Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune 2020 në Podujevë 2020-03-06T14:52:01+00:00

ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE 2020 NË PODUJEVË

Data e zgjedhjeve : 15 mars 2020
Numri i zonave zgjedhore : 1
Numri i votuesve të regjistruar : 86,610
Pjesëmarrja në zgjedhje :