main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 23-12-2015 15:14

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 17-12-2015 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 09-12-2015 15:13

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale - Mitrovice

  Shkarko
 • 19-11-2015 11:21

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 03-11-2015 12:28

  Vendim mbi miratimin e raportit të buxhetit të KQZ-së për nëntëmujorin e përfunduar me 30 shtator 2015

  Shkarko
 • 02-11-2015 00:02

  Vendim mbi miratimin e planit strategjik për auditimin e brendshëm në KQZ, për periudhën 2016-2018

  Shkarko
 • 02-11-2015 00:02

  Vendim mbi miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm në KQZ për vitin 2016

  Shkarko
 • 02-11-2015 00:01

  Vendim mbi planin preliminar të prokurimit për vitin fiskal 2016

  Shkarko
 • 02-11-2015 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 19-10-2015 14:11

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale - Prishtine

  Shkarko