main-bg

Rezultatet 2013 (Raundi II)

Ballina

Rreth KQZ-së

Mirë se vini në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë Qendrore te Prokurimit (AQP).
Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, ne kuadër te Ministrisë se Financave të Republikës së Kosovës është themeluar Agjencia Qendrore e Prokurimit. Në kuadër të Agjencisë Qendrore te Prokurimit është e krijuar Web faqja në të cilën  gjenden të gjitha informacionet relevante që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik të AQP-së.
AQP sipas nenit 95 të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës Nr.04/L-042, është përgjegjëse për:

Zhvillimin e prokurimeve të përbashkëta për Autoritete Kontraktuese
Me kërkesën e Autoriteteve Kontraktuese kryen aktivitetet e prokurimit ne emër te tyre
Me kërkesën e Autoriteteve Kontraktuese ndihmon në kryerjen e aktiviteteve të prokurimit.