Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Raportet financiare dhe auditimet 2018-04-05T12:42:41+00:00

Raportet financiare dhe auditimet

Raportet vjetore të Subjekteve Politike

  Akronimi Emri i Subjektit Politik Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Shkarko Shkarko        
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
3 ADK ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVES Shkarko Shkarko        
4 BK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Shkarko Shkarko        
5 BD BASHKIMI DEMOKRATIK Shkarko Shkarko        
6 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko    
7 CDS CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko Shkarko        
8 CLS CRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA Shkarko Shkarko        
9 DSK DEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËS   Shkarko        
10 DA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA Shkarko Shkarko        
11 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Shkarko Shkarko        
12 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Shkarko Shkarko        
13 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko    
14 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko    
15   INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Shkarko Shkarko        
16 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko    
17 VAKAT KOALICIJA VAKAT Shkarko Shkarko        
18 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko 
19 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE     Shkarko Shkarko    
20 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA       Shkarko Shkarko  Shkarko
21 KTB KOSOVA TURK BIRLIGI Shkarko Shkarko        
22 KZA KOALICIJA ZA GORA       Shkarko Shkarko Shkarko
23 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Shkarko Shkarko        
24 LDD LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË Shkarko Shkarko        
25 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
26 LEK LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS Shkarko Shkarko        
27 NCPK NARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA Shkarko Shkarko        
28 NBS NOVA BOŠNJACKA STRANKA Shkarko Shkarko        
29 ND NOVA DEMOKRATIJA Shkarko Shkarko        
30 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko  Shkarko
31 NISMA NISMA PËR KOSOVËN       Shkarko Shkarko Shkarko
32 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
33 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
34 PDKI PARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM Shkarko Shkarko        
35 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
36 PD PARTIA E DREJTËSISË Shkarko Shkarko        
37 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA       Shkarko Shkarko Shkarko
38 PPI PARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE Shkarko Shkarko        
39 PPK PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS Shkarko Shkarko        
40 PGJK PARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS Shkarko Shkarko        
41 PEK PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko        
42 PLK PARTIA LIBERALE E KOSOVËS Shkarko Shkarko        
43 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE       Shkarko Shkarko Shkarko
44 PNDSH PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE Shkarko Shkarko        
45 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko    
46 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Shkarko Shkarko        
47 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Shkarko Shkarko        
48 PSK PARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS Shkarko Shkarko        
49 PDI PARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE Shkarko Shkarko        
50 SDS SAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko Shkarko        
51 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko    
52 SNSD SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Shkarko Shkarko        
53 SDSG SOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE Shkarko Shkarko        
54 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko Shkarko Shkarko    Shkarko     
55 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL       Shkarko Shkarko Shkarko
56 SNS SRPSKA NARODNA STRANKA Shkarko Shkarko        
57 SSDS SRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA Shkarko Shkarko        
58 SKMS SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA Shkarko Shkarko        
59 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Shkarko Shkarko        
60 SDP STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA Shkarko Shkarko        
61 USB UJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA Shkarko Shkarko        
62 VAKAT KOALICIONI VAKAT     Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
63 VV VETËVENDOSJE     Shkarko Shkarko Shkarko  Shkarko
Raportet vjetore të përgjithshme

Raporti vjetor financiar i auditimit 2012

Raporti vjetor financiar i auditimit 2011

Raporti vjetor financiar i auditimit 2010

Raporti vjetor financiar i auditimit 2009

Raportet vjetore të auditimit të fushatës

Raporti i Auditimit të Fushatës Kaçanik 2012

Raporti i Auditimit të Fushatës Ferizaj 2012

Raporti  i Auditimit të Fushatës 2009