Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Zgjedhjet për Kryetar të Komunave 2018-04-24T18:12:11+00:00

Zgjedhjet për Kryetar të Komunave

2017 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë

2015 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune Graçanicë

Më shumë

2012 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune Kaçanik

Më shumë

2010 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune Rahovec

Më shumë

2010 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune Istog

Më shumë

2007 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë

2016 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune Gllogovc

Më shumë

2013 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë

2012 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune Ferizaj

Më shumë

2010 – Zgjedhjet për Kryetar Komune Partesh

Më shumë

2009 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë