Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Zgjedhjet për Kuvend Komunal të Parteshit 2010 2018-06-14T13:57:44+00:00

Zgjedhjet për Kuvend Komunal të Parteshit 2010

Data e zgjedhjeve: 20 qershor 2010
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 1
Numri i votuesve të regjistruar: 3,508
Pjesëmarrja në zgjedhje: 1,981 votues (56.47%)