main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 13-01-2015 19:54

  Vendim për certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicë

  Shkarko
 • 13-01-2015 00:00

  Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2015

  Shkarko
 • 12-01-2015 21:55

  Vendim për akreditimin e vëzhguesve të organizatës jo-qeveritare vendore - Instituti Demokratik i Kosoves - KDI

  Shkarko
 • 12-01-2015 21:07

  Vendim për akreditimin e vëzhguesve të Partisë Politike Progresivna Demokratska Stranka - PDS

  Shkarko
 • 12-01-2015 21:02

  Vendim për akreditimin e vëzhguesve të Nismës Qytetare G.I. Srpska

  Shkarko
 • 12-01-2015 20:58

  Vendim për akreditimin e vëzhguesve të Misionit Diplomatik - Ambasada e Britanisë së Madhe

  Shkarko
 • 12-01-2015 20:53

  Vendim për akreditimin e vëzhguesve të Misionit Diplomatik - Ambasada e Francës

  Shkarko
 • 09-01-2015 14:45

  Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për vendvotim për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicë

  Shkarko
 • 09-01-2015 14:39

  Vendim për miratimin e përmbajtjes, dizajnit dhe formatit të Fletëvotimit për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicës

  Shkarko
 • 09-01-2015 14:37

  Vendim për miratimin e Planit Operativ të Sigurisë për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicë

  Shkarko