main-bg

Ndrysho Qendrën e Votimit

ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE 

NË GRAÇANICË 18 JANAR 2015

PERIUDHA E SHËRBIMIT TË VOTUESVE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës është duke bërë përgatitjet për organizmin e Zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Graçanicë, që do të mbahen më 18 Janar 2015. 

Përmes Periudhës së Shërbimit të Votuesve, KQZ-ja ju mundëson të gjithë votuesve me të drejtë vote ta ndryshojnë Qendrën e Votimit sipas zgjedhjes së tyre dhe sa më afër vendbanimit të tyre të përhershëm.

Periudha e shërbimit të votuesve fillon me 29 Dhjetor 2014 dhe përfundon me 10 Janar 2015.

Gjatë kësaj periudhe, votuesve ju ofrohen informata të përgjithshme, siç janë:

  • Nëse votuesi me të drejtë vote është në listën e votuesve
  • Në cilën qendër të votimit do të votojë 
  • Ku dhe si votuesit mund të ndryshojnë qendrën e tyre të votimit
  • KQZ ka vënë në shërbim të votuesve, listat e votuesve që gjenden në hyrje të objekteve që shfrytëzohen si qendra të votimit gjatë ditës së zgjedhjeve.
  • Për çdo informatë më të detajuar ju mund ta vizitoni:
  • Zyrën e Komisionit Komunal Zgjedhor që gjenden në ndërtesën e Kuvendit Komunal,
  • Si dhe mund të vizitoni ueb faqen e KQZ-së www.kqz-ks.org ku në anën e majtë,  në linkun KU DO TË VOTOSH? është e publikuar makina kërkuese, ku ju mund të shikoni se në cilën qendër të votimit jeni caktuar të votoni në ditën e zgjedhjeve, ose 
  • Për informata shtesë thirrni në linjën telefonike pa pagesë 0 800 55 555.

Nëse dëshironi të ndryshoni qendrën tuaj të votimit brenda komunës tuaj, vetëm plotësojeni formularin për “Ndërrim të Qendrës së Votimit” me ndihmën e Komisionit Komunal Zgjedhor. Kjo vlen vetëm nëse ndërroni qendrën e votimit brenda komunës suaj. Ndërrimi i qendrës së votimit mund të bëhet nga data 29 Dhjetor 2014 deri më datën 10 Janar 2015 në zyrën e Komisionit Komunal Zgjedhor, në komunë tuaj.

Nëse keni ndërruar vendbanimin dhe dëshironi të votoni në një qendër votimi në komunën e Gracanicës, ju duhet  ta informoni QKRC (Qendrën Komunale të Regjistrimit Civil) për ndryshimin e adresës suaj. Pas ripërtëritjes së adresës në Regjistrin Civil, ndryshimi do të pasqyrohet edhe në Listën e Votuesve.