ADRESE OPŠTINSKIH IZBORNIH SLUŽBENIKA

Fatmir Cacaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 180 274

  fatmircacaj@hotmail.com

Amir Rexhaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 387 852

  armir.rexhaj@kqz-ks.org
  armir.rexhaj@hotmail.com

  Rr. “Qarshia e Jupave” p.n

Burim Jonuzi
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 333 070

  burim.f.jonuzi@gmail.com

  Ndertesa e Komunës, Kati i Parë

Ferid Shabani 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 715

  ferid.shabani@kqz-ks.org
  ferid.shabani@hotmail.com

  Ndërtesa e Soliterit, Kati i II-të

Fesal Xhabali 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 637 346 

  fesal.xhabali83@gmail.com

  Ndertesa e Komunes “Drejtoria e Arsimit”

Armanda Loshi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

045 200 950

  armanda.loshi@hotmail.com

Artan Mezraja 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 551 765 

  artan.mezraja@kqz-ks.org
  artanmezraja@hotmail.com

  Aneks-Ndertesa-Stacioni i Policisë

Driton Manaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 479 604 

  dritonmanaj9@gmail.com

  Ndertesa e Komunes Kati i III

Hyrije Dumani 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 240 046 

  hyrije.dumani@kqz-ks.org
  hyrije_dumani@hotmail.com

  Shtepia e Kultures kati I

Agim Kastrati 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 736

  agim.h.kastrati@kqz-ks.org

  agimhkastrati@hotmail.com

  Shkolla Fillore “Fan S.Noli” në Kamenicë”

Bajram Hajdari 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 412 382

  bajram.hajdari@kqz-ks.org
  bajramhajdari1@hotmail.com

  Ndërtesa e Komunës Kati II – Zyra Nr.5

Milosav Markovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  064 810 2297

  milosav.markovic@kqz-ks.org
  milosav_markovic@yahoo.com

  Ndertesa e Komunes Kati i Parë –Nr.12

Hamza Kadriu 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 690 

  hamza.kadriu@kqz-ks.org
  hamzkadriu@hotmail.com; 

  Barakat ne Oborr te Komunes Nr 4

Selim Mehmeti 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 716 

  selim.mehmeti@kqz-ks.org
  selim.mehmeti@hotmail.com

  Objekti i Drejtorise per Mirqenje Sociale

Afrim Krasniqi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 551 749

  afrim.rr.krasniqi@kqz-ks.org
  afrim.krasniqi15@hotmail.com

  Ndërtesa e Bardhë Sheshi Aziz Zhilivoda

Burim Lezi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 671 969

  burim.lezi@kqz-ks.org

  Ndertesa e Sherbimit te Zjarërfikseve, Kati i 2

Abdurrahim Haxhisefa 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 156 010 

  abdurrahim.haxhisefa@kqz-ks.org
  abdurrahim_haxhisefa@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.20

Islam Demolli 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 711 

  islam.demolli@kqz-ks.org
  islam_demolli@yahoo.com 

  Ndertesa e Komunes Kati I Nr.8

Fatmire Bajrami 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 117 422 

  fatmire.bajrami@kqz-ks.org
  bajrami.fatmire@gmail.com 

  Ndërtesa e Komunës, Kati III, Nr.308

Nysret Bytyqi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 735 

  nysret.bytyqi@kqz-ks.org
  bytyqinysret@yahoo.com 

  Ndertesa e Komunes”Shtepia Bardh”Podrum

Fisnik Polaci 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 866 777

  fisnikpolaci@gmail.com

  Shtepia e Kultures Sheshi (Adem Jashari)

Florije Mulaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 714 

  florije.mulaj@kqz-ks.org
  florijemulaj@yahoo.com 

  Ndertesa e Komunes kati III Nr.49

Vuksan Vuksanovic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 660 604

  vuksanvuksanovic@yahoo.com

  Ndertesa e Komunes Kati i II

Skender Qelaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 438 866 

  skender.qelaj@kqz-ks.org
  skender.qelaj@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes – Kati II

Shaban Rexha 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 205 616 

  shaban.rexha@kqz-ks.org
  shabanrexha@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati IV Nr.412 

Islam Mema 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 488 649 

  islam.mema@kqz-ks.org
  islam.mema@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati i Nr.11 

Betim Xhema 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 459 223 

  betim.xhema@kqz-ks.org
  betim_xhe@hotmail.com 

  Rr.”Wesli Klark”Pn,Perball Komunes 

Dusica Stojanovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  060 558 8577 

  dusica.stojanovic@kqz-ks.org
  stojanovicdusica28@gmail.com

  Ndertesa e Komunes, Kati II Nr.14, Rr.Kolasinski Knezeva 27

Regjep Zogaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 729 

  rexhep.zogaj@kqz-ks.org
  rexhep_zogaj@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.48

Xhavit Gaxherri 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 676 236 

  xhavit.gaxherri@kqz-ks.org
  xhavit.gaxherri@gmail.com 

  Objekti i Drejtorise per Punë dhe Mireqenie Sociale

Nuhi Mazreku 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 245 790 

  nuhi.mazreku@kqz-ks.org
  nmazrek@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati III

Enver Suma 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 325 764 

enver.suma@kqz-ks.org
  enver.suma1@outlook.com

  Shtepia e Kultures Kati i I

Igor Cirkovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 554 587

  igor.cirkovic@kqz-ks.org
  cirkovicigor@gmail.com

  Rr.Stefana Decanskog P.N ndertesa e Radio Graçanicës, Kati-I

Milos Ilic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 554 785 

  milos.ilic@kqz-ks.org
  milos.ilic.kqz@gmail.com

  Objekt Privat-Zyra në hyrje të Ranillukut

Zoran Stojanovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 329 043 

  zoran.stojanovic@kqz-ks.org
  zoran_stojanovic@outlook.com

  Objekt Privat-Zyra afër Kishës

Zoran Vasic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 329 039

  zoran.vasic@kqz-ks.org
  zoran.vasic_vois@yahoo.com

  Objekt Privat-Zyra e KKZ-se Kllokot

Slobodan Dimitrijevic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 264 521

  slobodan.dimitrijevic@kqz-ks.org
  oiksevernamitrovica@gmail.com 

   Rruga Kolashinca tek 3 Soliterat, Kati perdhesë