Revidirani Finansijski Izveštaji Izbornih Kampanja

Nakon svakog izbonog kruga, političke stranke koje se takmiče na izborima moraju dostaviti finansijski izvještaj kampanje (45 dana) nakon dana izbora. Finansijske izvještaji kampanje revidira nezavisni revizor, a nakon toga se objavljuju na web sajtu. U nastavku možete pronaći revidirane finansijske izvještaje kampanje za političke subjekte, na osnovu izbora vrste izbora u kojima su učestvovali.

  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV Lëvizja Vetëvendosje Preuzmi
2 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 Srpska  Srpska Lista Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV Levizja Vetevendosje Preuzmi
2 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 PDK Partia Demokratike e Kosoves Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV LVV + 4 (Severnoj Mitrovici, Zubin Potoku, Leposavić i Zvečan) Preuzmi
2 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 Srpska  Srpska Lista Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 JGS Jedinstvena Goranska Stranka Preuzmi
4 KV Koalicia Vakat Preuzmi
5 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje! Preuzmi
7 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi
9 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës Preuzmi
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
12 PAI Partia e Ashkalinjeve për Integrim Preuzmi
13 PLE Partia Liberale Egjiptiane Preuzmi
14 PRBK Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Preuzmi
15 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
16 Srpska  Srpska Lista Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi  
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi  
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Preuzmi Preuzmi
4 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Preuzmi  
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi  
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje Preuzmi  
7 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi Preuzmi
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi  
9 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Preuzmi Preuzmi
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Preuzmi  
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi Preuzmi
12 PLE Progresivno Demokratska Stranka Preuzmi  
13 PRBK Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi  
14 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi  
15 Srpska Lista Srpska Lista Preuzmi  
16 Vakat Koalicija Vakat Preuzmi Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi  
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi  
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Preuzmi Preuzmi
4 KZA Koalicija Za Gora Preuzmi  
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi  
6 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi Preuzmi
7 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi Preuzmi
8 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Preuzmi Preuzmi
9 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Preuzmi  
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi Preuzmi
11 PDS Progresivno Demokratska Stranka Preuzmi  
12 PLE Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi  
12 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi  
14 Srpska Lista Srpska Lista  Preuzmi  
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
3 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
3 SRPSKA  SRPSKA LISTA – GISL Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Preuzmi
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Preuzmi
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Preuzmi
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
19 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
20 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
21 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
23 VV VETËVENDOSJE Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
17 VV VETËVENDOSJE Preuzmi

Izveštaj o reviziji kampanje (verzija na albanskom jeziku)