main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 24-05-2017 10:32

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Prizren

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:32

  Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Komunën e Rahovecit

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:32

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Mitrovicë e Jugut

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:31

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Gjakovë

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:31

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Dragash

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:30

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Kaçanik

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:30

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Istog

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:22

  Vendim për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosoves, që do të mbahen më 11 qershor 2017

  Shkarko
 • 18-05-2017 15:31

  Vendim për miratimin e Specifikave të Broshurave të Subjekteve Politike dhe Kandidatëve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 18-05-2017 15:30

  Vendim për miratimin e Specifikave Teknike të Fletëvotimeve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko