Obratite se CIK-u

  Centralna Izborna Komisija

    Ul. Migjeni. br. 21, 10000 Priština, Republika Kosova

     +383 (0) 211 337

    infokqz@kqz-ks.org

  Kancelarija Glavnog Izvršnog Službenika

    +383 (0) 38 211 337

    enisa.basha@kqz-ks.org

  Glasnogovornik CIK-a

    +383 (0) 38 211 033

    valmir.elezi@kqz-ks.org

  Kancelarija za Registraciju Političkih Partija i Potvrđivanje

    +383 (0) 38 200 81 010

    yll.buleshkaj@kqz-ks.org

  Divizija za Usluge Birača

    0 800 55 555 

    

  Divizija za Edukaciju i Informisanje Birača

    +383 (0) 38 212 440

    azemine.beqiri@kqz-ks.org

  Adrese Opštinskih Izbornih Službenika