main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 29-09-2017 16:32

  Vendim Për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Vushtrri

  Shkarko
 • 29-09-2017 16:31

  Vendim Për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Malishevë

  Shkarko
 • 29-09-2017 16:24

  Vendim Për miratimin e Dizajnit të Ballinës së ueb faqes Zyrtare të KQZ-së

  Shkarko
 • 29-09-2017 16:20

  Vendim Për Percaktimin e Kryesueseve te Vendvotimit për Raundin e dytë (II) të Zgjedhjeve, për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 25-09-2017 13:15

  Vendim për Rritjen e Numrit të Votueseve në Vendvotim për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 25-09-2017 11:30

  Vendim për Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

  Shkarko
 • 25-09-2017 11:30

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

  Shkarko
 • 25-09-2017 11:26

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Podujevë

  Shkarko
 • 25-09-2017 11:23

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

  Shkarko
 • 25-09-2017 11:18

  Vemdim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Skenderaj

  Shkarko