Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Vesti2018-05-27T23:10:53+00:00

Vesti

CIK usvaja mere zaštite u cilju sprečavanja zaraze COVID-19 za birače i izborno osoblje na dan izbora

Priština, 17. novembar 2020. - Centralna izborna komisija održala je sastanak kojim je na osnovu redosleda predsedavao član Eshref Vishi. Na ovom sastanku, u okviru priprema za organizaciju vanrednih izbora za gradonačelnika u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica, CIK je doneo odluku o usvajanju administrativnog uputstva o merama zaštite za [...]

17/11/2020|

Obaveštenje u vezi sa akreditacijom posmatrača i medija za posmatranje izbora u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica

Priština, 16. novembar 2020. - Centralna izborna komisija informiše da je u procesu čekanja prijava za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice, koji će se održati 29. novembra 2020. Rok za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i NVO je do 21. novembra 2020. Sve [...]

16/11/2020|

CIK objavljuje adrese Biračkih centara u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica

Priština, 14. novembar 2020. - Centralna izborna komisija objavila je adrese svih Biračkih centara u kojima će biti održani vanredni izbori za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice. Prema ovom spisku, u opštini Podujevo na dan izbora 29. novembra 2020 otvoriće se 45 Biračkih centara sa ukupno 115 Biračkih mesta, dok [...]

14/11/2020|

Održano žrebanje za redosled kandidata na glasačkom listiću za vanredne izbore u Severnoj Mitrovici

Priština, 12. novembar 2020.  –Centralna izborna komisija organizovala je ceremoniju žrebanja za redosled kandidata i političkih subjekata na glasačkom listiću za vanredne izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice koji će se održati 29. novembra 2020. godine.  Redosled na glasačkom listiću Kandidat za gradonačelnika i politički subjekt 121 ERDEN ATIQ LËVIZJA VETËVENDOSJE [...]

12/11/2020|

CIK usvaja Uputsvo za glasanje osoba zaraženih virusom COVID-19 i osoba koje su u samoizolaciji (Dokumenat)

Priština, 10. novembra 2020. - Centralna izborna komisija donela je odluku o usvajanju uputstva kojim se utvrđuje način identifikacije, potvrđivanja i glasanja građana sa pravom glasa, koji su zbog pozitivnog testa na virus COVID-19 u kućnom karantinu, kao i onih kojima je izrečena mera samoizolacije. Svrha ovog uputsva je: - [...]

10/11/2020|

Predsednica CIK-a dočekala je na sastanku Ambasadora EU na Kosovu, Tomáš Szunyog

Priština, 4 novembar 2020 – Predsednica Centralne izborne komisije Valdete Daka dočekala je na uvodnom sastanku šefa Kancelarije EU-a i istovremeno specijalnog predstavnika EU-a, Tomáš Szunyog. Predsednica CIK-a, Daka, čestitala mu je na novom zadatku i izrazila spremnost za produbljivanje saradnje u cilju unapređenja izbornog procesa u našoj zemlji. Daka [...]

04/11/2020|

CIK je objavio finansijske izveštaje političkih partija za 2019. godinu

Priština, 2 novembar 2020 –Centralna izborna komisija objavila je nerevidirane finansijske izveštaje političkih partija za 2019. godinu. S obzirom na to da godišnji finansijski izveštaji još uvek nisu revidirani, proces koji obavljaju revizori koje je izabrala Skupština Kosova preko Odbora za nadzor javnih finansija, njihovo objavljivanje je propraćeno tekstom: “Ovi [...]

02/11/2020|

Počeo je period za registraciju osoba sa posebnim potrebama za glasanje putem mobilnih timova 2. novembar- 6. novembar 2020

Svi građani opština Podujevo i Severna Mitrovica koji imaju pravo glasa, a zbog svojih posebnih potreba ne mogu  izaći na svoje biračko mesto, imaju pravo da zatraže glasanje putem mobilnih timova u svojim domovima. Centralna izborna komisija posvećena je da ovoj kategoriji birača pruži pomoć u glasanju na njihovim biračkim [...]

02/11/2020|

CIK održava program obuke za članove OIK-a u Severnoj Mitrovici

Priština, 1. novembar 2020 – Centralna izborna komisija održala je orijentacioni program za članove Opštinske izborne komisije u opštini Severna Mitrovica. Ovaj program ima za cilj da informiše članove Opštinske izborne komisije o njihovim pravima, dužnostima i obavezama tokom njihovog mandata u OIK-u. Tokom obuke velika pažnja je posvećena odnosu [...]

01/11/2020|

Istekao je rok za prijavu za učešće na izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice

Priština, 30. oktobar 2020. – Centralna izborna komisija saopštava da je istekao rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata koji žele da učestvuju na vanrednim izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice, koji će se održati 29. novembra 2020. godine. Tokom perioda za prijavu (21. - 30. oktobra) prijavili su se sledeći [...]

30/10/2020|
Go to Top