main-bg

E PËRDITËSUAR - KQZ publikon Formularët e Rezultateve të Kandidatëve dhe Formularët e Përputhjes së Rezultateve

Me qëllim të rritjes së transparencës dhe besueshmërisë në procesin zgjedhor, KQZ publikon gjitha kopjet e skanimit të FRK-ve dhe FPR-ve. Këtu mund të shihen të dhënat e çdo Vendvotimi, 2 mijë e 490 sosh në të gjithë Kosovën.

VOTAT ME KUSHT - Formulari i Përputhjes së Rezultateve & Formulari i Rezultateve të Kandidatëve - Shkarko (Pjesa 1)  ||   Shkarko (Pjesa 2)   ||  Shkarko (Pjesa 3)


VOTIMI JASHTË KOSOVËS - Formulari i Përputhjes së Rezultateve & Formulari i Rezultateve të Kandidatëve - Shkarko


RINUMËRIM (30 vendvotime pas pranimit) - Formulari i Përputhjes së Rezultateve & Formulari i Rezultateve të Kandidatëve - Shkarko


RINUMËRIM (115 vendvotime pas auditimit) - Formulari i Përputhjes së Rezultateve & Formulari i Rezultateve të Kandidatëve - Shkarko (Pjesa 1)  ||  Shkarko (Pjesa 2)


RINUMËRIM (280 vendvotime pas auditimit) - Formulari i Përputhjes së Rezultateve & Formulari i Rezultateve të Kandidatëve - Shkarko (Pjesa 1)  ||  Shkarko (Pjesa 2)

  ||  Shkarko (Pjesa 3)  ||  Shkarko (Pjesa 4)


Kodi i Komunës Komuna Formulari i Përputhjes së Rezultateve & Formulari i Rezultateve të Kandidatëve 
1.Deçan
Shkarko
2.Gjakovë
Shkarko (Pjesa 1)    ||   Shkarko (Pjesa 2)
3.Gllogoc
Shkarko (Pjesa 1)    ||   Shkarko (Pjesa 2)
4.Gjilan
Shkarko (Pjesa 1)    ||    Shkarko (Pjesa 2)    ||    Shkarko (Pjesa 3)    ||    Shkarko (Pjesa 4)    ||    Shkarko (Pjesa 5)   ||    Shkarko (Pjesa 6) 
5.Dragash
Shkarko (Pjesa 1)    ||   Shkarko (Pjesa 2)
6.Istog
Shkarko
7.Kaçanik
Shkarko
8.Klinë
Shkarko
9.Fushë Kosovë
Shkarko
10.Kamenicë
Shkarko
11.Mitrovicë e Jugut
Shkarko (Pjesa 1)    ||    Shkarko (Pjesa 2)
12.Leposaviq
Shkarko
13.Lipjan
Shkarko
14.Novobërdë
Shkarko
15.Obiliq
Shkarko
16.Rahovec
Shkarko (Pjesa 1)    ||    Shkarko (Pjesa 2)    ||    Shkarko (Pjesa 3)    ||    Shkarko (Pjesa 4) 
17.Pejë
Shkarko (Pjesa 1)    ||    Shkarko (Pjesa 2)     ||     Shkarko (Pjesa 3)
18.Podujevë
Shkarko (Pjesa 1)    ||    Shkarko (Pjesa 2)
19.Prishtinë
Shkarko (Pjesa 1)    ||    Shkarko (Pjesa 2)     ||    Shkarko (Pjesa 3)     ||     Shkarko (Pjesa 4)
20.Prizren
Shkarko (Pjesa 1)     ||    Shkarko (Pjesa 2)     ||    Shkarko (Pjesa 3)     ||    Shkarko (Pjesa 4)     ||    Shkarko (Pjesa 5)    ||    Shkarko (Pjesa 6)     ||    Shkarko (Pjesa 7)     ||    Shkarko (Pjesa 8)     ||    Shkarko (Pjesa 9)     ||    Shkarko (Pjesa 10)    ||    Shkarko (Pjesa 11) 
21.Skenderaj
Shkarko (Pjesa 1)    ||    Shkarko (Pjesa 2)
22.Shtime
Shkarko 
23.Shtërpcë
Shkarko
24.Suharekë
Shkarko (Pjesa 1)   ||   Shkarko (Pjesa 2)   ||   Shkarko (Pjesa 3)
25.Ferizaj
Shkarko (Pjesa 1)   ||   Shkarko (Pjesa 2)   ||   Shkarko (Pjesa 3)   ||   Shkarko (Pjesa 4) 
26.Viti
Shkarko (Pjesa 1)   ||   Shkarko (Pjesa 2) 
27.Vushtrri
Shkarko (Pjesa 1)   ||   Shkarko (Pjesa 2)   ||   Shkarko (Pjesa 3)
28.Zubin Potok
Shkarko 
29.Zveçan
Shkarko 
30.Malishevë
Shkarko (Pjesa 1)   ||   Shkarko (Pjesa 2)
31.Junik
Shkarko 
32.Mamushë
Shkarko 
33.Hani i Elezit
Shkarko
34.Graçanicë
Shkarko 
35.Ranillug
Shkarko
36.Partesh
Shkarko
37.Kllokot
Shkarko
38.Mitrovica e Veriut
Shkarko 


Sqarim shtesë: Kjo nuk është një shpallje e Rezultateve Përfundimtare, por janë vetëm forma të rezultateve të plotësuara në Vendvotim (11 qershor 2017). Këtu nuk përfshihet rinumërimi eventual i vendvotimeve; votat me kusht; përmes postës dhe votat e personave me nevoja të veçanta. 


Rezultatet Përfundimtare shpallen pas rinumërimit, numërimit të votave me kusht; votave përmes postës; votave të personave me nevoja të veçanta dhe pas përfundimit të të gjitha procedurave në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve.