main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 08-11-2017 21:00

  Vendimi për shpalljen e rezultateve përfundimtare për kuvende komunale

  Shkarko
 • 08-11-2017 21:00

  Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për rivotim për Kryetar Komune në Partesh

  Shkarko
 • 08-11-2017 21:00

  Vendim për përbërien e Anëtareve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Raundit të Dytë për Kryetar Komune

  Shkarko
 • 08-11-2017 21:00

  Vendimi për dizajnin e fletëvotimit për rivotim për Kryetar Komune në Partesh

  Shkarko
 • 08-11-2017 21:00

  Vendim për përsëritjen e votimit në tri (3) Qendrat e Votimit në Komunën e Parteshit për Kryetar Komune

  Shkarko
 • 06-11-2017 15:54

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 Për Kryetar Komune në Obiliq

  Shkarko
 • 06-11-2017 15:54

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 Për Kryetar Komune në Istog

  Shkarko
 • 06-11-2017 15:53

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 Për Kryetar Komune në Junik

  Shkarko
 • 06-11-2017 15:53

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 Për Kryetar Komune në Kamenicë

  Shkarko
 • 06-11-2017 15:51

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 Për Kryetar Komune në GlIogovc

  Shkarko