Sastanci CIK-a   2021

Sastanak CIK-a  Br. 48-2021   23/07/2021     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 47-2021   16/07/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 46-2021   15/07/2021     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 45-2021   09/07/2021     12:00

Sastanak CIK-a  Br. 44-2021   07/07/2021     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 43-2021   30/06/2021     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 42-2021   25/06/2021     10:00

Sastanak CIK-a  Br. 41-2021   19/06/2021     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 40-2021   17/06/2021     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 39-2021   07/06/2021     10:00

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 38-2021   03/06/2021     13:30

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 34-2021   16/04/2021     11:00

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 26-2021   08/03/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 23-2021   02/03/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 22-2021   25/02/2021     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 21-2021   22/02/2021     13:00

Sastanak CIK-a  Br. 20-2021   18/02/2021     14:30

Sastanak CIK-a  Br. 18-2021   11/02/2021     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 17-2021   09/02/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 16-2021   08/02/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 15-2021   06/02/2021     11:00

Sastanak CIK-a  Br. 14-2021   05/02/2021     14:00

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 13-2021   04/02/2021     13:30

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 12-2021   03/02/2021     15:30

Sastanak CIK-a  Br. 10-2021   30/01/2021     17:00

Sastanak CIK-a  Br. 09-2021   29/01/2021     11:00

Dnevni Red

Zapisnik sa Sastanka

Sastanak CIK-a  Br. 08-2021   22/01/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 07-2021   19/01/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 06-2021   15/01/2021     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 05-2021   13/01/2021     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 04-2021   12/01/2021     15:00

Sastanak CIK-a  Br. 03-2021   11/01/2021     13:30

Sastanak CIK-a  Br. 02-2021   08/01/2021     14:00

Sastanak CIK-a  Br. 01-2021   07/01/2021     15:00