Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Vendimet e KQZ-së 2020-09-25T08:24:34+00:00

Vendimet e KQZ-së

04/09/2020- Vendimi nr. 770-2020 për Emërimin e Kryeshefit Ekzekutiv të Sekretariatit të KQZ-së

12/08/2020- Vendimi nr. 736-2020 për miratimin e memorandumit të bashkëpunimit në mes të KQZ-së, PK-së, PSH-së, PZAP-së, KGjK, KPM

12/08/2020- Vendimi nr. 735-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Muhamet Selmani

12/08/2020- Vendimi nr. 734-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kaçanik znj. Rabije Sallahi

12/08/2020- Vendimi nr. 733-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Shaban Bajoku

12/08/2020- Vendimi nr. 732-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Junik z. Blerim Gacaferri

04/08/2020- Vendimi nr. 707-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Granit Shala

04/08/2020- Vendimi nr. 706-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Junik z. Flurim Shala

04/08/2020- Vendimi nr. 705-2020 për emërimin e anëtarës së Kuvendit Komunal në Malishevë znj. Donjetë Shijaku

06/07/2020- Vendimi nr. 642-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Naxhije Xhema

15/06/2020- Vendimi nr. 579-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Klinë z. Lirim Gashi

15/06/2020- Vendimi nr. 578-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Bekim Morina

15/06/2020- Vendimi nr. 577-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Kreshnik Smajlaj

10/06/2020- Vendimi nr. 556-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Lëvizja për Drejtësi

10/06/2020- Vendimi nr. 555-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Evropska Stranka Demokratske Akcije Kosova

10/06/2020- Vendimi nr. 554-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Samostalna Liberalna Stranka

10/06/2020- Vendimi nr. 552-2020 për çregjistrim të Partisë Politike Partia Euroatlantike e Kosovës

08/06/2020- Vendimi nr. 530-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Suharekë znj. Bardha Gashi

28/05/2020- Vendimi nr. 508-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Klinë znj. Shukrije Shala

24/03/2020- Vendimi nr. 413-2020 për miratimin e Planit të Prokurimit 2020

24/03/2020- Vendimi nr. 412-2020 mbi caktimin e Lartësisë së Mjeteve të Fondit 2020

24/03/2020- Vendimi nr. 411-2020 per mbajtjen e mbledhjeve të KQZ-së nëpermjet komunikimit elektronik

11/03/2020- Vendimi nr. 360-2020 për miratimin e procedurës për Raportimin e Pjesëmarrjes në Zgjedhje dhe Rezultatet Preliminare për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 359-2020 për miratimin e anëtarëve të KVV-ve për Ekipet Mobile për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 358-2020 për miratimin e planit operacional për Ditën e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 362-2020 për raportim në Ditën e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/03/2020- Vendimi nr. 363-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Prizren znj. Serdan Kervan

02/03/2020- Vendimi nr. 299-2020 për certifikimin e listës përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 298-2020 për akreditimin e grupit të dytë të vëzhguesve të Ambasadës Amerikane

02/03/2020- Vendimi nr. 297-2020 për caktimin e numrit të fletëvotimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 296-2020 për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

02/03/2020- Vendimi nr. 295-2020 për miratimin e dizajnit dhe përmbajtjes së fletëvotimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

28/02/2020- Vendimi nr. 283-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gjilan znj. Afërdita Balaj Ajdini

28/02/2020- Vendimi nr. 282-2020 për miratimin e udhëzuesit për Procedurat e Pranimit dhe Dorëzimit të materialeve zgjedhore në ditë e Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

28/02/2020- Vendimi nr. 281-2020 për miratimin e “Tingullit, Logos, Slloganit dhe Dizajnit” për fushatën e Informimit Publik

21/02/2020- Vendimi nr. 240-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë znj. Nazlie Bala

21/02/2020- Vendimi nr. 239-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Naim Hoxha

21/02/2020- Vendimi nr. 238-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Ferizaj z. Enver Bajrami

21/02/2020- Vendimi nr. 237-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z. Shkelqim Haxhnikaj

