main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 18-06-2015 16:00

  Vendim për miratimin e planit të KQZ-së për vitin 2016-2018

  Shkarko
 • 12-06-2015 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 05-06-2015 13:45

  Vendim për plotësimin e memorandumit të mirëkuptimit mes KQZ/USAID

  Shkarko
 • 05-06-2015 13:44

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 15-05-2015 00:01

  Vendim për miratimin e projektit "Zhvillimi i Modulit për Paraqitjen Hartografike"

  Shkarko
 • 15-05-2015 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 12-05-2015 10:28

  Vendim për miratimin e rregullores të punës të KQZ-së

  Shkarko
 • 20-04-2015 15:25

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 07-04-2015 16:36

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale - Zveçan

  Shkarko
 • 02-04-2015 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko