main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 07-08-2017 00:00

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Granit Geci) në Prishtinë

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për mbylljen e pesë qendrave të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

  Shkarko
 • 24-07-2017 00:00

  Vendim për krijimin e qendrave të reja të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 22-07-2017 10:42

  Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për gjashtë mujorin e II-të 2017

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:46

  Vendim për Rishikimin e Planit të Punës së KQZ-së për vitin 2017

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:45

  Vendim për Miratimin e Rishikimit të Buxhetit të KQZ-së për Vitin 2017

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:45

  Vendim për Miratimin e Organogrami të Stafit Jo Permanent për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:45

  Vendim për miratimin e buxhetit

  Shkarko