main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 24-12-2014 10:26

  Vendime për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme në Graçanicë

  Shkarko
 • 22-12-2014 18:21

  Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunes së Graçanices në Republikën e Kosovës

  Shkarko
 • 18-12-2014 00:00

  Vendim për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe Zgjedhjet e Parakohshme

  Shkarko
 • 17-12-2014 10:38

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 01-09-2014 14:15

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Bardha Dida Rugova anëtare e Kuvendit Komunal në Prishtinë

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Aleksandar Jovanovic anëtar i Kuvendit Komunal në Leposaviq

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Ymridin Fetahu anëtar i Kuvendit Komunal në Dragash

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për refuzimin e kërkesës së Partisë Politike "Levizja për Bashkim"

  Shkarko
 • 14-08-2014 11:00

  Vendim për emërimin e Agnesa Bytyqi anëtare e Kuvendit Komunal në Prizren

  Shkarko