main-bg

Odluke CIK-a

 • 07-09-2017 11:19

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 24-07-2017 00:00

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 08-07-2017 18:45

  Odluka o usvajanju pregleda budžeta CIK-a za 2017 godinu

  Preuzmi
 • 08-07-2017 18:45

  Odluka o usvajanju Organograma za Osoblje na Određeno Vreme za Lokalne lzbore 2017

  Preuzmi
 • 08-07-2017 18:44

  Odluka o Potvređivanju Konačnih Izbornih Rezultata za Prevremene lzbore za Skupštinu Kosova od 11 Juna 2017

  Preuzmi
 • 08-07-2017 18:43

  Odluka o određivanju visine sredstava iz Fonda za podršku političkih subjekata za drugo šestomesečne 2017

  Preuzmi
 • 29-06-2017 14:41

  Odluk O Objavljivanju Konačnih Rezultata iz Centra za Prebrojavanje i Rezultate za Prevremene lzbore za Skupštinu Republike Kosova 2017

  Preuzmi
 • 23-06-2017 16:30

  Odluka o usvajanju Operativnog plana za Lokalne Izbore 2017

  Preuzmi
 • 23-06-2017 12:55

  Odluka za ogranicenje troskova izborne kampanje za Lokalne Izbore 2017

  Preuzmi
 • 16-06-2017 10:14

  Odluka o usvaianiu Preporuke Centra za Prebrojavanje i Rezultate

  Preuzmi