main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 05-06-2014 17:54

  Vendim për Miratimin e Udhëzimi mbi Mënyrën e Ndarjes së Pozitave të Anëtarëve të Këshillit në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2014

  Shkarko
 • 05-06-2014 17:51

  Udhëzim për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votuesëve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 04-06-2014 11:54

  Vendim për pagesat e stafit të angazhuar në Qendrat e Votimit (QV) dhe në Vendvotimet (VV) për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2014

  Shkarko
 • 04-06-2014 11:45

  Vendim për Miratimin e Procedurës për Ndarjen e Ulëseve për Kuvendin e Kosovës për Zgjedhjet e Parakohshme 2014

  Shkarko
 • 28-05-2014 15:26

  Vendim për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 28-05-2014 15:26

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Komunën e Mitrovicës së Jugut

  Shkarko
 • 28-05-2014 15:23

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Komunën e Pejës

  Shkarko
 • 28-05-2014 13:09

  Vendm për miratimin e Përmbajtjes së Broshurave të Subjekteve Politike dhe Kandidatëve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 28-05-2014 13:08

  Vendim për Miratimin e Kërkesës së Organizatës D4D per Shpërndarjen e Broshurës Informative

  Shkarko
 • 28-05-2014 13:06

  Vendim për miratimin e Përmbajtjes, Dizajnin dhe Formatin e Fletëvotimit për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko