main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 27-01-2015 00:01

  Vendim mbi miratimin e ndalesave të gjobave të pa paguara për tri subjekte politike

  Shkarko
 • 27-01-2015 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 23-01-2015 16:17

  Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Komunën e Graçanicës

  Shkarko
 • 20-01-2015 15:35

  Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në komunën e Graçanicës

  Shkarko
 • 16-01-2015 13:14

  Vendim për aprovim të rregullës nr. 14/2015 mbi Financimin e Subjekteve Politike dhe Sanksionet

  Shkarko
 • 13-01-2015 19:59

  Vendim për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicë

  Shkarko
 • 13-01-2015 19:57

  Vendim për raportimin në mënyrë elektronike të rezultateve preliminare në Ditën e Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Graçanicë

  Shkarko
 • 13-01-2015 19:54

  Vendim për certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Graçanicë

  Shkarko
 • 13-01-2015 00:00

  Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2015

  Shkarko
 • 12-01-2015 21:55

  Vendim për akreditimin e vëzhguesve të organizatës jo-qeveritare vendore - Instituti Demokratik i Kosoves - KDI

  Shkarko