Project Description

Alim Rama je član Centralne izborne komisije imenovan od strane Pokreta Samoopredeljenje/ Lëvizja Vetevendosje u februaru 2020. godine.

Pre ovog zadatka, Alim Rama je bio menadžer Projekta podrške izbornim programima Ujedinjenih nacija (UNDP) u Avganistanu, sa godišnjim budžetom od preko 100 miliona dolara i otprilike 120 članova osoblja. Radio je i kao viši savetnik Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u Avganistanu. Pored toga, g. Rama je bio viši savetnik Komisije za reformu izbora u Avganistanu.

Alim Rama ima 19 godina iskustva u oblasti izbora i dobrog upravljanja i ekspertizu u registraciji birača, izbornim operacijama, upravljanju rezultatima izbora, izbornim procedurama, izgradnji kapaciteta izbornih institucija, upravljanjem projektima, planiranjem budžeta, informacionom tehnologijom, upravljanjem i nadzorom osoblja. Alim Rama je bio angažovan kao ekspert u oblasti izbora i demokratizacije u programima Ujedinjenih nacija u Pakistanu, Jordanu i Maldivima, kao i u misiji OEBS-a na Kosovu.

Alim Rama je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Oženjen je i ima troje dece. Živi u Prištini.

Jezici: albanski, engleski i srpski.