main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 18-05-2017 15:29

  Vendim për emërimet

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:46

  Vendim për Miratimin e Procedurave të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:45

  Vendim për miratimin e Planit Operativ të Sigurisë për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:44

  Vendim për ndryshimin e nenit 24 të Rregullores së KQZ-së 01/2013, për Organizimin e Sekretariatit të KQZ-së

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:37

  Vendim për miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  Shkarko
 • 17-05-2017 13:03

  Vendim për miratimin e dizajnit të doracakut të trajnimit

  Shkarko
 • 17-05-2017 13:02

  Vendim për emërimin e KKZ-ve zgjedhjet për Kuvend

  Shkarko
 • 15-05-2017 11:43

  Vendim për regjistrimin e Partisë Politike "Partija Kosovskih Srba-PKS"

  Shkarko
 • 15-05-2017 11:42

  Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike

  Shkarko
 • 12-05-2017 18:08

  Vendim për regjistrimin e Partisë Politike "Lëvizja VETËVENDOSJE!"

  Shkarko