Obratite se CIK-u

Centralna Izborna Komisija

  Ul. Migjeni. br. 21, 10000 Priština, Republika Kosova

   +383 (0) 211 337

  infokqz@kqz-ks.org

Kancelarija Glavnog Izvršnog Službenika

  +383 (0) 38 211 337

  enisa.basha@kqz-ks.org

Glasnogovornik CIK-a

  +383 (0) 38 211 033

  valmir.elezi@kqz-ks.org

Kancelarija za Registraciju Političkih Partija i Potvrđivanje

  +383 (0) 38 200 81 010

  yll.buleshkaj@kqz-ks.org

Divizija za Usluge Birača

  0 800 55 555 

  

Divizija za Edukaciju i Informisanje Birača

  +383 (0) 38 212 440

  azemine.beqiri@kqz-ks.org

Adrese Opštinskih Izbornih Službenika