main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 03-11-2017 16:28

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Suharekë

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:27

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtërpcë

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:27

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtime

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:26

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Vushtrri

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:26

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Skenderaj

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:25

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:25

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtinë

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:24

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Podujevë

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:24

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Pejë

  Shkarko
 • 03-11-2017 16:23

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

  Shkarko