main-bg

Odluke CIK-a

 • 08-11-2017 21:12

  Odluka o sastavu članova Birčkih Odbora (BO) o Drugom Krugu Izbora za Presednika Opština

  Preuzmi
 • 08-11-2017 21:10

  Odluka za Dizajn, Sadržai, i Format Glasačkih Listica za Ponovlieno Glasanie za Predsednika Op štine u Opštini Parteš

  Preuzmi
 • 08-11-2017 21:00

  Odluka o ponavlianiu glasania u tri (3) Biračka Centra Opštini Parteš za Predsednika Opštine

  Preuzmi
 • 08-11-2017 21:00

  Odluka o Određivanju Broja Glasačkih Listića za ponovljeno glasanje za Predsednika Opštine u Opštini Parteš

  Preuzmi
 • 02-11-2017 17:02

  Odluka O Usvajanju preporuke Centra za prebrojavanje i rezultate za ponovno prebrojavanje glasačkih listića

  Preuzmi
 • 25-09-2017 11:30

  Odluka 0 zameni i Dopuni Opstinske Izborne Komisije (OIK) u Leposavis

  Preuzmi
 • 25-09-2017 11:18

  Odluka 0 zameni i Dopuni Opstinske Izborne Komisije (OIK) u Srbici

  Preuzmi
 • 25-09-2017 10:35

  Odluka o sadržaju, dizajnu Brošura Političkih Subjekata i Kandidata za Lokane Izbore 2017

  Preuzmi
 • 07-09-2017 11:19

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 24-07-2017 00:00

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi