main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 03-06-2017 21:18

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Mamushës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:17

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Junikut, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:16

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Malishevës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:16

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Vitisë, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:15

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Suharekës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:14

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Ferizajit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:14

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtërpcës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:09

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Hanit të Elezit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 01-06-2017 10:45

  Vendim për akreditimin e mediave

  Shkarko
 • 01-06-2017 10:18

  Vendim për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko