Centralna izborna komisija je održala sastanak kojim je predvodila predsednica Valdete Daka.

Na ovom sastanku, CIK je doneo nekoliko odluka u okviru procesa pripreme Vanrednih izbora za predsednika u  opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.

Centralna izborna komisija  usvojila je dizajn, sadržaj i format glasačkih listića za izbore koji će se održati u ove četiri opštine.

U nastavku sastanka, Izvršni načelnik SCIK-a, Enis Halimi, obavestio je članove CIK-a o napretku priprema za ove izbore. On je izjavio da je Sekretarijat nastavio sa ispunjavanjem obaveza i odgovornosti u skladu sa Operativnim planom koji je odobrio CIK.