main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 17-12-2014 10:38

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 01-09-2014 14:15

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Bardha Dida Rugova anëtare e Kuvendit Komunal në Prishtinë

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Aleksandar Jovanovic anëtar i Kuvendit Komunal në Leposaviq

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Ymridin Fetahu anëtar i Kuvendit Komunal në Dragash

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për refuzimin e kërkesës së Partisë Politike "Levizja për Bashkim"

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Agnesa Bytyqi anëtare e Kuvendit Komunal në Prizren

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Kreshnik Ahmeti anëtar i Kuvendit Komunal në Prishtinë

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Florijana Demaj anëtare e Kuvendit Komunal në Malisheve

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Jasmina Savic anëtare e Kuvendit Komunal në Leposaviq

  Shkarko