20/02/2020- Vendimi nr. 207-2020 për përbërjen e Këshillave të Vendvotimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

18/02/2020- Vendimi nr. 182-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Liridon Dula

14/02/2020- Vendimi nr. 161-2020 – Udhëzim për Komisionin Komunal të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votuesve në Vendvotim për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

14/02/2020- Vendimi nr. 159-2020 për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës

11/02/2020- Vendimi nr. 143-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Pajtim Balaj

11/02/2020- Vendimi nr. 142-2020 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 124-2020 për miratimin e planit operacional për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 121-2020 për caktimin e afateve zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

08/02/2020- Vendimi nr. 120-2020 për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së

08/02/2020- Vendimi nr. 119-2020 për formimin e Këshillit Mbikëqyrës për Informim Publik për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Podujevë

07/02/2020- Vendimi nr. 111-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vushtrri znj. Suzana Syla

07/02/2020- Vendimi nr. 110-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Podujevë znj. Mimoza Stublla Abdullahu

13/01/2020- Vendimi nr. 28-2020 për regjistrimin e partisë poltike Socialdemokratska Unija – SDU

13/01/2020- Vendimi nr. 27-2020 për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gjilan znj. Krenare Latifi Kqiku

13/01/2020- Vendimi nr. 26-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Mustafa Rexhepi

13/01/2020- Vendimi nr. 25-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Përparim Bajraktari

13/01/2020- Vendimi nr. 24-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Xhyzide Rrustemi

13/01/2020- Vendimi nr. 23-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Brahim Curri

13/01/2020- Vendimi nr. 22-2020 për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Ardian Kotorri

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Muharrem Elezkurtaj

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Marija Bogosavljevic

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Sali Golaj

24/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Pajtim Hodolli

24/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë z. Mensur Graiçevci

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Nova Bosnjacka Snaga

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Nova Snaga

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia e të Gjelbërve të Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Liberale e Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Nacional Demokratike Shqiptare

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Republikane e Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Srpska Narodna Partija Kosova

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Socijaldemokratska Stranka Gora

04/12/2019- Vendim për zëvendësime të anëtarëve të Kuvendeve Komunale

27/11/2019- Vendim për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

12/11/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Klinë z. Arben Limanaj

12/11/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Pejë z. Mentor Bajri

07/11/2019- Vendimi për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 6 Tetorit 2019

31/10/2019- Vendimi për vazhdim të vlefshmërisë për distinktivët e vëzhguesve të akredituar që të mund të vazhdojnë të vëzhgojnë punën e Qendrës për Numërim dhe Rezultate – QNR

31/10/2019- Vendim për plotësim të vendimit 195/2019 mbi caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2019

10/10/2019- Vendimi nr 1445/2019 për rritje të numrit të vëzhguesve në QNR

02/10/2019- Vendimi nr 1336/2019 për zv Ferdane Beqiri

20/09/2019- Vendimi nr 1141/2019 për Akreditim të Vëzhguesve EUEOM – Gr 1

20/09/2019- Vendimi nr 1137/2019 për ZV Arbnor Salihu

20/09/2019- Vendimi nr 1135/2019 për emerimine Ardian Raci KKZ

20/09/2019- Vendimi nr 1125/2019 për dizajnin, përmbajtejn dhe formatin e fletvotimeve

20/09/2019- Vendimi nr 1124/2019 për përmbajtjen e dizajnit të broshurave të S.P dhe Kandidatëve

19/09/2019- Vendimi nr 1106/2019 për akreditim_KosSev

19/09/2019- Vendimi nr 1105/2019 për akreditim Centar za Mir i Toleranciju – Gr 1

18/09/2019- Vendimi nr 1089/2019 miratohet rekomandimi i zyrës për de-qertifikim

18/09/2019- Vendimi nr 1088/2019 për rritjen e nr të votuesve

18/09/2019- Vendimi nr 1087/2019 për plotësim ndryshimin e vendimeve për përbërjen e këshillave

17/09/2019- Vendimi nr 1076/2019 për akreditim të medias Graqanica online

17/09/2019- Vendimi nr 1074/2019 për akreditim të medias Arberesh info

17/09/2019- Vendimi nr 1073/2019 për akreditim të ORG Joqeveritare Syri i Vizionit

17/09/2019- Vendimi nr 1071/2019 për akreditim te D4D

17/09/2019- Vendimi nr 1066/2019 për zv Njomza Demaj

17/09/2019- Vendimi nr 1065/2019 për zv Qemal Krasniqi

10/09/2019- Vendimi nr 1005/2019 për qertifikimin e Koalicionit Vakat

10/09/2019- Vendimi nr 1004/2019 për qertifikimin e S.P PDK

10/09/2019- Vendimi nr 1003/2019 për qertifikimin e S.P LDK

10/09/2019- Vendimi nr 1002/2019 për qertifikimin e S.P AAK-PSD

10/09/2019- Vendimi nr 1000/2019 për Akreditim të Vëzhguesve KDI – Gr 1

09/09/2019- Vendimi nr 990/2019 ESMIR KASI

09/09/2019- Vendimi nr 989/2019 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA-SLS

09/09/2019- Vendimi nr 987/2019 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA

09/09/2019- Vendimi nr 986/2019 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS

09/09/2019- Vendimi nr 985/2019 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA – PKS

09/09/2019- Vendimi nr 984/2019 POKRET ZA GORA – PG

09/09/2019- Vendimi nr 983/2019 STRANKA DEMKRATSKE AKCIJE – SDA

09/09/2019- Vendimi nr 982/2019 SLOBODA

09/09/2019- Vendimi nr 981/2019 SRPSKA LISTA

09/09/2019- Vendimi nr 980/2019 NISMA- AKR – PD

09/09/2019- Vendimi nr 979/2019 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – PREBK

09/09/2019- Vendimi nr 978/2019 FJALA

09/09/2019- Vendimi nr 977/2019 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS

09/09/2019- Vendimi nr 976/2019 KOSOVA DEMOKRATIK TURK PARTISI

09/09/2019- Vendimi nr 975/2019 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA – KNRP

09/09/2019- Vendimi nr 974/2019 LËVIZJA VETËVENDOSJE

09/09/2019- Vendimi nr 973/2019 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM- PAI

09/09/2019- Vendimi nr 972/2019 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJËVE TË KOSOVËS

09/09/2019- Vendimi nr 971/2019 PARTIA EUROATLANTIKE E KOSOVËS – PEK

09/09/2019- Vendimi nr 970/2019 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE – PLE

09/09/2019- Vendimi nr 966/2019 për zv në K.Komunal Gjilan

09/09/2019- Vendimi nr 965/2019 Udhezim për KKZ dhe KVV

09/09/2019- Vendimi nr 964/2019 për ndryshim dhe plotesimin për caktimin e afteve zgjedhore

05/09/2019- Vendimi nr 919/2019 për emërimin e KKZ-ve

04/09/2019- Vendimi nr 917/2019 shfuqizimin e mases se pezullimit per P.P

02/09/2019- Vendimi nr 901/2019 për publikim të Qendrave të Votimit

02/09/2019- Vendimi nr 900/2019 për zv e anetarit te KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

31/08/2019- Vendimi nr 869/2019 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike

31/08/2019- Vendimi nr 867/2019 për mos aprovim të kërkesës së partisë politike – Partija Kosovskih Srba

31/08/2019- Vendimi nr 868/2019 për pezullimin e partisë politike – Partija Kosovskih Srba nga regjistri i partive

31/08/2019- Vendimi nr 870/2019 për shqiptimin e gjobës partisë politike – Partija Kosovskih Srba

30/08/2019- Vendimi nr 863/2019 për zv Misin Berisha

28/08/2019- Vendim nr 827/2019 për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

27/08/2019- Vendim nr 824/2019 për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

27/08/2019- Vendim nr 828/2019 formohet këshilli mbikqyres për I.P

27/08/2019- Vendim nr 826/2019 për zgjatje të orarit

27/08/2019- Vendim nr 824/2019 për caktimin e afateve te aktiviteteve zgjedhore

26/08/2019- Vendimi nr 809/2019 për zv Drangan Periç

05/08/2019- Vendimi nr 919/2019 për emërimin e KKZ-ve

07/06/2019- Vendim për emërimin e Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv të Sekretariatit të KQZ-së

07/06/2019- Vendim për emërimin e Drejtorit të ZRPCC-së

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetare Komune – Zveçan

27/05/2019- Vendim për Certifkimin e Rezultateve Përfundimetare për Kryetar Komune – Zubin Potok

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetar Komune – Mitrovicë e Veriut

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetar Komune – Leposaviq

27/05/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë

23/05/2019- Vendim për shpalljen e rezultateve perfundimtare

10/05/2019- Vendim për shqiptimin e gjobës Partisë Politike-PDU

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-SNSD

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-Partia e Fortë

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-Partia e Ballit

08/05/2019- Vendim per miratimin e tingullit, llogos, slloganit dhe dizajnit

08/05/2019-  Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Lipjan z.Alban Salihu

19/04/2019- Vendim për ndryshimin e vendimit të KQZ-së, për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore

12/04/2019- Vendim për miratimin e aktiviteteve të Informimit Publik për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunat: Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

12/04/2019- Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në: Mitrovicë Veriore, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

12/04/2019- Vendim për refuzimin e kërkesës së Kryesuesit të Kuvendit Komunal në Junik, për zëvendësimin e anëtarit të Kuvendit Komunal z. Lulzim Gacaferi, subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje

10/04/2019- Vendim për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në komunat: Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Viti z. Ramadan Deliu

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Elisa Karadži

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Getoar Besimi

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicën e Veriut z. Igor Rajćić

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z. Ilir Ferizaj

08/04/2019- Vendim për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme në Komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut – 19 Maj 2019

28/03/2019- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2019

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Renan Imami

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Arbër Vokrri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Gentrit Gërguri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Riza Dreshaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Labinot Aliaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë e Veriut z. Dušan Milutinovič

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Xhevat Demiri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Rijad Elezi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Ruzhdi Metaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Isa Agushi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Arif Miftari

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Islam Ukaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Rrok Luli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Pejë znj. Drita Haxhijaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Pejë znj. Gyltene Zeka

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bunjamin Hoti

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Hafiz Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Lirim Qatani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novobërdë z. Zymer Zymeri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Jahi Zeqiri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Rahovec znj. Shqipe Tara-Sokoli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Lipjan znj. Fatime Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Zubin Potok z. Jahir Kamberi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Skenderaj znj. Dorata Ndreshaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Rahovec z. Fehmi Hoxha

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Xhavit Alijaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Viti. znj. Zejnepe Osmani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri. z. Hajriz Mustafa

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Rahovec. znj. Rukije Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vushtrri. z. Fitim Halili

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vitisë. znj. Taibe Ibrahimi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovica e Jugut. z. Remzi Rrahmani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovica e Jugut. z. Nysret Cubreli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gllogoc. znj. Florentina Kukaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë e Jugut z. Ilmi Shabani

23/03/2018– Vendim për regjistrimin e partisë poltike “Lëvizja për Drejtësi-LD”

23/03/2018– Vendim për shfuqizimin e vendimit për pezullim të partisë poltike “Partia Republikane e Kosovës-PRK”

23/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Naim Stullca

02/03/2018– Vendim për refundimin e pagesës së Certifikimit

02/03/2018– Vendim për pezullimin nga regjistri i Partive Politike “Partia Republikane e Kosovës-PRK”

02/03/2018– Vendim për shqiptimin e gjobës e Partisë Politike “Stranka Demokratske Akcije-SDA”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Balli Kombëtar i Kosovës-BKK”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia e Ballit-PB”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia Liberale e Kosovës-PLK”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia e Fortë-PF”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia Demokratike e Unitetit-PDU”

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kamenicë z. Bekim Fazliu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kamenicë znj. Drenusha Fetiu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Danijela Vujčič

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime z. Milot Deliu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime znj. Fatmire Ferati

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Afrim Shabani

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejës z. Nezir Berisha

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Avni Shala

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Obiliq z. Slaviša Spasič

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Malishevë z. Genc Shurdhaj

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal  në Kamenicë z. Isah Hoda

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Shemsedin Elezi

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z.  Milazim Mushkolaj

 15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Selajdin Bytyqi

15/02/2018– Vendim për ndryshim të emrit të Partisë Politike Nisma

15/02/2018– Vendim për ndryshim të emrit të Partisë Politike Bosnjacka Stranka Demokratske Akcije Kosova

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Benjamin Ejupi

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Karanfil Haxhillari

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Edis Aljili

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Burim Berisha

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mamushë z. Nehat Taçi

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Bashkim Beha

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Zubin Potok z. Zenel Jakupi

23/01/2018- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2018

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Klinë (Xhevxhet Berisha)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Klinë (Brahim Mehmetaj)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anetares se Kuvendit Komunal – Istog (Hajrush Shoshi)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anetares se Kuvendit Komunal – Hani i Elezit (Sabrije Krasniqi)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anëtarit të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Nuriman Kuka )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Sabedin Hasallar )

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Partia Konservatore e Kosovës-PK

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Isni Bushi )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (FATON SHABANI)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (BASRI MENXHIQI)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (AGIM BREGAJ)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Shtime (Reshat Mujota)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Obiliq ( Labinot Mirena )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Obiliq (Armend Rushiti)

12/01/2018- Vendim për shfuqizimin e pezullimit

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Lëvizja Islame Bashkohu – LISBA

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike – Kosova Turk Adalet Partisi-KTAP

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Hrvatska Stranka Kosova-HSK

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Fronti Demokratik për Bashkim Kombëtar-FDBK

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike – Centar Demokratske Unije-CDU

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Leposaviq (Ivanka Nedelkovic)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj (Xhafer Berisha)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (Kushtrim Hyseni)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Rahovec (Afrim Dina)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mitrovicë e Jugut (Fidane Hasani)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Rahovec (Artan Zenuni)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë (Faton Gutaj)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mamushë (Fuat Tac)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj (Zymrije Haxhimusa)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Kllokot (Ognjen Krcmarevic)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mitrovicë e Jugut (Jeton Zeneli)

05/01/2018- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2018

27/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të rivotimit për Kryetar Komune
në Istog për Raundin e dytë

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Mimoza Sylejmani)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Qendrim Sahiti)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Milot Podvorica)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Rahovec (Afrim Berisha)

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Lipjan

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Junik

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjakove

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Dragash

21/12/2017- Vendim per shpalljen e rezultateve perfundimtare te Zgjedhjeve te Rivotimit per Kryetar Komune te Raundit te Dyte ne Istog

20/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Jugut

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Veriut

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Lipjan

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Obiliq

14/12/2017- Vendim per certifikimin e rezultateve perfundimtare te Zgjedhjeve Lokale 2017 per Kryetar Komune ne Kllokot

14/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Viti

14/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prizren

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mamushe

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Dragash

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Decan

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Peje

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Peje

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Jugut

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Kacanik

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Kacanik

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtine

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kline

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

11/12/2017- Vendim per certifikimin e listes perfundimtare te votuesve per perseritjen e raundit te dyte per zgjedhje per Kryetar Komune ne Istog 17 dhjetor 2017

11/12/2017- Vendim per caktimin e numrit te fletvotimeve per vendvotim per perseritjen e votimit, Raundin e dyte te Zgjedhjeve per Kryetar Komune ne Istog

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Decan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Decan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Junik

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Kacanik

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Malishevë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Podujevë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Lipjan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Skenderaj

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Zvecan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Mitrovicë e Veriut

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Gracanicë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Leposaviq

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Partesh

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Vushtrri

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Malishevë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Suhareke

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtime

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Podujeve

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Obiliq

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kamenicë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kacanik

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjilan

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjilan

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjakovë

07/12/2017- Vendim për shpallje të rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune të raundit të dytë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin Komunal në Vushtrri

07/12/2017- Vendim për përbërjën e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për përsëritjen e votimit për zgjedhjet e raundit të dytë për Kryetar Komune në Istog

07/12/2017- Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në raundin e dytë në Kllokot

04/12/2017- Vendim- caktimi i fushates per perseritjen e Raundit te Dyte

02/12/2017- Vendimi per riperseritjen per zgjedhjet e raundit te dyte per Kryetar Komune ne Istog

02/12/2017- Vendimi per Dizajninim, permbajtjen dhe formatin e fletevotimit per riperseritjen e zgjedhjeve per raundin e dyte per kryetar komune ne Istog

02/12/2017- Vendim per miratimin e Planit Operacional per perseritjen e votimit te Raundit te Dyte per Kryetar Komune ne Istog

02/12/2017- Vendim për miratimin e procedures per verifikimin dhe konfirmimin e votuesve jashte Kosoves per Zgjedhjet e perseritura per Raundin e dyte per Kryetar Komune ne Istog

29/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kuvendin Komunal 2017

29/11/2017- Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune të raundit të dytë

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Prizren

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Dragash

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Rahovec

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Prishtinë

08/11/2017- Vendim për përsëritjen e votimi në tri (3) qendrat e votimit në Komunën e Parteshit për Kryetar Komune

08/11/2017- Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për rivotim për Kryetar Komune në Partesh

08/11/2017- Vendim për përbërjën e anëtarëve të Këshillave të vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Raundit të Dytë për Kryetar Komune

08/11/2017- Vendim për dizajn të fletëvotimeve për Partesh

08/11/2017- Vendim për shpallje të rezultateve përfundimtare për Kuvende Komunale

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Obiliq

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Istog

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Junik

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kamenicë

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gllogoc

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Novobërdë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Lipjan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Fushë Kosovë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Klinë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kacanik

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Dragash

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjakovë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mamushë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Malishevë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Zvecan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Zubin Potok

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gracanice

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ranilug

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kllokot

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Viti

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Suharekë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtërpcë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtime

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Vushtrri

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Skenderaj

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtinë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Podujevë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Pejë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Decan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Han të Elezit

03/11/2017- Vendim për dizajnin, përmbajtjen dhe formatin e fletëvotimit për raundin e dytë të Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave 2017

03/11/2017- Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për vendvotim për raundin e dytë të Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave 2017

02/11/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve për rinumërimin e fletëvotimeve

27/10/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

27/10/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve për rinumërimin e rezultatëve

19/10/2017- Vendim për miratimin e Planit të Konferencave për ditën e Zgjedhjeve Lokale të 22 tetorit 2017

19/10/2017- Vendim për miratimin e Udhëzimit për Raportimin e Shkeljeve Zgjedhore

19/10/2017- Vendim për zëvendësim në Kuvendin Komunal në Suharekë

19/10/2017- Vendim për zëvendësim në Kuvendin Komunal në Prishtinë

19/10/2017- Vendim për zëvendësimin e ish-anëtarit të KQZ-së në Këshillat KQZ-së

18/10/2017- Vendim per zevendesim Komunal Suharek

18/10/2017- Vendim per zevendesim Vjollca Rizani

18/10/2017- Vendim për zëvendësimin e ish-anëtarit të KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

10/10/2017- Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal të Vushtrisë

10/10/2017- Vendim mbi miratimin e rekomandimit të Këshillit Mbikqyrës të Strategjisë së Informimit Publik

29/09/2017- Vendim për emërimin e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet Lokale 2017

29/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Vushtrri

29/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Malishevë

29/09/2017- Vendim për miratimin e dizajnit të ballinës së ëebfaqes zyrtare të KQZ-së

29/09/2017- Vendim për përcaktimin e kryesuesve të vendvotimit për raundin e dytë (II) të Zgjedhjeve, për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Podujevë

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Skenderaj

25/09/2017- Vendim për miratimin e doracakut për procedurat e votimit dhe numërimit për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për certifikimin e listës përfundimtare të votuesve për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për Dizajnin, Përmbajtjen dhe Formatin e Fletëvotimeve për Zgjedhje Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për Caktimin e Numrit të Fletëvotimeve dhe Broshurave për Vendvotim për Zgjedhjet Lokale 2017

07/09/2017- Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal

07/09/2017- Vendim për miratimin e formularit të përputhjes së të dhënave dhe rezultateve (FPR) për zgjedhjet lokale 2017

08/08/2017- Vendim për miratimin e kërkesës së votuesve të lagjes Suhodoll i Poshtëm, Suhodoll i Epërm dhe Lagjes së Doktorëve për të votuar në komunën e Mitrovicës së Jugut

08/08/2017- Vendim për miratimin e planit të veprimit të KQZ-së për Adresimin e Rekomandimeve nga Misioni i Zgjedhjeve të BE-së për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/03/2017- për procedurat e rekrutimit, emërtimit dhe punës provuese të nënpunësve të SKQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/04/2017- për avancimin në karrierë dhe transferimin e nënpunësve në SKQZ

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/05/2017- për kodin e mirësjelljes për stafin e KQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/01/2017- për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës së SKQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/02/2017- për përshkrimin e detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës në SKQZ

07/08/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Selajdin Beqa) në Prishtinë

07/08/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Granit Geci) në Prishtinë

24/07/2017- Vendim për mbylljen e pesë qendrave të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

24/07/2017- Vendim per zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal

24/07/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

24/07/2017- Vendim për krijimin e qendrave të reja të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

22/07/2017- Vendim per caktimin e lartesise se mjeteve nga Fondi per mbeshtetjen e subjekteve politike per gjashte mujorin e II-te 2017

08/07/2017- Vendim per rishikimin e planit te punes se KQZ per vitin 2017

08/07/2017– Vendim për Miratimin e Rishikimit të Buxhetit të KQZ-së për Vitin 2017

08/07/2017– Vendim për Miratimin e Organogrami të Stafit Jo Permanent për Zgjedhjet Lokale 2017

08/07/2017– Vendim për miratimin e buxhetit

08/07/2017– Vendim për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme

08/07/2017– Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për gjashtë mujorin e 11-të 2017

06/07/2017– Vendim për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së

06/07/2017– Vendim rezultatin e QNR sipas vendimit të PZAP

07/2017– Vendim për Rinumërimin e Fletëvotimeve

06/07/2017– Vendim për zëvendësim të anëtares së Kuvendit Komunal Gjilan

06/07/2017– Vendim për ndërrimin e Kuvendin Komunal Prishtinë

03/07/2017– Vendim për rinumërimin e Fletëvotimeve

03/07/2017– Vendim per emërimin e KKZ -ve në Zgjedhjet Lokale_2017

30/06/2017– Vendim për Ndryshimin dhe Plotësimin e Vendimit per Planin Operacional për Zgjedhjet Lokale 2017

29/06/2017– Vendim për Shpalljen e Rezultateve Përfundimtare të Qendrës se Numërimit dhe Rezultateve të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

23/06/2017– Vendim për Miratimin e Planit Operacional për Zgjedhjet e Lokale 2017

23/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit te Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

23/06/2017– Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 2017

20/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve (QNR)

20/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve (QNR)

16/06/2017– Vendim për miratimin e Rakomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

10/06/2017– Vendim për Rritjen e Numrit të Vëzhguesve në QNR

10/06/2017– Vendim për Raportimin në Mënyrë Elektronike të Rezultateve Preliminare në Ditën e Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 11 Qershorit 2017

10/06/2017– Vendim për Miratimin e Planit Operacional për Ditën e Zgjedhjeve

09/06/2017– Vendim për ndalimin e përdorimit të mjeteve për fotografim (aparate, telefona etj) të votës gjatë procesit të votimit

09/06/2017– Vendim për miratimin e Udhëzuesit mbi Mënyrën e Ndarjes së Pozitave të Anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

06/06/2017– Vendim për akreditimin e mediave

03/06/2017– Vendim për Ndryshimin e Qendrave të Votimit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtimes, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Prishtinës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Kllokotit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Parteshit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Graçanicës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Mamushës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Junikut, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Malishevës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Vitisë, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Suharekës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Ferizajit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtërpcës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Hanit të Elezit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

01/06/2017– Vendim për akreditimin e mediave

01/06/2017– Vendim për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

01/06/2017– Vendim për Per Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në lstog/

30/05/2017– Vendim për Përmbaitjen, Dizajnin e Broshurave te Subiekteve Politike dhe Kandidateve per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves 2017

30/05/2017– Vendim për Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit mes KQZ dhe MASHT

30/05/2017– Vendim për Miratimin e Udhëzimit për Anëtarët e Këshillave të Vendvotimit

30/05/2017– Vendim për miratimin e Udhëzimit për Menaxherët e Qendrave të Votimit

29/05/2017– Udhëzim për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votueseve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

26/05/2017– Vendim për Ndryshimin e Vendimit to KQZ-së Nr/ 436/2017– për Caktimin e Afateve Zgjedhore sipas Rregullës nr 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe të Parakohshme

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Viti

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Prizren

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Komunën e Rahovecit

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Mitrovicë e Jugut

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Gjakovë

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Dragash

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Istog

24/05/2017– Vendim për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosoves, që do të mbahen më 11 qershor 2017

18/05/2017– Vendim për miratimin e Specifikave të Broshurave të Subjekteve Politike dhe Kandidatëve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

18/05/2017– Vendim për miratimin e Specifikave Teknike të Fletëvotimeve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

18/05/2017– Vendim për emërimet

18/05/2017– Vendim për Miratimin e Procedurave të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

18/05/2017– Vendim për miratimin e Planit Operativ të Sigurisë për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

18/05/2017– Vendim për ndryshimin e nenit 24 të Rregullores së KQZ-së 01/2013, për Organizimin e Sekretariatit të KQZ-së

18/05/2017– Vendim për miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

17/05/2017– Vendim për miratimin e dizajnit të doracakut të trajnimit

17/05/2017– Vendim për emërimin e KKZ-ve zgjedhjet për Kuvend

15/05/2017– Vendim për regjistrimin e Partisë Politike “Partija Kosovskih Srba-PKS”

15/05/2017– Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike

12/05/2017– Vendim për regjistrimin e Partisë Politike “Lëvizja VETËVENDOSJE!”

12/05/2017– Vendim për regjistrimin e Partlse Politike “Gradanska lnicijativa Srpska Lista – GiSL”

11/05/2017– Vendim për formimin e Këshillit Mbikqyrës për Informim Publik

11/05/2017– Vendim për miratimin e strategjisë së Informimit Publik për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

11/05/2017– Vendim për caktimin e afateve të aktivitetve agjedhore sipas Rregullës Zgjdhore nr/15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonëshme dhe Zgjedhjet e Parakohëshme

11/05/2017– Vendim për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

11/05/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

26/04/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

31/03/2017– Vendim për ridizajnimin e uebfaqes së KQZ-së

31/03/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

14/03/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

13/03/2017– Vendim për miratimin e Udhëzimit Administrativ nr/ 01/2017– për Procedurën e Zëvendësimit të Anëtarëve të Kuvendeve Komunale

13/03/2017– Vendim për miratimin e Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Diasporës (MeD) dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ)

13/03/2017– Vendim për miratimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të KQZ-së për vitin 2018-2020

10/03/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës – Partia Nacional Demokratike Shqiptare

10/03/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës – Partia Liberale e Kosovës

10/03/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës – Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar

10/03/2017– Vendim per shfuqizim e pezullimit – Partia Liberale e Kosovës

10/03/2017– Vendim per shfuqizimin e pezullimit Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar

10/03/2017– Vendim per shfuqizim e pezullimit – Partia Nacional Demokratike Shqiptare

10/03/2017– Vendim per ç’regjistrimin e Partisë Politike Lëvizja e Re Demokristiane

20/02/2017– Vendim per shfuqizimin e pezullimit

20/02/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës

20/02/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

09/02/2017– Vendim për pezullimin e Partisë Politike

30/01/2017– Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2017

16/01/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale