main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 06-12-2016 00:00

  Vendim për ndryshimin (shkurtimin) e afatit në dy javë për Raundin e dytë të zgjedhjeve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 02-12-2016 17:09

  Vendime nga ZRPPC për akreditimin e vëzhguesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 01-12-2016 00:00

  Vendim për ndryshimin e vendimit 893/2016 për caktimin e afateve të aktiviteteve Zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe Parakohshme

  Shkarko
 • 01-12-2016 00:00

  Vendim për përbërjen e anëtarëve të KVV-ve për Ekipet mobile për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për caktimin e numrit të Fletëvotimeve për Vendvotim për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Gllogoc

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për miratimin e tingullit, slloganit dhe dizajnit që do ta përcjellë fushatën e Informimit Publik për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për caktimin e përfaqësuesit të KQZ-së në Ekipin Punues për Reformën Zgjedhore

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për dizajnin, përmbajtjen dhe formatin e fletëvotimit për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 24-11-2016 08:33

  Vendim mbi mbetjen në fuqi të vendimit të KQZ-së nr. 1024/2016 të datës 12.11.2016 për certifikimin e kandidatit të pavarur z. Naim Bazaj

  Shkarko