Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
  • BAJRAM LJATIFI

    Anëtar i KQZ-së

BAJRAM LJATIFI 2018-05-13T23:03:18+00:00

Project Description

Bajram Ljatifi u lind më 28 shtator 1959 në Nebergoshte të komunës së Prizrenit.

Ai ka mbaruar studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.

Ka punuar në detyrën e Sekretarit në NSH “Filigran” në Prizren. Pastaj edhe profesor i lëndëve juridike në Shkollën e Mesme “Ymer Prizreni” në Prizren. Ka qenë anëtar i Komisionit Statutor në Kuvendin Komunal të Prizrenit. Gjithashtu, ka qenë anëtar i Komisionit Kushtetues të Kosovës. Për një mandat ka qenë Këshilltar i Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë (2008-2010).

Gjithashtu, ai ka marrë pjesë në trajnime e konferenca të ndryshme vendore e ndërkombëtare që kanë të bëjnë me proceset zgjedhore.

Flet gjuhën boshnjake dhe shqipe.

Është emëruar anëtar i KQZ-së pas nominimit nga Koalicioni VAKAT.