main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 19-10-2017 11:11

  Vendim për Zëvendësim në Kuvendin Komunal Suharekë

  Shkarko
 • 19-10-2017 11:09

  Vendim për Zëvendësim në Kuvendin Komunal Prishitnë

  Shkarko
 • 19-10-2017 11:06

  Vendim Për Zëvendësimin e ish anëtarit të KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

  Shkarko
 • 18-10-2017 16:34

  Vendim

  Shkarko
 • 18-10-2017 16:33

  Vendim

  Shkarko
 • 18-10-2017 16:30

  Vendim Për zëvendësimin e ish anëtarit të KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

  Shkarko
 • 12-10-2017 15:37

  Vendim Mbi Formimin e Komisionit për Kontrollimin e Cilësisë dhe Sasisë të Materialit Zgjedhor për "Vula, Jastek dhe Ngjyre për Vula", për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 10-10-2017 11:19

  Vendim për Zëvendësimin e Antarëve të Kuvendit Komunal të Vushtrrisë

  Shkarko
 • 10-10-2017 11:17

  Vendim mbi miratimin e rekomandimit të Këshillit Mbikëqyrës të Strategjisë së Informimit Publik

  Shkarko
 • 29-09-2017 16:35

  Vendim Për Emërimin e Anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko