main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e rregullorës nr. 05/2017 për Kodin e Miresjellies për Stafin e KQZ-së

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e Rregullorës nr. 01/2017 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës së SKQZ-së

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për miratimin e rregullorës nr. 02/2017 për përshkrimin e detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës në SKQZ

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Selajdin Beqa) në Prishtinë

  Shkarko
 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Granit Geci) në Prishtinë

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për mbylljen e pesë qendrave të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për krijimin e qendrave të reja të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 22-07-2017 10:42

  Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për gjashtë mujorin e II-të 2017

  Shkarko