Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija

Centralna Izborna Komisija osnovala je Kancelariju za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija (“Kancelarija”). Kancelarija je odgovorna za održavanje registra političkih partija, potvrđivanje svih političkih subjekata koji će biti uključeni u glasački listić i ograničavanje troškova kampanje i odredbi izjavljivanja finansija. Kancelarijom rukovodi Izvršni direktor koji direktno izveštava CIK.

Yll se pridružio CIK-u na mestu Izvršnog direktora Kancelarije za Registraciju i Potvrdivanje Politickih Partija od avgusta 2019. godine. On je stručnjak sa skoro 20 godina iskustva u održavanju izbora, u demokratizaciji, ljudskim pravima i aktivnostima vezanim za dobro upravljanje na Kosovu, Iraku i Avganistanu. Pre nego što se pridružio CIK-u, Yll je bio menadžer u Helvetas-u, zamenik direktora IFES-a Kosovo, a pre toga je radio kao službenik OEBS-a na Kosovu. Na Kosovu, Yll je doprineo razvoju samoregulacije medija, formalnih i neformalnih struktura za predstavljanje mladih, klubova manjinskih zajednica na Kosovu, podrške parlamentarnom razvoju, posebno razvoju klubova žena i omladinskih skupština, kao i nizu inicijativa javnih politika. Kao međunarodni stručnjak, Yll je služio kao savetnik za izbore u Iraku izvan zemlje i za izbore na pokrajinskim i centralnim skupštinama u Avganistanu. Yll ima master diplomu iz oblasti demokratizacije i ljudskih prava sa Univerziteta u Bolonji i Univerziteta u Sarajevu, specijalizujući se za procese izgradnje država u jugoistočnoj Evropi. Yll je trenutno doktorant u javnoj upravi i administraciji Univerziteta jugoistočne Evrope.

Zahtevi za registraciju političkih partija mogu se dostaviti Kancelariji u bilo koje vreme, od ponedeljka do petka tokom redovnog radnog vremena (08:00 – 16:00).

Kontakti KRPPP-a

  Ul. Migjeni. br. 21, 10000 Priština, Republika Kosovo

 038 200 81 010

  [email protected]

 

Usluge za Političke Subjekte
Usluge za NVO-e i Medije