Project Description

Artan Asllani je rođen 23.04.1991 u Đakovici.

Završio sam kompjuterske nauke na univeryitetu AAB  a zatim sam magistrirao Ekonomski fakultet na smeru menadžmenta i informatike.

Od 2006 godine volonterskim radom sam se bavio u nekoliko organizacija, 2008 godine počeo sam raditi kao volonter i u organizaciji Balkan Sunflovers Kosova (BSFK), gde sam kasnije preuzeo odgovornost nap o;etku kao pomagač u opštini Kosovo Polje, a zatim sam nastavio kao koordinator omladinske grupe unutar organizacije gde sam i sada angažovan kao spoljni ekspert.

Osnivač sam neformalne grupe Akademija društvenih akcija u Kosovom Polju u 2013 godini svrha osnivanje grupe bila je da se poveća kapacitet mladih koji žive u opštini Kosovo Polje i zalažu se za promene. Jedna od važnih aktivnosti ove grupe bila je kampanja osvešćivanja i važnost  glasanja na Prevremenim parlamentarnim izborima Kosovo u 2014 godini.

U organizacijama Zdravlje za sve i Snaga upravljao sam projektima uglavnom za mlade gde sam bio angažovan kao trener za socijalna pitanja.

Od 2006. godine do danas imao sam priliku da učestvujem na mnogim treninzima, jednim od najboljih treninga koji je značajno uticao na moj lični razvoj bio je dvogodišnji kurs Leadership and Developmental Community youth work (Level 1 and level 2) organizovan od strane Forum Syd za univerzitetsko rukovodstvo u saradnji sa Univerzitetom Jugoistočne Evrope u Tetovu. Pored brojnih treninga koje imam zastupao sam  Kosovo I u  inostranstvu u okviru organizacije YMCA Kosova.

Sada sam postavljen za člana CIK-a nakon što me je predložila Partija Aškalija za integraciju (PAI).

Jezici: albanski i engleski.