Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

SAMI KURTESHI

2021-07-05T10:10:02+00:00

Sami Kurteshi je rođen 5. juna 1960 u Gnjilanu. Završio je osnovnu školu i gimnaziju - prirodne nauke u Gnjilanu. U periodu 1978-1981 godine studirao je na Tehničkom fakultetu, smer Elektrotehnika na Univerzitetu u Prištini. Posle demonstracija na Kosovu 1981 godine, nakon što ga je jugoslovenski režim progonio, napustio je Kosovo. Godine 1983 upisao se [...]

Go to Top