main-bg

Sot përmbyllet afati për dorëzimin e kërkesave për akreditim të mediave

Sot (06.10.2017) përfundon afati dorëzimin e kërkesës për akreditim të mediave për vëzhgimin e Zgjedhjeve Lokale 2017. Aplikimet mund të dorëzohen deri në orën 18:00. Të gjitha detajet lidhur me mënyrën e aplikimit i gjeni në këtë vegzë:

http://www.kqz-ks.org/sq/vezhgimi-i-zgjedhjeve