Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Akreditacija Posmatrača Medija 2020-10-27T10:04:01+00:00

Akreditacija posmatrača medija

Lokalni i međunarodni mediji koji su zainteresovani za posmatranje izbora mogu to učiniti prijavom za akreditaciju posmatrača u sledećim koracima:

Zahtev za posmatranje izbornog procesa počinje od 27. oktobra 2020. do 23. novembra 2020

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača medija

Obrazac za akreditaciju medija

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrača medija

U šablonu popisa posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime vaše NVO. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a zatim štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica NVO-a.

Pored potpisane liste, NVO bi trebalo da donesu istu listu u Excel formatu i na CD.

Lista posmatrača medija

Korak 3 Priložite certifikat medijske kuće

Prijavi za akreditaciju medijskih posmatrača takođe treba priložiti kopiju certifikata medijske kuće.

Korak 4 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za Registraciju Političkih Partija u CIK.

  • Ako vaša aplikacija ispunjava sve uslove, CIK će nastaviti sa pripremama bedževa za vase posmatrače.
  • Ako vaša prijava ne ispunjava sve uslove, CIK će vas obavestiti da niste akreditovani za posmatranje izbora.

Napomena: Prijave  primljene putem e-maila  se ne razmatraju, osim u slučaju prijavljivanja van Republike Kosova.