Election Commission determines the  ...
KQZ fillon përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme  për kryetar të komunës së Podujevës

KQZ fillon përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës

Prishtinë, 8 shkurt 2020 – Pas shpalljes të datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës, 15 mars 2020, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhje dhe mori disa vendime lidhur me procesin e përgatitjeve për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Në fillim të mbledhjes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim që të shkurtojë afatet kohore për organizimin e këtyre  ...
Information from CEC meeting

Information from CEC meeting

The Central Election Commission held its first meeting after the appointment of new members by the President of the Republic of Kosovo, chaired by the President of CEC, Valdete Daka. At this meeting, the Central Election Commission approved the recommendation for the President of the Republic of Kosovo regarding the next candidates for deputies of the Assembly of Kosovo to replace  ...
The new members of CEC have been sworn in

The new members of CEC have been sworn in

Prishtina, 6 February 2020 – The President of the Republic of Kosovo, Hashim Thaçi appointed the new members of the Central Election Commission, based on the proposals of parliamentary groups and parliamentary political parties of the communities represented in the Kosovo Assembly. The ten appointed members of the CEC are: Sami Kurteshi, Alim Rama, Sami Hamiti, Arianit Elshani, Ibrahim Selmanaj, Nenad  ...

Voter Services

Political entity services

NGO and media services

Latest publications

Update of Political Parties Registry

04/11/2020 – Office for Registration of Political Parties and Certification has updated the Registry of Political Parties.

Update of Political Parties Registry

23/06/2020 – Office for Registration of Political Parties and Certification has updated the Registry of Political Parties.

Job Opportunities at CEC

21/02/2020 – Job vacancies have been published in CEC. The deadline for application is 06.03.2020.

Read more

Find your Polling Center

More

By Mail Voting – Out of Kosovo Voters List

More

E-Learning

More

CEC Decisions

More

Preliminary results – Election for Assembly of Kosovo 2019

More

Handbook on Protection of Whistleblowers

More

Information and Education on Elections

More

CEC Events

06/10/2020

13:30

CEC Meeting  No. 40-2020

13/03/2020

10:30

CEC Meeting  No. 17-2020

11/03/2020

14:30

CEC Meeting  No. 16-2020

Read more

Please subscribe to get information for latest news

Subscribe

Loading