Glasanje Putem Pošte

Centralna Izborna Komisija omogućava građanima Kosova koji žive u inostranstvu da glasaju putem pošte na opštim i lokalnim izborima održanim na Kosovu. Da biste glasali poštom, morate ispuniti kriterijume podobnosti koji su detaljno redstavljeni u sledećoj proceduri:

Postupak za procenu kriterijuma podobnosti za dobijanje prava glasa

Registracija za usluge glasanja putem pošte

Postupci za registraciju se razlikuju za građane Kosova koji su Registrovani u civilni registar i one koje nisu registrovani u civilnom registru. Zavisno od vaše grupe, pratite sledeće korake.

30 Oktobar – 07 Novembar 2020

Ako ste državljanin Kosova registrovan u Kosovskom Civilnom Registru ste se uspešno registrovali za glasanje putem pošte na poslednjim izborima

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za prijavljivanje za glasanje putem pošte van Kosova

Obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova

Korak 2 Priložite prateću dokumentaciju

Da biste se uspešno registrovali, morate priložiti kopiju važećeg identifikacionog dokumenta.

Korak 3 Pošaljite prijavu za registraciju

Obrazac prijave možete priložiti zajedno sa pratećim dokumentima u sledećem formatu. Potpuna prijava mora biti dostavljena u gore navedenom roku.

Ako niste državljanin Kosova, registrovani u Civilnom registru Kosova

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za prijavljivanje za glasanje putem pošte van Kosova

Obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova

Korak 2 Priložite prateću dokumentaciju

Da biste se uspešno registrovali, morate priložiti kopiju važećeg identifikacionog dokumenta i dokumenta koja dokazuju da imate pravo da budete državljanin Kosova.

Korak 3 Pošaljite prijavu za registraciju

Obrazac prijave možete priložiti zajedno sa pratećim dokumentima u sledećem formatu. Potpuna prijava mora biti dostavljena u gore navedenom roku.

Ukoliko se prijavljujete za registraciju putem e-maila, prijavu trebate poslati samo za sebe ili svoju najbližu porodicu, putem ličnog e-maila.

Ukoliko šaljete prijave u ime drugih osoba, prijave za registraciju biće odbijene!

Centralna Izborna Komisija će vas obavestiti o statusu vaše prijave poštom ili na broj telefona. Možete da proverite da li ste se uspešno registrovali, proveravanjem biračkog spiska van Kosova, koji se objavljuje samo tokom izbornog procesa.

Birački spisak van Kosova

Ako je vaša prijava odobrena, CIK će vam poslati glasački listić ili glasačke listiće (jedan glasački listić za izbore za Skupštinu Kosova i dva za Lokalne izbore) putem e-maila. Glasački listić ili Glasačke listiće možete preuzeti na web-stranici CIK-a.

Glasački listić (Podujevo)
Glasački listić (Severna Mitrovica)
Isporuka glasačkih listića za glasanje putem pošte

Kada dobijete potvrdu da je vaš zahtev za registraciju za glasanje putem pošte je odobren, potrebno je da pripremite paket sa glasačkim listićima i pošaljete poštom u određenim rokovima. Da biste poslali paket, sledite sledeće korake:

20 Novembar – 27 Novembar 2020

Korak 1 Preuzmite glasački listić

Glasački listić (Podujevo)
Glasački listić (Severna Mitrovica)

Korak 2 Popunite Glasački listić

  1. Na levoj strani Glasačkog listića, označite samo jedan politički subjekat.
  2. Na desnoj strani Glasačkog listića, označite do pet kandidata političkog subjekta gore izabrane.

Napomena: Potrudite se da oznaka bude u okviru kvadratića političkog subjekta i kandidata koje bi izaberete, kako bi vaš glas bio važeći.

U nastavku se nalazi brošura kandidata koja sadrži sve kandidate političkih subjekata koji se takmiče za Skupštinu Kosova.

Brošura kandidata

Korak 3 Ubaci Glasački listić u neoznačenu kovertu

Popunjeni Glasački listić ubacite u kovertu koja nije označena.

Korak 4 Ubaci neoznačenu kovertu u koverti koja sadrži adresu CIK-a

Ubaci neoznačenu kovertu u koverti koja sadrži adresu CIK-a. Osim neoznačene koverte u koverti ubacite i kopiju vašeg važećeg identifikacionog dokumenta.

Koverte primljene od strane registrovanih birača u okviru roka za glasanje putem pošte se na početku proveravaju od strane CIK-a. Nakon provere, prosleđuju se u Centar za Prebrojavanjei Rezultate. U CPR se prosleđuju samo neoznačene koverte koje sadrže Glasački listić ili Glasačke listiće. Na ovaj način, kada se otvore neoznačene koverte, ne mogu biti identifikovani birača koji su poslali te Glasačke listiće listiće, i na taj način štite tajnost glasanja osoba koji glasaju putem pošte.

Korak 5 Pošaljite kovertu poštom u okviru roka