main-bg

Përfundon rinumërimi i votave të dy subjekteve politike në 23 Vendvotime

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është përmbyllur numërimi i të gjitha votave të dy subjekteve politike: Kosovaki Nevi Romani Partia (KNRP) dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës (PRBEK).

Rinumërimi është përmbyllur në kohë të shpejtë, pasi bëhet fjalët për rinumërimin e votave të vetëm dy subjekteve politike.

Edhe pas rinumërimit, renditja e këtyre dy subjekteve ka mbetur të pandryshuara.

Në vazhdim gjeni tabelën me rezultatet para dhe pas rinumërimit të 23 vendvotimeve, siç ishte kërkuar me vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa:

Emri i subjektit politik

Numri i votave

para rinumërimit

Numri i votave

pas rinumërimit

Partia Rome e Bashkuar e Kosovës

955

955

Kosovaki Nevi Romani Partia

950

951