main-bg

Ndrysho Qendrën e Votimit

ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN E MITROVICËS SË VERIUT 23 SHKURT 2014

PERIUDHA E SHËRBIMIT TË VOTUESVE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës është duke bërë përgatitjet për organizmin e Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Komunën e Mitrovicës së Veriut, që do të mbahen më 23 shkurt 2014. 

Përmes Periudhës së Shërbimit të Votuesve, KQZ-ja ju mundëson të gjithë votuesve me të drejtë vote ta ndryshojnë Qendrën e Votimit sipas zgjedhjes së tyre dhe sa më afër vendbanimit të tyre të përhershëm.

Periudha e shërbimit të votuesve fillon me 25 Janar 2014 dhe përfundon me 7 Shkurt 2014.

Gjatë kësaj periudhe votuesve ju ofrohen informata të përgjithshme, siç janë:

  • Nëse votuesi me të drejtë vote është në listën e votuesve
  • Në cilën qendër të votimit do të votojë 
  • Ku dhe si votuesit mund të ndryshojnë qendrën e tyre të votimit

KQZ ka vënë në shërbim të votuesve listat e votuesve që gjenden në hyrje të objekteve që shfrytëzohen si qendra të votimit gjatë zgjedhjeve.

Për çdo informatë më të detajuar ju mund t’i vizitoni:

  • Zyrën e Komisionit Komunal Zgjedhor,
  • Si dhe mund të vizitoni ueb faqen e KQZ-së www.kqz-ks.org tek Shërbimi i Votuesv, ose 
  • Për informata shtesë thirrni në linjën telefonike pa pagesë 0 800 55 555.

Nëse dëshironi të ndryshoni qendrën tuaj të votimit brenda komunës tuaj, vetëm plotësojeni formularin për “Ndërrim të Qendrës së Votimit” me ndihmën e Komisionit Komunal Zgjedhorë. Kjo vlen vetëm nëse ndërroni qendrën e votimit brenda komunës së njëjtë. Ndërrimi i qendrës së votimit mund të bëhet nga 25 Janar 2014 deri më 7 Shkurt 2014 në zyren e Komisionit Komunal Zgjedhor, në komunë tuaj.