main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 09-01-2015 14:45

  Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për vendvotim për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicë

  Shkarko
 • 09-01-2015 14:39

  Vendim për miratimin e përmbajtjes, dizajnit dhe formatit të Fletëvotimit për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicës

  Shkarko
 • 09-01-2015 14:37

  Vendim për miratimin e Planit Operativ të Sigurisë për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicë

  Shkarko
 • 30-12-2014 14:57

  Vendime nga mbledhja e KQZ-se nr. 56/2014

  Shkarko
 • 24-12-2014 11:53

  Vendim për emërimin e Komisionit Komunal te Zgjedhjeve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gracanicë

  Shkarko
 • 24-12-2014 10:27

  Vendim pë miratimin e doracakut të trajnimit

  Shkarko
 • 24-12-2014 10:26

  Vendime për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme në Graçanicë

  Shkarko
 • 22-12-2014 18:21

  Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunes së Graçanices në Republikën e Kosovës

  Shkarko
 • 18-12-2014 00:00

  Vendim për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe Zgjedhjet e Parakohshme

  Shkarko
 • 17-12-2014 10:38

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko